Cyflawniad arbennig wrth i Chris roi 3000 awr o’i amser i wirfoddoli i Te a Cofi

Main image.jpgAr ôl bod allan o gyflogaeth yn hir dymor yn 28 oed, roedd Chris yn ei chael hi’n anodd i ddod o hyd i gyfleoedd gwaith/gwirfoddoli a oedd yn ei siwtio. Roedd wrth ei fodd yn dysgu ond yn anffodus doedd addysg drwy goleg ayyb ddim yn brofiad da iddo. Wnaeth hyn ddim ei stopio rhag mynd am yr hyn roedd ei eisiau ac roedd yn benderfynol i ddod o hyd i rywbeth i’w wneud a chyfle i ddysgu. 

Rwan yn 30 oed, diolch i GISDA a’u Canolfan Hyffoddi Te a Cofi yng Nghaernarfon, mae Chris wedi darganfod cariad newydd tuag at wirfoddoli yn y ganolfan arlwyo. Mae nawr wedi bod yn gwirfoddoli ers dros 2 flynedd ac wedi cyfrannu 3000 o oriau gwirfoddol, sy’n wych.  

‘’Roeddwn eisiau byw yn fwy annibynnol a dod o hyd i gyfleoedd i ddysgu.  Wnes i ddim mwynhau coleg ac roedd yn brofiad gwael imi ond roeddwn wrth fy modd yn dysgu pethau newydd. Roedd angen yr help arnai i ddod o hyd i’r cyfle iawn a fyddai’n fy ngalluogi i wneud rhywbeth yr wyf yn ei fwynhau, yn rhywle y gallwn ddysgu ac a oedd â’r genfogaeth iawn a oedd yn fy siwtio i.  Yn y diwedd fe ddes i ar draws y caffi’’

‘’Rwyf wedi bod yn gwirfoddoli yn y caffi am dros 2 flynedd ac rwyf dal wrth fy modd yno.   Rwyf newydd dderbyn fy nhystysgrif am 3000 o oriau gwirfoddol. Roedd hwn yn ddiwrnod arbennig imi ac fe’m gwnaeth i’n hapus iawn.  Y caffi yw fy lle hapus, rwyf bob amser yn hapus pan dwi yma.  Rwyf wedi aros cyn hired gan fy mod yn cael dysgu rhywbeth newydd bob dydd ac rwyf wedi mwynhau coginio ar hyd fy oes, felly dyna a daniodd fy niddordeb yn y prosiect’’

Chris blog.jpg’Rwy’n dod mewn o ddydd Llun i ddydd Gwener ag yn gweithio 10am-4pm. Bob dydd mae gwirfoddolwyr gwahanol ac rwyf wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd.  Dyna yw un o’m hoff bethau am wirfoddoli yn y caffi, rwy’n gallu ac rwyf wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd.  Rwy’n dod ymlaen yn dda iawn gyda’r staff ag rydym yn teimlo fel archarwyr. Mae’r bwyd yn arbennig, ac rwy’n caru bod yn rhan o’i goginio a dysgu rhyseitiau newydd. Dyna rwy’n fwynhau fwyaf – coginio’r bwyd a chael blas bach digwilydd!

‘’Rwyf wedi derbyn cymwysterau achrededig trwy amryw gyrsiau hyfforddiant, sydd wedi eu cyflawni drwy’r cyfrifadur ac ar ddiwrnodau hyfforddi.  Mae’r hyfforddiant yr wyf wedi ei dderbyn yn rhan bwysig iawn o pam rwy’n mwynhau y caffi. Ar hyn o bryd rwyf yn gweithio tuag at dystysgrif Hylendid Bwyd a Diogelwch’’

‘’Mae’r caffi mor bwysig imi a’m trefn ddyddiol.  Byddwn wir ar goll heb y caffi a’r gefnogaeth mae’r staff yn ei roi imi, ddim yn unig yn y caffi ond drwy GISDA i gyd.  Mae newid yn anodd imi felly rwy’n ddiolchgar iawn fod pawb wedi gadael imi gario ymlaen am gyn hired’’

Mae Chris yn awr yn derbyn cefnogaeth ychwanegol i fynd ymlaen â’i ddewisiadau gyrfa gyda’r posibilrwydd o gael cyflogaeth â thâl.

Derbyniodd Te a Cofi £50,000 o arian y Loteri Genedlaethol drwy gystadleuaeth Miliynau’r Bobl ar ITV Cymru yn 2013 i agor caffi anffurfiol yng Nghaernarfon i ddarparu pobl ifanc â phrofiad gwaith, sgiliau newydd, hyder a’r cymhelliant i fyw bywydau llwyddianus ac annibynnol.   

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s