Pam y dylai chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ymuno â dathliadau Merched y Wawr

main image.jpgEleni nid yn unig pobl sy’n ennill y Loteri Genedlaethol fydd yn dathlu ond hefyd aelodau Merched y Wawr sy’n dathlu hanner canrif ers sefydlu’r mudiad.

Yn sicr mae hyn yn garreg filltir bwysig ac yn un y dylai chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ymfalchïo ynddi hefyd. Pam tybed? Wel, oherwydd drwy’r Loteri Genedlaethol mae grwpiau Merched y Wawr wedi cael cyfanswm oddeutu £400,000 drwy grantiau bach gan y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol – un o’r sefydliadau sy’n dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol.

Yn wir ers i Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol gychwyn rhannu arian rydym wedi gwneud buddsoddiad mawr mewn prosiectau cymdeithasol Cymreig. Er 1994 rydym wedi buddsoddi £60,955,911  mewn prosiectau cymunedol ble mae’r ymgeisydd wedi nodi bod buddiolwyr yn bennaf yn siarad Cymraeg.

Dywedodd Ruth Bates, Pennaeth Cyfathrebu y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol: “Ar gyfartaledd, grantiau llai na dwy fil sydd wedi cael eu rhoi i ganghennau llwyddiannus Merched y Wawr. Er mai grantiau bach yw’r rhain, mae’n glir eu bod wedi helpu trawsnewid profiadau Aelodau a chymunedau cefn gwlad.

“Hoffwn i, ar ran y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ddymuno Pen-blwydd Hapus iawn i aelodau Merched y Wawr ar draws Cymru.”

Ar gyfartaledd, grantiau o £1,902 mae’r canghennau llwyddiannus wedi eu cael dros y pum mlynedd ddiwethaf, efo’r grant lleiaf o £500 i Ferched y Wawr Cangen Dinas Llanwnda a’r Cylch. Yn ddiddorol, defnyddiwyd cyfran o’r grant yma i alluogi aelodau i fynd ar wibdaith i Flaenau Ffestiniog i ymweld â Seren Ffestiniog Cyf a dysgu am eu gwaith.

Defnyddiodd Merched y Wawr Cangen Colwyn grant o £540 i brynu camera a gliniadur er mwyn cadw cofnod o waith y grŵp. A chafodd Merched y Wawr Rhanbarth Maldwyn Powys £567.00 i gael cyfres o weithdai addysgiadol, yn cynnwys trefnu blodau a bwyta’n iach, ac arddangoswyd  eu gwaith yn  Eisteddfod yn Maldwyn yn 2015.

Ac wrth sgwrs mae paned yn bwysig! Defnyddiodd  Merched y Wawr Cangen Deudraeth gyfran o’i grant hwy o £670 ar gyfer cyflenwad o lestri te newydd at wasanaeth y gangen.

Derbyniodd Merched y Wawr Gangen Pentrefoelas £805 ar gyfer siaradwyr gwadd i drafod iechyd meddwl a chorfforol merched. Roedd y tripiau yn eu hannog i feddwl am sut i wella eu hiechyd ei hunain.

Ac wrth edrych at y dyfodol, yn y flwyddyn ariannol nesaf bydd y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn rhannu hyd at £40 miliwn i grwpiau cymunedol, gan roi ymdeimlad tebyg i ennill y jacpot iddynt.

Mwy am y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

  • Mae y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn dosbarthu 40 y cant o’r arian a godir gan y Loteri Genedlaethol ar gyfer achosion da
  • Dros y ddeng mlynedd ddiwethaf rydym wedi dosbarthu oddeutu £400 miliwn ar draws Cymru i fwy nag 9,000 o brosiectau
  • Mae 90% o’n hariannu’n mynd i’r sector gwirfoddol a chymunedol.

Os hoffech gael mwy o fanylion am ein grantiau

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s