Skip to content

Dathlu Prosiectau a Chymunedau yng Nghymru

Mawrth 9, 2017

Aeth Pwyllgor Cymru’r Gronfa Loteri Fawr ar daith i Orllewin Cymru’n ddiweddar i ymweld â nifer o’r prosiectau sydd wedi eu hariannu y mae eu nod yw gwella’r amgylchedd lleol a chynnig cyfleoedd i bobl yr ardal.

Ymunodd yr Aelod Cynulliad lleol, Simon Thomas, â’r pwyllgor ar gyfer ymweliad Hanes Llandoch yn Llandudoch sy’n cynnig cyfleoedd hyfforddiant ac addysg i bobl leol trwy prosiect Perllan y Bobl ac yn ceisio ail-greu ac ehangu perllan hanesyddol y plwyf ar yr un pryd. I gael mwy o wybodaeth am Berllan y Bobl. cliciwch yma.

Eisteddodd Mr Thomas i lawr am ginio gyda bwyd o ffynonellau lleol yng nghaffi’r ganolfan cyn cydio yn y dasg o helpu plannu coeden ffrwythau, a chyfarfu hefyd â’r gwirfoddolwyr a helpodd sicrhau’r grant o £247,000 gan ein rhaglen Pawb a’i Le.

Nesaf oedd ein taith o gwmpas Neuadd Farchnad Aberteifi , a leolir yng nghalon y dref. Mae’r farchnad wedi ei rheoli gan Fenter Aberteifi er mis Gorffennaf 2014 a, gyda chymorth grant o £109,974 gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir, mae’r mudiad wedi creu both bywiog ar gyfer masnachwyr a chynhyrchwyr lleol.

Gyda’r rhyddid i grwydro’r farchnad, bu i lawer o’r aelodau pwyllgor weld bargen, o gardiau pen-blwydd i hynafolion, ac esboniwyd iddynt sut mae’r farchnad wedi mynd o nerth i nerth o dan y drefn reoli newydd wrth iddi gyflawni cynaladwyedd. Cyfarfu’r Pwyllgor â Rhian Blackford, rheolwr neuadd y farchnad yr ariannwyd ei swydd gan y grant, a chawson nhw daith o gwmpas y neuadd tref drawiadol sydd wedi bod yn gartref i’r farchnad er 1860 a lle mae Menter Aberteifi wedi llwyddo i gefnogi busnesau lleol ac, ar yr un pryd, cynyddu cyhoeddusrwydd a chodi ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r farchnad. Gallwch ddysgu mwy am y farchnad yma.

Pellter bach dros yr heol yw Castell hanesyddol Aberteifi a’r cam nesaf ar y daith. Dyma oedd y castell cerrig cyntaf a adeiladwyd gan dywysog yng Nghymru, yr Arglwydd Rhys ap Gruffydd ym 1171, ac erbyn hyn mae’n ganolbwynt diwylliannol sy’n cynnig gweithgareddau a digwyddiadau addysgol, amgylcheddol a chymdeithasol. Dyfarnwyd grant o £743,345 i Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan trwy’r rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol i drosglwyddo’r castell a fu’n eiddo i’r cyngor ac ar gyfer y gwaith o adnewyddu’r adeilad.

Mae cynllun mewn lle hefyd i ddarparu nifer o gyfleoedd swydd a phrentisiaeth ar gyfer pobl ddi-waith leol yn y camau cyfalaf a phrosiect a fyddai’n targedu’r 30.7% o’r boblogaeth oedran gwaith sy’n segur yn economaidd ar hyn o bryd. Mae mwy o wybodaeth ar gael am Gastell Aberteifi yn y ddolen hon.

Y cam olaf ar y daith oedd The HUTS Project yng Nghastell Newydd Emlyn wrth i’r Pwyllgor ymweld â’r gweithdy therapiwtig sy’n cefnogi ac yn darparu cyfleoedd ar gyfer pobl sydd â phroblemau iechyd hir dymor a phobl sydd ag anableddau dysgu.

Bydd y grant o dros £400,000 yn ariannu parhau â’r gweithdy, sy’n hyrwyddo gweithgareddau a sgiliau bywyd fel crefftau a gwersi TG, ynghyd â chynllun ymgyfeillio cartref. Hyd yma mae ganddynt dros 100 o aelodau sy’n mynychu’r gweithdy a 21 mewn ardaloedd gwledig sy’n profi unigedd y maent yn cael eu cefnogi trwy Wasanaeth Ymgyfeillio De Ceredigion ac maent yn anelu at adeiladu ar hwn i gynnig hyd yn oed yn fwy o gefnogaeth. Os hoffech chi wybod mwy am waith The HUTS Project, cliciwch yma.

Roedd y digwyddiad yn brofiad dysgu i bawb, gan gynnwys Adrian Webb, Cadeirydd Pwyllgor Cymru, a ddwedodd: “Bu’n bleser mawr i weld o lygad y ffynnon mae’r gwahaniaeth y mae arian y Loteri Genedlaethol yn ei wneud trwy’r prosiectau a ariannwn. Mae cwrdd â’r bobl sy’n elwa o wasanaethau a ddarperir gan brosiectau fel HUTS yn ddarostyngol ac yn ysbrydoliaethus.”

 

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: