Mynd i'r cynnwys

£150,000 o arian y Loteri Genedlaethol wedi’i ennill ar draws ITV Cymru

Ebrill 19, 2017

Wedi colli’r cyhoeddiad Prosiectau’r Bobl ar ITV Wales? Mae tri phrosiect yn ardal ITV Cymru Wales wedi ennill hyd at £50,000 yr un o arian y Loteri Genedlaethol i gefnogi eu cymunedau lleol.

Enillodd Elderfit, Leonard Cheshire Disability a Western Beacons Mountain Search and Rescue Team y nifer uchaf o bleidleisiau cyhoeddus yng nghystadleuaeth Prosiectau’r Bobl, a welodd 95 o brosiectau ar draws y Deyrnas Unedig yn cystadlu am grantiau i ddatblygu eu gwaith ymhellach.

Mae Prosiectau’r Bobl yn bartneriaeth rhwng y Gronfa Loteri Fawr, ITV a’r Loteri Genedlaethol, sy’n rhoi cyfle i’r cyhoedd benderfynu sut y gallai £3 miliwn o arian gan y Loteri Genedlaethol wneud gwahaniaeth yn eu hardal leol.

Y tri phrosiect a dderbyniodd y nifer uchaf o bleidleisiau yn ITV Cymru yw:

Bringing Back Balance gan Elderfit yng Nghaerdydd, a dderbyniodd £47,480 i ehangu ei waith o gefnogi pobl hŷn i aros yn ffit ac yn iach trwy greu DVD hawdd ei ddilyn, gan ganolbwyntio ar gynyddu eu hyder, cryfder a chydbwysedd i leihau eu tebygolrwydd o gwympo. Byddant hefyd yn hyfforddi mwy o bobl mewn cymwysterau cryfder a chydbwysedd i ehangu eu maes gwaith a chynyddu nifer y bobl  sy’n cael eu cefnogi.

The Leonard Cheshire Centenary Garden Project gan Leonard Cheshire Disability yng Nghaerdydd, Llangollen, a Chasnewydd, y dyfarnwyd £50,000 iddo i greu cyfleoedd newydd a gwell i bobl sydd ag anableddau fwynhau garddio a choginio, ochr yn ochr â sefydlu rhwydwaith gwylio bywyd gwyllt a chryfhau eu rhwydwaith gofal cartref. Bydd y gweithgareddau’n anelu at leihau unigedd cymdeithasol a rhoi cyfleoedd gwell i bobl ddysgu mwy am eu hamgylchedd lleol.

Western Beacons Mountain Search and Rescue Water Safety project gan Western Beacons Mountain Search and Rescue Team ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a dderbyniodd grant o £44,100 i brynu cyfarpar newydd a hyfforddi aelodau newydd a phresennol er mwyn iddynt ddarparu cymorth gwell a mwy ymatebol mewn argyfyngau achub rhag lifogydd yn Ne a Gorllewin Cymru. Bydd hyn yn cynnwys rafft achub, cyfarpar amddiffynnol personol a cherbyd penodedig i ymateb i alwadau sy’n ymwneud â llifogydd a chwiliadau ger y dŵr, yn lleol ac yn genedlaethol.

Meddai Dawn Austwick, Prif Weithredwr y Gronfa Loteri Fawr: “Rydym yn falch o fod yn cefnogi enillwyr Prosiectau’r Bobl eleni. Maent yn defnyddio arian y Loteri Genedlaethol i ddod â phobl ynghyd a rhoi cyfle iddynt adeiladu eu sgiliau, gwneud ffrindiau newydd a dysgu gan ei gilydd. Rydym am longyfarch i’r prosiectau gwych hyn ac edrychwn ymlaen at weld y gwahaniaeth cadarnhaol maen nhw’n ei wneud i gymunedau lleol.”

Mae ffilmiau a mwy o wybodaeth am bob un o’r prosiectau ar gael yn www.prosiectaurbobl.org.uk.

Er 2005, mae mwy na £39 miliwn wedi ei ddyfarnu trwy’r bartneriaeth hon rhwng y Gronfa Loteri Fawr, y Loteri Genedlaethol ac ITV/STV i 865 o Achosion Da ar draws y Deyrnas Unedig.

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: