Achub yr amgylchedd ac achub bywydau

Profodd Dean adegau gwanhaol yn ei fywyd trwy gydol ei blentyndod a effeithiodd yn negyddol ar ei fywyd diweddarach; ei iechyd meddyliol a chorfforol a’i berthnasoedd, gyda’r cyfan yn mynd mor bell fel y bu’n rhan o achos llys am gyswllt gyda’i fab. Cafodd pwl o bryder ac iselder eithafol a’i rwystrodd rhag gadael y tŷ am flynyddoedd lawer ac a welodd e’n ceisio lladd ei hun sawl tro, ond diolch i brosiect VINE Tir Coed, teimlodd yn barod i gymryd rhan mewn cwrs hyfforddi Tir Coed.

Blwyddyn wedyn, mae Dean wedi cwblhau dau o gyrsiau hyfforddiant tri mis Tir Coed yn llwyddiannus ac wedi cyflawni achrediad Lefel un mewn Rheoli Coetiroedd Cynaliadwy a lefel dau mewn Cadwraeth Ymarferol. Mae wedi cymryd rhan ac yn gynyddol wedi mabwysiadu rôl gefnogol o fewn diwrnodau gweithgareddau niferus a diwrnodau agored cymunedol.

Mae’n cael ei hyfforddi hefyd i fod yn weithiwr cefnogi dros Dir Coed ac yn cael ei gefnogi i ddatblygu menter coetir gyda thri cyfranogwr Tir Coed arall. Mae Dean wedi dod allan o’i gragen yn gyfan gwbl ac wedi profi i fod yn gwbl ddibynadwy er gwaethaf ei amgylchiadau bywyd anodd, ac mae ei fywyd wedi ei drawsnewid diolch i’r prosiect.

“Mae wedi fy helpu i oresgyn rhai materion personol penodol. Roeddwn yn ffodus iawn i fynd ar y cwrs Tir Coed ac rwyf wedi elwa’n fawr ohono, ers tro hir rwyf wedi dioddef o broblemau iechyd meddwl lluosog a phroblemau corfforol. Ers i mi fynychu’r sesiynau rwyf wedi gwella fy iechyd meddyliol a chorfforol yn fawr ac wedi cael addysg wych.

“Rwy’n credu bod yr hyn y mae Tir Coed yn ei wneud dros bobl fel fi yn ogystal â’r cyhoedd y mae eu hiechyd yn dda’n wych! Bob dydd rwy’n dysgu mwy am fywyd gwyllt a rheoli coetiroedd, dros y flwyddyn ddiwethaf rwyf wedi ymwneud yn fwy â gwirfoddoli wrth i fy iechyd wella.

Ers cymryd rhan yn y prosiect, mae Dean wedi cwblhau cwrs cwnsela sylfaenol i’r rhai nad ydynt yn weithwyr proffesiynol yn llwyddiannus ac erbyn hyn mae’n sefydlu ei ficrofusnes ei hun. Mae’n derbyn gwaith achlysurol gan Dir Coed, gan symud trwy ei fodel fel mentor a gweithiwr cefnogi ac mae wedi mynd yn ymddiriedolwr gwarchodfa natur leol ac yn aelod o grŵp coetir cymunedol, ac erbyn hyn mae’n aelod gweithgar o’i gymuned.

Derbyniodd Tir Coed £249,545 trwy Pawb a’i Le yn 2013 i weithio gyda phobl ddifreintiedig, gan annog rhan helaeth o’r gymuned a grwpiau bregus i werthfawrogi’r cefn gwlad a’r amgylchedd naturiol trwy gyfleoedd hyfforddiant a gwirfoddoli seiliedig ar waith. I gael mwy o wybodaeth am Dir Coed ewch i’w gwefan trwy glicio yma, ac am fwy o wybodaeth am y rhaglen Pawb a’i Le, cliciwch yma.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s