Antur fawr trwy gerdded ar hyd a lled Cymru

IMG_0773.JPG

Daeth y Daith Gerdded Fawr – menter newydd sy’n bosib diolch i arian gan y Loteri Genedlaethol ac wedi’i redeg gan Eden Communities – i ben ar 17 Mehefin. Dros 21 diwrnod a 1,400 o filltiroedd, heiciodd y cerddwyr i lawr lonydd cefn gwlad, ar draws heolydd a thros fryniau i ymweld â chymunedau sy’n gwneud pethau anhygoel, gan gynnwys 35 o brosiectau’r Loteri Genedlaethol ledled y Deyrnas Unedig. Cawsant gyfle i weld o lygad y ffynnon sut mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn helpu creu cymunedau cryfach mewn pentrefi, trefi a dinasoedd.

Roedd y tîm a gerddodd trwy Gymru’n cynnwys tri gwirfoddolwr, Richard Parry, ymgynghorydd rheoli o Coleridge sy’n hoff iawn o ganu, Merlin Blockley o Lanidloes, a ymgymerodd yn uniongyrchol â’r her er iddo fyw gyda pharlys yr ymennydd a delio gyda chanser, ac Amelia Thomas, artist cymunedol a selog hip hop o Dongwynlais.

Tavarn Tyn y Capel

Rhoddwyd croeso Cymreig go iawn i’r cerddwyr ar ôl croesi’r ffin. Yr arhosiad cyntaf yng Nghymru oedd Tafarn Tyn y Capel, tafarn gymunedol ym Minera a dderbyniodd arian cychwynnol gan Pentref SOS ar ôl cau a chael ei chymryd drosodd gan y gymuned leol.

Siop Gymunedol Pwllglas

Gwelodd yr ail ddiwrnod yng Nghymru arhosiad cyflym yn Siop Leol y Flwyddyn y Deyrnas Unedig 2016 ger Rhuthun i gael rhywfaint o gynnyrch lleol. Rhedir Siop Gymunedol Pwll-glas a dderbyniodd grant Pentref SOS gan wirfoddolwyr.

Y Dref Werdd

Erbyn iddynt gyrraedd Y Dref Werdd ym Mlaenau Ffestiniog roedd y tîm wedi codi tipyn o awydd bwyd trwy gerdded ac wrth eu boddau i ymuno â’r tîm am pizza cartref yn eu hyb amgylcheddol a digidol.

Cymdeithas Chwaraeon a Hamdden Y Bala a Phenllyn 

Nesaf oedd galw heibio maes chwarae newydd yn Bala a ariannwyd trwy Pawb a’i Le i brofi’r siglenni newydd!

Cwmni Cymunedol Cletwer

Ym Machynlleth, galwodd y cerddwyr heibio’r siop a chaffi cymunedol a redir gan Gwmni Cymunedol Cletwr am baned a sgwrs gyda thrigolion.

Ymddiriedolaeth Bracken

Dros baned a bisgeden yn Llandrindod, ysbrydolwyd y cerddwyr i ddysgu am y gwasanaeth gwych y mae Ymddiriedolaeth Bracken yn ei ddarparu i bobl sydd â chanser.

Valleys Kids

Daeth cam nesaf y daith â’r cerddwyr i Valleys Kids yn Nhon-y-pandy i gydweithio â’r gymuned i greu baner enfawr yn llawn negeseuon pob lwc i’w cludo yn ystod diwrnodau olaf yr antur anhygoel.

St Gwladys PCC

Daeth grŵp enfawr o aelodau’r gymuned allan i groesawu’r cerddwyr wrth iddynt ddod yn nes at Fargoed i alw heibio St Gwladys PCC lle cawsant groeso a gwledd yn y neuadd gymunedol a ariennir gan y Loteri Genedlaethol.

Newbridge Memo

Y stop nesaf oedd Newbridge Memo a ariannwyd gan Pawb a’i Le i gael gweld o gwmpas y cyfleuster cymunedol gwych. Gwyliwch y clip hwn i gael gwybod pa berson enwog sy’n dwlu ar deisennau cri Mary, un o’r gwirfoddolwyr!

Women Connect First

Yn olaf ond nid yn lleiaf, galwodd y cerddwyr heibio am wledd gyda Women Connect First yng Nghaerdydd ar ddiwrnod terfynol y daith. Cwrddon nhw â staff, gwirfoddolwyr a defnyddwyr gwasanaeth a rannodd eu storïau am yr hyn y maent mor hoff ohono yn eu cymunedau.

https://twitter.com/MenakaReddyK/status/876032906203992064

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s