5 ffordd o gael sgwrs dda gydag ariannwr yn 2017

the-young-foundation-amplify-ni-4new1. I ddechrau, bwrw’ch golwg ar y wefan

Efallai bod hyn yn amlwg, ond bydd gwirio gwefan ariannwr yn helpu rhoi syniad i chi o’r pethau y gallant eu hariannu, pethau heb eu crybwyll a phryd y bydd unrhyw derfynau amser. Wedyn, gallwch gynllunio’r alwad ffôn i sicrhau eich  bod yn ffonio ar yr adeg orau bosib. Dyddiad dedwydd.

2. Gwnewch nodyn o’r holl gwestiynau yr ydych eisiau eu gofyn

Bydd gwneud nodyn o lond llaw o gwestiynau cyn i chi ffonio’n helpu cadw’r sgwrs ar y trywydd iawn, ynghyd â’ch helpu dod o hyd i’r holl wybodaeth y mae ei hangen arnoch. Cofiwch nad yw unrhyw gwestiwn yn dwp ac os ydych yn ansicr o rywbeth, mae bob amser yn well i chi ofyn! Cwestiynau allweddol i’w gofyn – beth yw’r terfynau amser, beth yw maint y grantiau rydych yn eu dyfarnu, am beth ydych chi’n chwilio mewn cais, beth yw’r broses ymgeisio a faint mae’n cymryd i gael penderfyniad, a hefyd, allwch chi roi enghraifft i mi o brosiect rydych wedi’i ariannu?

3. Trefnwch eich cynnig chi

Mae arianwyr yr un mor brysur â chi. Mae’n annhebygol bod ganddynt yr amser i glywed hanes sut y sefydlwyd eich mudiad, felly peidiwch â dechrau’r sgwrs gyda disgrifiad hir o’ch gwaith dros y 10 mlynedd ddiwethaf neu fwy. Maent eisiau gwybod am yr hyn a wnewch nawr, pa brosiect sydd gennych mewn cof, faint y gallai gostio a pham mai chi yw’r mudiad gorau i’w gyflwyno. Bydd datganiad syml fel, mae gennym 5 mlynedd o brofiad a ni yw’r unig fudiad sy’n gweithredu yn yr ardal hon, yn rhoi mwy na digon o gefndir. Yn anaml iawn y mae gan arianwyr ddiddordeb mewn prosiect nad yw wedi cynnwys y rhai y mae’n gobeithio eu helpu. Gallai fod yn gyfle da i amlygu pam y credwch fod angen yn bodoli, a beth fyddai’r effaith os na chafodd ei ariannu?

4. Gwrandewch

Efallai bod adrodd pob manylyn unigol i’r ariannwr i’w weld yn syniad da, ond mae’n debygol o’ch arwain chi a nhw ar gyfeiliorn. Mae sgwrs dda yn sgwrs gytbwys lle mae gwrando a siarad yn bartneriaid 50/50. Disgrifiwch y cefndir, hyrwyddwch eich prosiect iddynt, gofynnwch eich cwestiynau a gwrandewch ar eu hymateb. Mae’n iawn os yw’r ariannwr yn gofyn cwestiynau nad ydych yn eu hoffi, dim ond hel pryderon ynglŷn â’r prosiect yw nhw, a allai’ch helpu chi gweld safbwynt gwahanol, lliniaru risgiau ac adeiladu prosiect cryfach.

5. Crëwch gysylltiadau

Er na fydd ariannwr o bosib yn gallu eich helpu chi, efallai eu bod yn gwybod am fudiad a all helpu neu gyfeirio chi at fudiad. Dylech orffen y sgwrs trwy ofyn – oes gennych unrhyw awgrymiadau terfynol neu unrhyw gysylltiadau rydych yn credu y dylwn siarad â nhw?

I gael cyngor ariannu ar brosiect yng Nghymru ffoniwch ni ar 0300 123 0735, am gyngor ar brosiect y tu allan i Gymru ffoniwch 0345 4 10 20 30. Gwasanaeth cyfnewid testun: 18001 plws 0300 123 0735 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu’r lleferydd).

I gael cyngor ariannu cyffredinol yng Nghymru, cysylltwch â’ch cyngor gwirfoddol lleol, y gallwch ddod o hyd i’w manylion ar wefan WCVA yma.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s