“Rwyf wedi bod gydag UCAN ers mwy na 10 mlynedd erbyn hyn, ac ni allaf ddychmygu sut fywyd y byddai gennyf os nad oeddwn yn rhan ohono.”

Mae Megan John yn 24 oed ac o Gaerdydd ac fe’i ganwyd gyda Cataractau, Nystagmus, ac Aniridia. Ymunodd ag UCAN fel aelod sefydlu a daeth i sylweddoli y gallai’r celfyddydau perfformio newid ei bywyd.

Gan ddechrau o gegin y sefydlwyr, Bernie and Jane Latham, sefydlwyd UCAN yn 2005 i redeg gweithdai drama mewn partneriaeth â RNIB Cymru yn Theatr Sherman, Caerdydd. Ers hynny maen nhw wedi mynd o nerth i nerth; gan gyflwyno gweithdai ar draws Cymru ac yn Ewrop, a chan lansio’r ap UCAN Go sy’n cefnogi pobl sydd â namau gweledol i ymwneud yn hyderus â nifer cynyddol o theatrau.

Heddiw, maent wedi’u lleoli yn Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg Prifysgol Caerdydd lle mae’r aelodau’n dysgu’r genhedlaeth nesaf o is-feddygon llygaid am fyw gyda nam gweledol.

“Ceisiodd fy rhieni wneud byw gyda nam ar y golwg mor normal â phosib i mi, a galluogodd i mi geisio gwneud pethau y mae unrhyw un arall yn eu gwneud. Mae’n rhaid yr oeddwn tua 13 oed pan ymunais ag UCAN yn gyntaf ac fe ddaeth ar bwynt penodol yn fy mywyd gan na fu drama erioed yn rhywbeth mawr i mi – adeiladodd fy hyder o fewn cyfnod amser bach a sylweddolais faint yr oeddwn yn dwlu arno a pha mor fuddiol y gallai fod.

“Gofynnodd Ysgol Optometreg Prifysgol Caerdydd i ni hyfforddi is-feddygon, gan ddod i mewn i siarad am agweddau corfforol ac emosiynol byw gyda nam ar y golwg, ac mae hynny wedi datblygu  dros amser. O’r pwynt hwnnw, fe ddysgom yr oedd bwlch yn y farchnad am y math o hyfforddiant lle mae pobl sydd wedi colli eu golwg yn siarad am eu profiadau eu hunain â phobl sydd â golwg llawn, a dyna’r hyn a oedd ar goll.

“Yn UCAN mae gennym ddull sydd wedi’i arwain gan ddefnyddwyr, a chael yr arbenigwyr i siarad am yr hyn y mae ei angen arnynt a’r hyn y maent yn ei wybod gan nad oes unrhyw ddiben i rywun sydd â nam ar y clyw yn mynd i mewn a siarad am nam ar y golwg, mae mor syml â hynny. NI fyddwn byth eisiau siarad ar ran unrhyw un arall sydd ag anabledd gan na allwn ddychmygu sut mae’n teimlo – nid wyf erioed wedi byw gyda’r profiad hwnnw.

“Yn bennaf rydym yn cyflwyno gweithdai yng Nghymru ond y llynedd roeddem yn rhan o brosiect Erasmus Plus ac fe weithiom yn rhyngwladol; rydym wedi gweithio yn Sisili, Bwlgaria, Yr Eidal a Lwcsembwrg, ac uchafbwynt y prosiect hwnnw oedd cyfres o weithdai a barodd am wythnos gyda thua 90-100 o bobl o’r gwledydd gwahanol mewn tair neu bedair iaith. Bu’n ymwneud â rhedeg gweithdy yn Saesneg, yna Eidaleg, yna Bwlgareg, ac yn y blaen, roedd yn brofiad anhygoel.

“Rwyf wedi bod gydag UCAN ers mwy na 10 mlynedd erbyn hyn, ac ni allaf ddychmygu sut fywyd y byddai gennyf os nad oeddwn yn rhan ohono. Daeth fel rhan hollbwysig o fy mywyd pan oeddwn yn gwneud penderfyniadau mawr, ac fe ddylanwadodd ar y penderfyniadau hynny. – Dw i ddim yn gwybod beth y byddwn wedi dewis gwneud, dw i ddim yn gwybod beth y byddwn wedi eisiau gwneud gyda fy mywyd ar wahân i hynny. Ni fyddwn yr un person yr wyf heddiw, gallaf ddweud hynny, dw i ddim yn meddwl y byddwn mor hyderus ag yr wyf.

Mae UCAN Productions yng Nghaerdydd mewn partneriaeth â Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall a dderbyniodd grant o £999,450 gan Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar gyfer eu prosiect Future InSight sy’n cefnogi pobl ddall ac â golwg rhannol  i fynd yn unigolion galluog ac annibynnol gyda’r sgiliau a hyder i bontio’n llyfn i oedolaeth.

Yr wythnos hon (Medi 18 – 24) yw’r Wythnos Iechyd Llygaid Genedlaethol, sy’n digwydd wrth i RNIB a Specsavers ddatgelu bod 250 o bobl yn dechrau colli eu golwg bob dydd yn y Deyrnas Unedig, y bydd 1 o bob 5 yn byw gyda nam ar y golwg yn ystod eu bywydau, ac nad yw 31% o bobl 18 i 24 oed yn cael prawf llygaid bob dwy flynedd. [Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad llawn]

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s