Skip to content

Siaradwch ag un o ymgynghorwyr y Gronfa Loteri Fawr

Medi 6, 2017

Meddwl am ymgeisio i’r Gronfa Loteri Fawr am grant?

Mae gwybodaeth ac arweiniad ar gael ar ein gwefan ar gyfer pob un o’n rhaglenni ariannu. Mae dolen i bob un isod.

  • Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi’r hyn sy’n bwysig i bobl a chymunedau. biglotteryfund.org.uk/arianibawb
  • Mae Pawb a’i Le: Grantiau maint canolig yn cynnig dyfarniadau rhwng £10,001 a £100,000 ar gyfer prosiectau cymunedol sy’n para hyd at bum mlynedd. biglotteryfund.org.uk/pawbailecanolig
  • Mae Pawb a’i Le: Grantiau mawr yn cynnig dyfarniadau rhwng £100,001 a £500,000 ar gyfer prosiectau cymunedol sy’n para hyd at bum mlynedd. biglotteryfund.org.uk/pawbailemawr

Eisiau siarad â rhywun am eich syniad prosiect neu ofyn cwestiwn?

Amy and Backs.JPGMae ein Tîm Cymorth yn falch o helpu, byddant ar gael dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9:00am a 5:00pm trwy ffonio 0300 123 0735 neu yrru e-bost i cymru@cronfaloterifawr.org.uk.

Os byddai’n well gennych siarad wyneb wrth wyneb, byddwn yn gwneud ein gorau glas i drefnu hwn. Er hynny, oherwydd y nifer uchaf o geisiadau a dderbyniwn, ni allwn gwrdd â phob prosiect. Isod mae rhestr o leoedd y byddwn yn ymweld â nhw dros yr wythnosau nesaf.

 

Ionawr

Ble: Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam

Pryd: 9 Ionawr

Mwy o wybodaeth: E-bostiwch Heather Hicks, fasw@avow.org

 

Ble: Flintshire Local Voluntary Council

Pryd: 10 Ionawr

Mwy o wybodaeth: E-bostiwch June Brady, June.Brady@flvc.org.uk

 

Where: Cyngor Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr

When: 10 Ionawr

Mwy o wybodaeth: E-bostiwch Deb Evans,  bavo@bavo.org.uk 

 

Ble: Medrwn Môn, Llangefni

Pryd: 24 Ionawr

Mwy o wybodaeth: E-bostiwch Derlwyn Hughes, derlwyn@medrwnmon.org

 

Ble: Conwy Voluntary Services Council, Colwyn Bay

Pryd: 25 Ionawr

Mwy o wybodaeth: E-bostiwch Sabina Dunkling, sabinadunkling@cvsc.org.uk

 

Ble: Ffair Cyllud Aberafan

Pryd: 26 Ionawr

Mwy o wybodaeth: www.stephenkinnock.co.uk/aberavon_constituency_funding_fair_2018_jan 

 

Chwefror

Ble: Swansea Council for Voluntary Services

Pryd: 1 Chwefror

Mwy o wybodaeth: E-bostiwch Alyx Baharie, alyx_baharie@scvs.org.uk

 

Dim byd yn eich ardal?

Rydym yn diweddaru’r rhestr hon yn rheolaidd, felly gwiriwch yn ôl yma’n fuan. Os ydych yn cynnal digwyddiad ariannu ac eisiau i ni ddod iddo neu fe hoffech i ni gynnal digwyddiad yn eich ardal, e-bostiwch Rosie Dent gyda gwybodaeth: rosie.dent@cronfaloterifawr.org.uk.

 

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: