Mynd i'r cynnwys

Mae gwerth £30 miliwn o grantiau bach wedi cyrraedd llawr gwlad cymunedau yng Nghymru

Chwefror 6, 2017

Main 1.jpgPan fyddwch yn meddwl am y Loteri Genedlaethol, yn aml rydych yn meddwl am y darlun hwnnw o rywun yn gorfoleddu mewn ewyn o siampaen ar ôl ennill miliynau o bunnoedd.

Mae’r darluniau dathlu hyn wedi’u hefelychu gan filoedd o achosion da ar draws Cymru sydd wedi derbyn grantiau trawsnewidiol diolch i arian a godir gan y Loteri Genedlaethol.

Mae rhai o’r grantiau hyn yn cael eu dosbarthu gennym ni yn y Gronfa Loteri Fawr, ac yn y flwyddyn ariannol nesaf byddwn yn dyfarnu dros £40 miliwn i grwpiau cymunedol, gan roi ymdeimlad tebyg o ennill y jacpot iddynt.

Ac mae llawer o’r grantiau unigol yn rhai mawr, gan amrywio o gannoedd o filoedd i dros £1 miliwn ond mae llawer yn rhai bach hefyd.

Y grantiau bach hyn, o gyn lleied â £500 i fyny at £5,000 yw’r rhai sy’n cyrraedd llawr gwlad cymunedau o ddifrif.

Nid rhywbeth newydd mo hwn, dros y deng mlynedd ddiwethaf yn unig rydym wedi dyfarnu dros 8,000 o grantiau bach gwerth cyfanswm o fwy na £30 miliwn, ac yn y flwyddyn ariannol nesaf byddwn yn dosbarthu grantiau gwerth £4 miliwn.

Mae’n swnio’n wych ond beth yw effaith y rhain? All rai miloedd o bunnoedd fod yn drawsnewidiol? Wel ydy fe all, a dyma rai’n unig o’r ymatebion gwych gan grwpiau sydd wedi derbyn un.

Hope Restored 2.jpg

Brenda Fogg, Hope Restored

Dyfarnwyd £1,650 i Hope Restored yn Llandudno i ddarparu cefnogaeth, bwyd a chynhesrwydd ar gyfer pobl ddigartref yn yr ardal.

Meddai’r Cydlynydd, Brenda Fogg: “Rhedais o gwmpas yr ystafell ‘ma ddwywaith pan glywais ein bod wedi ennill – roeddwn wrth fy modd. Nid yw’n llawer o arian i rai pobl ond i ni mae’n swm rhyfeddol.

“Nid oes gennyf unrhyw brofiad o arian y Loteri Genedlaethol. Cais ar hap oedd hwn, nid ydym wedi mynd am grantiau o’r blaen. Dim ond mynd ymlaen yn ara deg oeddem ni. Dyma’n profiad cyntaf felly rydym yn wefr i gyd.”

Derbyniodd Vitalize UK yn Nhorfaen £5,000 i gychwyn gorsaf radio cymunedol ar y we a rhaglen ffotograffiaeth a fideo, i ennyn diddordeb pobl ifanc ar draws Cwmbrân.

Meddai’r Cyfarwyddwr, Dan Williams: “Rwy’n credu y bydd Vitalize UK yn helpu rhoi llai i’r gymuned sydd wedi bod ar goll ers nifer o flynyddoedd ac mae hynny i gyd diolch i’r gefnogaeth gan y Gronfa Loteri Fawr, sydd wedi helpu gwneud hi’n bosib cynnig cyfres o gyfleoedd unigryw i bobl o bob oedran a gallu ar draws sir Torfaen.

“Heb y gefnogaeth gan y Gronfa Loteri Fawr ni fyddai Vitalize UK yn fwy na syniad yn fy mhen o hyd ond yn awr rydym wedi gwireddu’r freuddwyd.”

Angen cael eich darbwyllo o hyd? Wel, gwyliwch yr eiliad hudolus pan roddodd côr o bobl sydd wedi eu heffeithio gan ganser syrpreis i RainbowBiz gyda newyddion am eu grant o £1,893.

 

Ffugiodd côr Sing With Us Gofal Canser Tenovus fod yn staff y Gronfa Loteri Fawr cyn taro cân gyda newyddion am yr arian.

Bydd y grant yn cael ei ddefnyddio i ddathlu integreiddio cymunedau amrywiol.

Meddai’r Cyd-gyfarwyddwr, Sarah Way: “Roedd yn newyddion anhygoel i ni. Rydym yn teimlo bod ein cysylltiadau â’r Gronfa Loteri Fawr yn rhoi mwy o gredadwyedd i RainbowBiz fel mudiad, gan helpu eraill i weld y gwaith anhygoel y mae ein gwirfoddolwyr yn ei wneud trwy gydol y flwyddyn ar ein prosiectau i gyd.

“Hefyd, mae cyflawni’r ariannu hwn wedi creu cyfle difrifol i ni ymchwilio i ariannu pellach i ddatblygu’r syniad o foth cymunedol.”

Ceir ymatebion tebyg wrth gwrs pan fydd pobl yn derbyn grantiau gan rai o’n rhaglenni ariannu eraill gan gynnwys Pawb a’i Le, sy’n cynnig grantiau hyd at £1 miliwn.

Os hoffech chi ymgeisio am unrhyw un o’n grantiau, beth am roi galwad i ni ar 0300 123 0735, e-bostio ymholiadau.cymru@cronfaloterifawr.org.uk, trydar @LoteriFawrCymru ar Twitter neu gysylltu â ni ar Facebook www.facebook.com/biglotteryfundwales

 

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: