10 diwrnod allan Gwych y Loteri Genedlaethol ar draws Cymru

Ydych chi erioed wedi chwarae’r Loteri Genedlaethol? Os felly, efallai nad oeddech yn gwybod bod eich punnoedd wedi cefnogi’r prosiectau gwych hyn. Felly beth am fynd allan gyda’r teulu (addas ar gyfer pob oed) dros yr haf ac ymweld â’r prosiectau gwych hyn sydd wedi derbyn arian gan y Loteri Genedlaethol. 

Mae’r Loteri Genedlaethol yn codi dros £30m bob wythnos i achosion da, gan gefnogi pobl a chymunedau ledled y DU. Bob tro ydych chi’n prynu tocyn y Loteri Genedlaethol, rydych yn helpu i wneud gwahaniaeth i gymunedau ledled Cymru drwy ariannu prosiectau sy’n dod â chymunedau ynghyd, sy’n diogelu a dathlu ein treftadaeth ac sy’n gwella bywydau drwy’r celfyddydau, chwaraeon a diwylliant. 

1. Castell Aberteifi, Aberteifi, SA43 1JA

Enillodd y Castell Wobr Channel 4, Great British Buildings: Restoration of the Year 2017. Gallwch grwydro’r tŷ Sioraidd sydd ynghanol y Castell 900 mlwydd oed a mwynhau’r gerddi rhestredig. Mae yna deithiau tywys, arddangosfeydd, digwyddiadau a chaffi, a gallwch hyd yn oed aros ar y safle. Manylion ac archebu ar y wefan www.cardigancastle.com

2. Cwrt Insole, Caerdydd, CF5 2LN

Roedd y tŷ bendigedig yn gartref i dair cenhedlaethol o deulu Insole a wnaeth eu ffortiwn gyda ffyniant Glo Ager Cymru. Gallwch grwydro’r gerddi, mwynhau arddangosfa a gallwch ymweld â’r Caffi yn y cwt potiau a adferwyd. Manylion ar y wefan www.insolecourt.org

3. Melin Talgarth, Talgarth, LD3 0BW

Mae’r felin ddŵr draddodiadol wedi’i hadfer ac unwaith eto yn melino blawd cyflawn blasus. Mae’r Felin a’r caffi sydd wedi ennill gwobrau ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sul ac ar wyliau’r banc o 10.00 tan 16.00. Gallwch fynd ar daith dywys dan arweiniad neu archebu sesiwn i felino eich hunan. Mae pecynnau bara a blawd ar werth. Manylion yn www.talgarthmill.com

4. Plas Heli, Pwllheli, LL53 5YT

Beth am ddysgu hwylio gyda’r arbenigwyr yn y Ganolfan Hwylio Genedlaethol yng Ngogledd Cymru? Mae cyrsiau ar gael drwy’r haf. Os oes well gennych fwynhau’r olygfa yn gysurus, gallwch fwyta ac yfed wrth fwynhau golygfeydd panoramig o’r môr drwy’r ffenestri eang. Efallai y gwelwch regata gydag ieuenctid yn rasio cannoedd o gychod bach yn y bae. Manylion o’r cyrsiau, oriau agor ac ati: www.plasheli.org <http://www.plasheli.org

5. Summit Centre a Pharc Taf Bargoed, Treharris CF46 6RD

Mae’r Loteri Genedlaethol wedi cyfrannu arian i’r gwaith o ail-ddatblygu’r Ganolfan a’r Parc. Cewch ddau am bris un fan hyn – cyfle i fwynhau’r bywyd gwyllt wrth grwydro Parc Taf Bargoed ac os ydych eisiau mwy o gyffro, gallwch archebu sesiwn yn y Summit Centre i roi cynnig ar ddringo, canŵio neu adeiladu rafft.

www.rockuk.org/centres/summit-centre a http://www.visitmerthyr.co.uk/attractions/parc-taf-bargoed.aspx

6. Fferm Gymunedol Abertawe, Abertawe, SA5 4BA

Fferm sy’n cael ei rhedeg gan y gymuned ac sy’n ail-gysylltu pobl gyda’u bwyd a’u hamgylchedd. Mae’r fferm yn gartref i fridiau prin o anifeiliaid fferm Cymreig. Mae’r Fferm ar agor i’r cyhoedd ar ddydd Mawrth, Iau a Sadwrn, 10 tan 19.00 gyda gweithgareddau chwarae ar ddydd Sadwrn yn ystod gwyliau’r haf. Manylion yn  www.swanseacommunityfarm.org.uk

7. NoFit State Circus Caerdydd, CF24 1LE

Dyma’r cwmni syrcas mwyaf a mwyaf blaengar yn y DU, sy’n creu cynyrchiadau teithiol proffesiynol ac amrywiaeth eang o brosiectau cymunedol, hyfforddiant ac addysg i bobl o bob oed. Beth am ddod draw i’w pencadlys yng Nghaerdydd i ddysgu sut i hedfan drwy’r gofod neu roi cynnig ar rai sgiliau syrcas eraill? http://www.nofitstate.org/

8. Parc Arfordirol y Mileniwm yn Llanelli, SA15 2LF

Dyma gymysgedd o arfordir godidog a choetiroedd hardd, gyda llwybr beicio rhwydd dros 7 milltir. Mae’r llwybr di-draffig yn dechrau yn y Ganolfan Ddarganfod yn Llanelli ac yn gorffen ym Mharc Gwledig Pembre.  Ceir manylion llawn o’r llwybr yn  http://www.sustrans.org.uk/ncn/map/route/millennium-coastal-park-llanelli

9. Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd, CF10 5AL

Mae’n werth gweld Canolfan y Mileniwm yn enwedig gyda’r nos pan fydd y geiriau enfawr a ysgrifennwyd ar ei thraws yn goleuo fel rhywbeth o Tolkien. Mae’r Ganolfan Gelfyddydau hon wedi dod yn fan poblogaidd i ymweld ag ef yn y ddinas, felly hyd yn oed os nad ydych eisiau gwylio sioe, gallwch alw heibio un o’r caffis niferus. Mae gwybodaeth am bopeth fan hyn: www.wmc.org.uk/yourvisit

10. Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN

Cewch ymweld ag amrywiaeth o erddi wedi’u seilio ar themâu penodol, y tŷ gwydr gyda’r to a’r rhychwant mwyaf yn y byd, Plas Pili-pala trofannol newydd, ardaloedd chwarae a gwarchodfa natur genedlaethol, a’r cyfan wedi’i leoli mewn tirlun a grëwyd yng nghyfnod y Rhaglywiaeth. Mae rhaglen lawn o ddigwyddiadau a chyrsiau ar hyd y flwyddyn. Ewch i: https://botanicgarden.wales/

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s