Mynd i'r cynnwys

Siaradwch ag un o ymgynghorwyr y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Medi 6, 2017

Meddwl am ymgeisio i Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am grant?

Mae gwybodaeth ac arweiniad ar gael ar ein gwefan ar gyfer pob un o’n rhaglenni ariannu. Mae dolen i bob un isod.

  • Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi’r hyn sy’n bwysig i bobl a chymunedau. tnlcommunityfund.org.uk/arianibawb
  • Mae Pawb a’i Le: Grantiau maint canolig yn cynnig dyfarniadau rhwng £10,001 a £100,000 ar gyfer prosiectau cymunedol sy’n para hyd at bum mlynedd. tnlcommunityfund.org.uk/pawbailecanolig
  • Mae Pawb a’i Le: Grantiau mawr yn cynnig dyfarniadau rhwng £100,001 a £500,000 ar gyfer prosiectau cymunedol sy’n para hyd at bum mlynedd. tnlcommunityfund.org.uk/pawbailemawr

Eisiau siarad â rhywun am eich syniad prosiect neu ofyn cwestiwn?

Amy and Backs.JPGMae ein Tîm Cymorth yn falch o helpu, byddant ar gael dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9:00am a 5:00pm trwy ffonio 0300 123 0735 neu yrru e-bost i cymru@cronfagymunedolylg.org.uk.

Os byddai’n well gennych siarad wyneb wrth wyneb, byddwn yn gwneud ein gorau glas i drefnu hwn. Er hynny, oherwydd y nifer uchaf o geisiadau a dderbyniwn, ni allwn gwrdd â phob prosiect. Isod mae rhestr o leoedd y byddwn yn ymweld â nhw dros yr wythnosau nesaf.

Mawrth

Ble:Cyngor Gwirfoddol Sirol Lleol Pen-y-bont ar Ogwr

Pryd: 14 Mawrth

Mwy o wybodaeth: E-bostiwch Deb Evans, DebEvans@bavo.org.uk

 

Ble: Clwb Rygbi Maesteg, Heol Llynfi, Maesteg, CF34 9DS

Pryd: 15 Mawrth, 10yb-12yp

Mwy o wybodaeth: www.chriselmore.co.uk

 

Ble: The Dusty Forge, Caerdydd, CF5 5BZ

Pryd: 20 Mawrth

Mwy o wybodaeth: E-bostiwch hannah.m@c3sc.org.uk

 

Ble: Gofod3, Caerdydd

Pryd: 21 Mawrth

Mwy o wybodaeth: www.gofod3.cymru

 

Ble: Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe

Pryd: 21 Mawrth

Mwy o wybodaeth: Galw 01792 544000 new e-bostiwch scvs@scvs.org.uk

 

Ble: Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy

Pryd: 21 Mawrth

Mwy o wybodaeth: Galw 01492 534 091 new e-bostiwch sabinadunkling@cvsc.org.uk

 

Ble: Ffair Ariannu Stephen Kinnock AS, Baglan

Pryd: 22 Mawrth

Mwy o wybodaeth:  E-bostiwch Sean Pursey, sean.pursey@parliament.uk

 

Ble: AVOW, Wrecsam

Pryd: 28 Mawrth

Mwy o wybodaeth: E-bostiwch Nigel Davies, nigel.davies@avow.org

 

Ble: Clwb Rygbi Treforus, Cwmrhydyceirw, SA6 6JS

Pryd: 29 Mawrth, 10yb

Mwy o wybodaeth: Kirsty.Rees@assembly.wales

 

Dim byd yn eich ardal?

Rydym yn diweddaru’r rhestr hon yn rheolaidd, felly gwiriwch yn ôl yma’n fuan. Os ydych yn cynnal digwyddiad ariannu ac eisiau i ni ddod iddo neu fe hoffech i ni gynnal digwyddiad yn eich ardal, e-bostiwch Rosie Dent gyda gwybodaeth: rosie.dent@cronfagymunedolylg.org.uk.

 

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: