Ton o arian gan y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar gyfer pwll nofio yng Nghwm Afan.

Cafodd cymuned yn Y Cymer yng Nghwm Afan Uchaf ei syfrdanu i gael gwybod y bu eu cais am £344,761 gan y Loteri Genedlaethol yn llwyddiannus.

Mewn partneriaeth â Llandarcy Park Ltd, is-gangen Coleg Castell-nedd Port Talbot, ymgeisiodd grŵp gan y gymuned leol, Hamdden Gymunedol Cwm Afan Cyf, i raglen Pawb a’i Le y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i ddod â chwa o awyr iach yn ôl i’w cyfleuster. Roeddent yn tybio ein bod ni’n dod ar ymweliad i gael gwybod mwy am eu prosiect a ffilmio’r ymweliad i’w fwydo’n ôl i staff. Prin yr oeddent yn gwybod yr oedd y pwyllgor eisoes wedi gwneud eu penderfyniad a bod John Rose, Cyfarwyddwr y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yno i gyflwyno’r newyddion…

Bydd y grant pum mlynedd yn ariannu dau o staff amser llawn a thri rhan-amser yn ogystal â gweithiwr sesiynol a chostau rhedeg i ddarparu pwll nofio yn Y Cymer ar gyfer 5,000 o bobl o Gastell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr. Bydd y gweithgareddau yn y cyfleuster yn cynnwys gwersi nofio, aerobeg, grŵp mamau a phlant bach, hwyl yn y dŵr, nofio i blant, partis pwll, sesiynau achub bywyd i ddechreuwyr a nofio cystadleuol.

Dangosodd y prosiect yn gryf fod ganddynt gefnogaeth gan y gymuned leol a chefnogaeth bellach gan amrywiaeth eang o wasanaethau lleol, mudiadau, grwpiau cymunedol a thrigolion. Mae’r gymuned wedi dod ynghyd i ddefnyddio eu cryfderau i wneud i’r prosiect weithio. Oherwydd natur gymhleth rhedeg y fath gyfleuster cymunedol, bydd y grŵp yn cydweithio â Llandarcy Park Ltd. i helpu gyda rhedeg y cyfleuster o ddydd i ddydd.

IMG_0080.JPG

Meddai Hayley Phiilips o Hamdden Gymunedol Cwm Afan “Roedd yn syfrdanol i gael gwybod bod Hamdden Gymunedol Cwm Afan wedi derbyn arian gan y Loteri Genedlaethol. Amlygodd y dyfarniad hwn fod y gwaith caled a’r ymdrech i gadw’r pwll ar agos yn werth chweil. Mae’r buddion uniongyrchol i’r gymuned yn cyrraedd yn bell ac yn hwb enfawr i’r ardal.”

Meddai Mark Dacey, Prif Weithredwr Grŵp Coleg Castell-nedd Port Talbot, “Yr hyn y gallwch ei weld heddiw yw rhywbeth dros y gymuned, mae’n cael ei ddefnyddio gan y gymuned a’i gefnogi gan y gymuned.”

Eisiau mwy o wybodaeth am y cyfleuster? Bwrw golwg ar eu gwefan www.swimafan.co.uk.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s