Skip to content

Siaradwch ag un o ymgynghorwyr y Gronfa Loteri Fawr

Medi 6, 2017

Meddwl am ymgeisio i’r Gronfa Loteri Fawr am grant?

Mae gwybodaeth ac arweiniad ar gael ar ein gwefan ar gyfer pob un o’n rhaglenni ariannu. Mae dolen i bob un isod.

  • Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi’r hyn sy’n bwysig i bobl a chymunedau. biglotteryfund.org.uk/arianibawb
  • Mae Pawb a’i Le: Grantiau maint canolig yn cynnig dyfarniadau rhwng £10,001 a £100,000 ar gyfer prosiectau cymunedol sy’n para hyd at bum mlynedd. biglotteryfund.org.uk/pawbailecanolig
  • Mae Pawb a’i Le: Grantiau mawr yn cynnig dyfarniadau rhwng £100,001 a £500,000 ar gyfer prosiectau cymunedol sy’n para hyd at bum mlynedd. biglotteryfund.org.uk/pawbailemawr

Eisiau siarad â rhywun am eich syniad prosiect neu ofyn cwestiwn?

Amy and Backs.JPGMae ein Tîm Cymorth yn falch o helpu, byddant ar gael dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9:00am a 5:00pm trwy ffonio 0300 123 0735 neu yrru e-bost i cymru@cronfaloterifawr.org.uk.

Os byddai’n well gennych siarad wyneb wrth wyneb, byddwn yn gwneud ein gorau glas i drefnu hwn. Er hynny, oherwydd y nifer uchaf o geisiadau a dderbyniwn, ni allwn gwrdd â phob prosiect. Isod mae rhestr o leoedd y byddwn yn ymweld â nhw dros yr wythnosau nesaf.

 

Medi

Ble: Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe

Pryd: 12 Medi

Mwy o wybodaeth: www.scvs.org.uk/Event/big-lottery-11-advice-sessions-sept17

 

Ble: Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys, Llandrindod

Pryd: 13 Medi, 10:00am – 1:00pm

Mwy o wybodaeth: www.bit.ly/meetsep17

 

Ble: Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys, Y Drenewydd

Pryd: 13 Medi, 1:30am – 4:30pm

Mwy o wybodaeth: www.bit.ly/fundsep17

 

Ble:  Cefnogaeth Gymunedol a Girfoddol Conwy

Pryd: 28 Medi

Mwy o wybodaeth: E-bostiwch Sabina Dunkling, sabinadunkling@cvsc.org.uk

 

Hydref

Ble: CAVO, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion

Pryd: 17 Hydref

Mwy o wybodaeth: Cysylltwch â CAVO ar 01570 423 232 neu e-bostiwch kelly.palmer@cavo.org.uk

 

Ble: Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Sir Penybont

Pryd: 25 Hydref

Mwy o wybodaeth:  Cysylltu â BAVO ar 01656 810400 neu bavo@bavo.org.uk.

 

Ble: Cefnogaeth Gymunedol a Girfoddol Conwy

Pryd: 26 Hydref

Mwy o wybodaeth: E-bostiwch Sabina Dunkling, sabinadunkling@cvsc.org.uk

 

Dim byd yn eich ardal?

Rydym yn diweddaru’r rhestr hon yn rheolaidd, felly gwiriwch yn ôl yma’n fuan. Os ydych yn cynnal digwyddiad ariannu ac eisiau i ni ddod iddo neu fe hoffech i ni gynnal digwyddiad yn eich ardal, e-bostiwch Rosie Dent gyda gwybodaeth: rosie.dent@cronfaloterifawr.org.uk.

 

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: