Os nad oeddwn wedi cael fy nghefnogi gan fy nheulu neu UCAN, rwy’n credu y gallai pethau fod wedi troi allan yn llawer wahanol.

Gan ddechrau o gegin y sefydlwyr, Bernie and Jane Latham, sefydlwyd UCAN yn 2005 i redeg gweithdai drama mewn partneriaeth â RNIB Cymru yn Theatr Sherman, Caerdydd. Ers hynny maen nhw wedi mynd o nerth i nerth; gan gyflwyno gweithdai ar draws Cymru ac yn Ewrop, a chan lansio’r ap UCAN Go sy’n cefnogi pobl sydd â namau gweledol i ymwneud yn hyderus â nifer cynyddol o theatrau.

Heddiw, maent wedi’u lleoli yn Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg Prifysgol Caerdydd lle mae’r aelodau’n dysgu’r genhedlaeth nesaf o is-feddygon llygaid am fyw gyda nam gweledol.

Ganwyd Jake Sawyers, 22 oed, o Bort Talbot yn gwbl ddall yn ei lygad chwith a gyda golwg 25% yn ei lygad de. “Dechreuais gydag UCAN a chynyddais fy hyder pan oeddwn yn 13 oed, a dywedwyd wrthyf y byddwn yn dda yn y celfyddydau perfformio. Roedd fy ngradd yn y celfyddydau perfformio. Es i Gaerfyrddin, gan gymryd fy sefyllfa a’i haddasu i fy hun, a derbyniais radd dosbarth Cyntaf. Rwyf wedi dod i arfer â chael nam ar y golwg, a chan i mi dyfu i fyny ag ef rwyf bob amser yn ei ystyried ym mhopeth a wnaf.

“Rwyf bob amser wedi disgrifio cael nam ar y golwg fel edrych i lawr lens camera, gan fy mod yn gwneud gwaith gyda chamera gyda fy llygad sy’n gweithio. Ond mae’n anodd ei ddisgrifio gan nad wyf erioed wedi gwybod yn wahanol. Rwyf bob amser wedi gofyn i fy mrawd sut mae fe’n gweld gan nad wyf yn ddeall yn gorfforol sut gall dau lygad ddod ynghyd i wneud un ddelwedd – dyna rywbeth sy’n drysu fi’n llwyr. Mae’n system ddwyffordd.

Roedd bob amser potensial enfawr y gallai pethau fod yn wahanol iawn. Os nad oeddwn wedi cael fy nghefnogi gan fy nheulu neu UCAN, rwy’n credu y gallai pethau fod wedi troi allan yn llawer wahanol. Byddwn i, fel perfformiwr, yn ei chael yn anodd dod o hyd i waith ta beth, ond fel perfformiwr sydd â nam ar y golwg – os na fyddwch yn cael eich cefnogi gyda’r uchelgais hwnnw fel fydd yn llawer anos ei gyflawni.

“Mae gwneud ffilmiau a ffotograffiaeth yn rhywbeth a wnaf fel diddordeb; wrth gael fy ngofyn i’w wneud gan UCAN yn Future Insight, mae’n rhoi cymaint o ddatblygu proffesiynol a hunanwerth fel fy mod yn teimlo bod ganddynt ffydd ynof i wneud rhywbeth, a gwybod y gallaf ei wneud, a gallaf fynd at bobl broffesiynol a dangos fy ngwaith – ni fyddai modd i mi wneud hynny heb y prosiect Future Insight, RNIB a phawb yn UCAN.

Mae UCAN Productions yng Nghaerdydd mewn partneriaeth â Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall a dderbyniodd grant o £999,450 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar gyfer eu prosiect Future InSight sy’n cefnogi pobl ddall ac â golwg rhannol  i fynd yn unigolion galluog ac annibynnol gyda’r sgiliau a hyder i bontio’n llyfn i oedolaeth.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s