Mynd i'r cynnwys

Pwy fyddwch chi’n pleidleisio drostynt yng Ngwobrau’r Loteri Genedlaethol 2017?

Mehefin 29, 2017

tnl_logo.pngMae pleidleisio wedi dechrau ar gyfer Gwobrau’r Loteri Genedlaethol eleni, yr ymgyrch i ddod o hyd i hoff brosiectau’r Deyrnas Unedig a ariennir gan y Loteri. Mae pedwar phrosiect o Gymru a ariannwyd gan y Gronfa Loteri Fawr yn gofyn am eich pleidlais wrth iddynt anelu at fri genedlaethol yn y seremoni deledu ar BBC One ym mis Medi.

Bydd enillwyr pob un o gategorïau Gwobrau’r Loteri Genedlaethol yn derbyn gwobr ariannol o £5,000, tlws Gwobrau’r Loteri Genedlaethol eiconig ac yn dod i seremoni Wobrwyo llawn sêr, i’w darlledu ar BBC One ym mis Medi

Dyma’r pedwar prosiect ar y rhestr fer a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru, pwy fydd yn derbyn eich pleidlais chi?

 

Magi Ann celebrates St David’s Day in Flint lores.jpgMae cyfres o lyfrau annwyl i blant yn y Gymraeg, Magi Ann, yn dod yn fyw trwy chwe ap am ddim. Mae’r gyfres o apiau yn dangos straeon syml am Magi Ann a’i ffrindiau mewn lliw ac animeiddiad am y tro cyntaf, gan helpu rhieni a phlant i ddarllen a mwynhau’r Gymraeg gyda’i gilydd. Cael gwybod mwy a phleidleisiwch yma.

 

Debbie Turnbull.jpgDdeng mlynedd ar ôl i’w mab Chris farw wrth iddo nofio gyda ffrindiau mewn afon leol, mae Debbie Turnbull yn rhybuddio eraill o beryglon dŵr agored. Mae River and Sea Sense yn dysgu diogelwch yn y dŵr a CPR i bobl ifanc ac oedolion ar draws Cymru, gyda’r nod o geisio osgoi damweiniau trasig yn y dyfodol. Cael gwybod mwy a phleidleisiwch yma.

 

Creating Connections.pngMae rhieni sengl ddwywaith yn fwy tebygol o deimlo eu bod yn cael eu stigmateiddio, yn unig ac yn byw mewn tlodi. Mae hyn yn eu rhoi wrth risg cynyddol o ddatblygu problemau iechyd meddwl. Mae Creating Connections wedi cefnogi dros 200 o rieni sengl trwy grwpiau hunan-reoli yng Nghaerdydd a Chasnewydd, De Cymru fel nad oes yn rhaid iddynt ymdopi ar eu pennau eu hunain.. Cael gwybod mwy a phleidleisiwch yma.

 

The team all tooled up 2.jpgMae Fix and Shift Training (FAST) yn wasanaeth DIY a redir ar gyfer pobl fregus gan bobl fregus. Mae’r prosiect cymunedol yn darparu hyfforddiant i oedolion bregus yn Sir Gâr, de-orllewin Cymru, sydd wedyn yn helpu eraill, o arddio, i addurno, i osod larymau mwg, adeiladu dodrefn pecyn, i newid bylbiau golau ar gyfer pensiynwyr.  Cael gwybod mwy a phleidleisiwch yma.

 

Gallwch ddarllen mwy am y prosiectau eraill sydd wedi cyrraedd y rhestr fer trwy fynd i wefan Gwobrau’r Loteri Genedlaethol. Ond brysiwch, mae pleidleisio’n dod i ben ar 27 Gorffennaf 2017.

 

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: