7 newid gwych i raglen grantiau bach y Loteri Genedlaethol yng Nghymru

a4a piece.jpgMae ein rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn dosbarthu dros £3.5 miliwn y flwyddyn ar gyfer prosiectau ym mhob cwr o Gymru. Dyma’n rhaglen fwyaf poblogaidd oherwydd y graddfeydd amser byr a’r gyfradd lwyddiant, ac mae’n agored i’r mwyafrif o elusennau cofrestredig ac ystod o fudiadau trydydd sector. Felly pam ydym ni’n newid hi?

Rydym eisiau ei gwneud hyd yn oed yn well, gan leihau’r ffurflen gais a’r gofynion  o ran yr hyn y gallwn ei ariannu, a chodi’r uchafswm grant i ddiwallu anghenion prosiectau. Rydym wedi profi ein deunyddiau newydd gyda’n cwsmeriaid i sicrhau bod yr iaith yn gwneud synnwyr, ac rydym yn cynnig gwelliannau a fydd yn fuddiol i’ch cymuned.

Rydym wedi cadw’r pethau gorau – fel dim terfyn amser ar y rhaglen, a gwneud penderfyniadau o fewn 12 wythnos.

Darllenwch ymlaen i weld crynodeb o’r newidiadau allweddol.

  1. Mae’r uchafswm grant wedi codi. O hyn ymlaen gallwch ymgeisio am swm rhwng £300 a £10,000 ar gyfer prosiect sy’n para tua blwyddyn.
  2. Rydym yn awr yn llai penodol o ran yr hyn y gallwn, a’r hyn na allwn, ei ariannu. Er enghraifft, yn awr gallwch ymgeisio am gyflogau staff ac astudiaethau dichonoldeb.
  3. Rydym wedi symleiddio ein harweiniad, gan ganolbwyntio ar yr hyn rydym yn chwilio amdano. Yn hytrach na gofyn beth sydd o’i le gyda chymunedau, rydym am i chi ddweud sut rydych wedi cynnwys y gymuned wrth ddylunio, datblygu a chyflwyno gweithgareddau.
  4. Byddwn yn asesu’ch cais yn erbyn ein blaenoriaethau ariannu, bydd angen i’ch prosiect ddangos sut y bydd yn:
  • dod â phobl ynghyd ac adeiladu cysylltiadau cryf o fewn ac ar draws cymunedau
  • gwella’r lleoedd a lleoliadau sy’n bwysig i gymunedau
  • galluogi mwy o bobl i gyflawni eu potensial trwy weithio i ddelio â phroblemau yn y cam cynharaf posib.
  1. Rydym yn awyddus i gefnogi mudiadau bach. I gyflawni hyn, byddwn yn cymryd incwm eich mudiad i ystyriaeth fel rhan o’n penderfyniad cyffredinol.
  2. Nid oes angen i ni dderbyn adroddiadau diwedd grant bellach. Ar gyfer ein grantiau bach rydym am i chi ganolbwyntio ar gyflwyno gweithgareddau ac felly byddwn yn gofyn i sampl o brosiectau gyflwyno adroddiadau cynnydd. Wrth gwrs, efallai y byddwch eisiau gweiddi’n uchel am eich prosiect a byddwn wrth law o hyd i gynnig cefnogaeth.
  3. Mae ein brand yn cyfeirio at y Loteri Genedlaethol, rhywbeth na allai ein rhaglen weithredu hebddi. Diolch yn fawr iawn i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol am wneud hyn yn bosib!

 

A4AW.JPG

Wrth gwrs mae ein tîm Cymorth cyfeillgar wrth law i roi cyngor ar opsiynau ariannu – ffoniwch ni ar 0300 123 0735, anfonwch e-bost atom yn cymru@cronfagymunedolylg.org.uk, gall pobl sydd â nam ar y clyw neu’r lleferydd gysylltu â ni trwy’r gwasanaeth Cyfnewid Testun 18001 plws 0300 123 0735.

Gwiriwch ein gwefan https://www.tnlcommunityfund.org.uk/funding/programmes/national-lottery-awards-for-all-wales ar 10 Gorffennaf 2017 i weld ein harweiniad a ffurflen gais newydd. Rydym yn gobeithio y byddwch yn ei hoffi’n gymaint ag yr ydym ni!

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s