Gwyliwch syrpreis mwyaf erioed y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol!

Gwyliwch ymateb anhygoel cymuned Brymbo wrth i Gyfarwyddwr Cymru Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, John Rose, roi syrpreis iddynt gyda’r newyddion eu bod wedi derbyn bron £2 filiwn!

Mae Grŵp Treftadaeth Brymbo yn Wrecsam yn un o bump mudiad yng Nghymru i dderbyn cyfran o £6,838,324 trwy ein rhaglen Creu Eich Lle.

Mae’r dyfarniadau’n bosib diolch i werthu tocynnau’r Loteri Genedlaethol ac arian Cyfrifon Segur (daw arian Cyfrifon Segur o gyfrifon banc a chymdeithas adeiladu nad ydynt wedi’u defnyddio mewn mwy na 15 mlynedd).

Maent yn derbyn £1,996,483 i weithio mewn cymunedau i’r gorllewin o ganol tref Wrecsam, gan gynnwys wardiau etholiadol Brymbo, Bryn Cefn and Gwenfro. Caiff y prosiect ei gyflwyno trwy brosiectau ‘ardal’ – gan wella lleoedd diriaethol a’r ffyrdd maen nhw’n cael eu defnyddio – a phrosiectau ‘cysylltiadau’ – a fydd yn creu newidiadau yn y ffyrdd y mae pobl yn ystyried ac yn defnyddio lleoedd, ac i’w datblygu ymhellach.

Meddai Nick Amyes, Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth: “Mae’n syfrdanol i dderbyn y grant yma! Rydym wedi bod yn cydweithio â thrigolion ers blynyddoedd i ddod o hyd i ffyrdd o ddathlu ein treftadaeth ddiwydiannol falch. I ni, mae’n ymwneud ag ailgysylltu pobl â’r lleoedd y tyfodd ein cymuned ohonynt – hen ffatrïoedd haearn a dur Brymbo a’r glofeydd a gwelyau rheilffordd o’i chwmpas.

“Mae’r dyfarniad hwn gan Creu Eich Lle’n golygu y gallwn gydweithio â thrigolion bellach i ddod ynghyd ac agor rhannau mawr o’r tirweddau hyn a oedd gynt yn ddiwydiannol i fyny er mwyn i ni i gyd eu defnyddio fel tir parc, llwybrau cerdded newydd, gerddi cymunedol, a lleoedd i ddysgu am newid yn yr hinsawdd a bioamrywiaeth: Pobl sy’n gweithio gyda lleoedd, lleoedd sy’n gweithio dros bobl.”

Bydd y rhaglen yn helpu cefnogi cymunedau i greu eu gweledigaeth a chynllun eu hunain ar gyfer cadw a gwella’u hamgylchedd naturiol lleol mewn ffordd sy’n diwallu eu hanghenion ac anghenion cenedlaethau’r dyfodol. Mae hyn yn cyfateb i’r nodau a amlinellir yn Neddf Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) sydd â’r nod o greu buddion lluosog i wella lles cymdeithasol, economaidd a diwylliannol Cymru.

Meddai Rita Singh, Aelod Pwyllgor Cymru: “Bydd y rhaglen Creu Eich Lle’n cefnogi cymunedau Cymru i fod yn gryfach ac i ennyn diddordeb yn eu hamgylcheddau lleol trwy eu helpu i gyflawni gweledigaeth unigryw a fydd yn llesol iddyn nhw a chenedlaethau’r dyfodol.

Trwy gefnogi cymunedau i drawsnewid eu hamgylcheddau naturiol lleol ar ôl eu gweledigaeth eu hunain, rydym yn cyflwyno ar ein haddewid i ddefnyddio arian y Loteri Genedlaethol i adfywio ac adnewyddu cymunedau, a gadael etifeddiaeth sy’n parhau.”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s