Mynd i'r cynnwys

Grantiau a swyddi newydd i Gymunedau Arfordirol Cymru

Awst 7, 2017

The Sea Cadet Corps - Margate unit 140.jpgNid yw’n gyfrinach bod gan Gymru rai o forliniau mwyaf trawiadol y byd, ond cyn bo hir bydd hyd yn oed yn fwy o reswm dros ymweld â’r glan môr prydferth ar ôl i £4 miliwn gael ei ddyfarnu i brosiectau fel rhan o Gronfa Cymunedau’r Arfordir. O ynni i dwristiaeth, a hufen iâ i fara lawr, mae amrywiaeth y prosiectau’n adlewyrchu popeth sydd gan Gymru i’w gynnig ar ein glannau.

Gall selogion bwyd edrych ymlaen yn benodol at lu o ddanteithion blasus newydd gan gynnwys hufen iâ artisan ar y traeth ar ôl i Gwmni Hufen Iâ Eryri dderbyn £94,000 i ehangu eu busnes. Ond nid bwydydd glan môr traddodiadol yn unig fydd ar eu hennill gan y bydd Torth y Tir yn defnyddio’r tir i greu cynnyrch organig yn eu popty a gefnogir gan y gymuned, a rhannu eu cyfoeth o wybodaeth ac arbenigedd trwy eu rhaglen addysg. Derbyniodd Bluestone Brewing yn Sir Benfro £81,750 o arian i sefydlu cyfleuster potelu.

Ac os yw darllen y blog yma wedi codi awydd am y môr arnoch, ystyriwch anelu at Aberdaugleddau ac aros mewn un o’r ystafelloedd gwesty arnofio a ariannwyd yn ddiweddar. Bydd Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau’n defnyddio eu grant o £139,568 i sefydlu’r gwestai arnofio a fydd yn gwbl hygyrch i bobl anabl. Gellir cysylltu’r ystafelloedd ar wahân ar gyfer grwpiau teulu mawr ac mae croeso i gŵn hefyd, felly bydd pawb yn gallu manteisio ar yr hindda yn ystod diwrnodau hir yr haf.

Ond bydd digonedd o gyfleoedd eraill i fwynhau’r môr gan y bydd Dyfed Marine Training yn cynnig cymwysterau achrededig yn eu canolfan hyfforddiant yn Ninbych y Pysgod i helpu buddiolwyr ddod o hyd i gyflogaeth forol. Bydd eu bad hyfforddi £229,000 newydd yn helpu troi hyd yn oed yr egin forwyr mwyaf sâl yn feistri’r bad wrth iddynt helpu’r genhedlaeth nesaf o forwyr Cymru. Neu, os ydych eisiau dim ond diwrnod hamddenol ar lan y môr, rhowch gynnig ar y gwasanaeth fferi newydd a redir gan CBC Fferis Bae Caerfyrddin. Bydd y gwasanaeth rhwng Glan-y-fferi a Llansteffan yn cynnig gwibdeithiau ar eu fferi tir a môr a adeiladwyd at y diben er mwyn i chi fwynhau’r golygfeydd y gall Bae Caerfyrddin eu cynnig.

Prif nod y rhaglen erioed fu hyrwyddo cynaladwyedd economaidd ac amgylcheddol ar ein morliniau trawiadol. Ers i’r rhaglen gael ei chyhoeddi gan lywodraeth y Deyrnas Unedig yn 2012 mae wedi cyflwyno’r swm anhygoel o fwy nag £12 miliwn er mwyn i gymunedau’r arfordir yng Nghymru greu hyd at 1,041 o swyddi uniongyrchol neu anuniongyrchol a thros £8 miliwn o gyllid ychwanegol ar gyfer yr ardaloedd hyn. Yn sgil rownd lwyddiannus arall o brosiectau rhagorol, mae cymunedau arfordirol Cymru ac unrhyw ymwelwyr glan môr yn sicr o fod ar eu hennill am flynyddoedd i ddod a gallant edrych ymlaen at ddyfodol sydd hyd yn oed yn fwy disglair.

Disgwylir y bydd rownd arall o Gronfa Cymunedau’r Arfordir yn agor yn y dyfodol, felly Ffoniwch ni ar 0300 123 0735 neu e-bostiwch ccfwales@biglotteryfund.org.uk i gofrestru eich diddordeb.

 

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: