Beth sy’n newydd am y rhaglen Pawb a’i Le?

Worthing Community Homes 140 (1).jpgErs lansio yn 2005, mae Pawb a’i Le wedi dosbarthu dros £200 miliwn a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i filoedd o brosiectau cymunedol ledled Cymru.

Gall unrhyw fudiad trydydd sector, grŵp cymunedol, corff cyhoeddus neu fenter gymdeithasol ymgeisio i Pawb a’i Le am grant rhwng £10,000 a £500,000. Rydym eisiau ariannu prosiectau’n para hyd at bum mlynedd sy’n gweld pobl a chymunedau’n gweithio ar y cyd ac yn defnyddio eu cryfderau i gael effaith gadarnhaol ar y pethau sydd fwyaf pwysig iddynt.

Dros y misoedd diwethaf, rydym wedi bod yn ymchwilio i sut y gallwn wella’r broses yn seiliedig ar adborth gan gwsmeriaid, gan ei wneud yn gyflymach ac yn symlach. Lansiwyd ein deunyddiau ymgeisio newydd a gwell ar 31 Gorffennaf.

Felly beth sydd wedi newid?

Mae dau edefyn i Pawb a’i Le bellach, sy’n gwneud y broses yn gyflymach, yn enwedig gyda grantiau llai:

  • Grantiau maint canolig (£10,001 i £100,000). Dyma broses ymgeisio un cam ac mae penderfyniadau’n cael eu gwneud o fewn tri mis.
  • Grantiau mawr (£100,001 i £500,000). Dyma broses ymgeisio dau gam. Mae penderfyniadau ar geisiadau cam un yn cael eu gwneud o fewn chwe wythnos. Gwahoddir ceisiadau llwyddiannus yn y cam hwn i gwblhau cais cam dau o fewn pedwar mis. Mae penderfyniadau ar y ceisiadau cam dau’n cael eu gwneud o fewn pedwar mis (6 mis yn flaenorol).

Nid oes angen i ymgeiswyr gyflawni canlyniadau rhaglen bellach. Yn hytrach rydym yn gofyn bod yr holl brosiectau’n cyflawni nod Pawb a’i Le, sef:

  • Gan weithio ar y cyd, bydd pobl a chymunedau’n defnyddio eu cryfderau i gael effeithiau cadarnhaol ar y pethau sydd fwyaf pwysig iddynt.

Ein cenhadaeth yn y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw helpu’r cymunedau a phobl mewn angen mwyaf. Rydym yn credu bod y tair thema a ganlyn yn hanfodol i’n helpu cyflawni ein cenhadaeth ac ymdrin ag anghydraddoldeb yng Nghymru ac rydym eisiau i bob cais ymgorffori’r rhain:

  • Galluogi pobl i arwain – rydym eisiau i’r bobl a fydd yn elwa o’ch prosiect neu sy’n cael eu heffeithio ganddo, gymryd rhan yn ystyrlon yn natblygiad, dyluniad a chyflwyniad eich gweithgareddau.
  • Seiliedig ar gryfderau – rydym eisiau annog mudiadau i fanteisio i’r eithaf ar sgiliau a phrofiadau pobl a chryfderau o fewn cymunedau, ac adeiladu arnynt.
  • Cysylltiedig – rydym eisiau gwybod bod gennych ddealltwriaeth dda o’r hyn y mae eraill yn ei wneud yn lleol, bod yr hyn yr ydych yn ei wneud yn cydweddu â hyn ac yn ychwanegu ato a bod gennych berthnasoedd gwaith gyda grwpiau perthnasol eraill

 Sut ydw i’n ymgeisio?

Am fwy o wybodaeth ac i weld y ffurflenni cais, ewch i’n gwefan:

Wyddech chi fod rhaglen grantiau bach y Loteri Genedlaethol, Arian i Bawb, wedi newid hefyd? Mae mwy o wybodaeth yma.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s