“Mae’r cyfan diolch iddyn nhw a’r Loteri Genedlaethol. Mae wedi newid fy mywyd yn llwyr.”

Gan ddechrau o gegin y sefydlwyr, Bernie and Jane Latham, sefydlwyd UCAN yn 2005 i redeg gweithdai drama mewn partneriaeth â RNIB Cymru yn Theatr Sherman, Caerdydd. Ers hynny maen nhw wedi mynd o nerth i nerth; gan gyflwyno gweithdai ar draws Cymru ac yn Ewrop, a chan lansio’r ap UCAN Go sy’n cefnogi pobl sydd â namau gweledol i ymwneud yn hyderus â nifer cynyddol o theatrau.

Heddiw, maent wedi’u lleoli yn Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg Prifysgol Caerdydd lle mae’r aelodau’n dysgu’r genhedlaeth nesaf o is-feddygon llygaid am fyw gyda nam gweledol.

Ganwyd Ben Richards, sy’n 25 oed ac o’r Barri, gyda’i nam ar y golwg, a gall weld dim ond 3 metr allan o bob 60 y gall pobl sydd â golwg llawn ei weld. Ymunodd ag UCAN ar ôl cwrdd ar hap â Bernie a Jane.

Mae pobl wedi dweud wrthyf beth y gallaf ei weld yn sgil profion llygaid a phethau fel hynny, ond y realiti i mi yw y teimlaf y gallaf weld yr un peth â phawb arall. Roeddwn i’n arfer chwarae pêl-droed i gynghrair pêl-droed Bro Morgannwg gyda phobl sydd â golwg llawn, ac maent yn dweud yr un peth wrthyf, maent yn gofyn “sut ydych chi’n chwarae?” a byddwn i’n dweud, wel, “Rwy’n teimlo fy mod yn gweld yn union yr un peth â chi”, dw i ddim yn teimlo’n wahanol o gwbl.

Roeddwn mewn digwyddiad ymddeol un o’r athrawon a gwelodd Jane and Bernie fi gan yr oeddwn yn gwneud araith i’r athro. Daeth Bernie a gofyn a oedd gennyf ddiddordeb mewn chwarae rhan mewn drama iddo, roedd hynny dwy flynedd yn ôl ac nid wyf wedi edrych yn ôl ers hynny. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rwyf wedi dechrau cydweithio â nhw, rwyf wedi cofrestru fel hunangyflogedig, ac mae’r cyfan diolch iddyn nhw a’r Loteri Genedlaethol. Mae wedi newid fy mywyd yn llwyr.

Gyda’r is-feddygon, rydym yn ceisio rhoi’r cynrychioliad gorau iddynt o bobl sydd â namau ar y golwg er mwyn eu paratoi ar gyfer yr hyn y byddant yn ei brofi yn y gweithle. Rwyf wedi bod yn gweithio’n bennaf ar ochr gorfforol y gweithdai, ac mae llawer o’r myfyrwyr wedi cael sioc o weld yr amrywiaeth o bethau a all effeithio arnoch. Peth syml fel darllen tuniau ffa pob; nid yw’n croesi eu meddyliau y byddai angen i chi ddarllen y rhestr gynhwysion ar dun ffa pob ond dyna’r unig ffordd y gallwn gyfleu’r cynrychioliad go iawn hwnnw gan nad yw pobl sy’n dysgu hyn gan athrawon sydd â golwg llawn yn mynd i gyfleu’r fath ‘na o beth mor dda.

“Helpodd y rhaglen Future Insight i mi gychwyn ar gyflogaeth, nid oeddwn wedi cychwyn ar bethau fel gwneud ffilmiau o’r blaen. Mae wedi agor cynifer o ddrysau i mi, a rhoi cynifer o gyfleoedd, ac wedi profi i mi fod y pethau yr wyf yn eu gwneud yn dda, fel ymchwilio i gwestiynau ar gyfer y sgript, yn fy helpu strwythuro ffilmiau’n well. Parodd cael y cyfle i fynegi’ch hun a theimlo fy mod wedi gwneud tasg dda i mi deimlo’n hynod dda am fy hun, mae wedi bod yn wych.

Mae UCAN Productions yng Nghaerdydd mewn partneriaeth â Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall a dderbyniodd grant o £999,450 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar gyfer eu prosiect Future InSight sy’n cefnogi pobl ddall ac â golwg rhannol  i fynd yn unigolion galluog ac annibynnol gyda’r sgiliau a hyder i bontio’n llyfn i oedolaeth.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s