Dance for Parkinson’s

Wrth wylio’r cyfranogwyr yn cynnwys Stiwdio Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ym Mae Caerdydd ar gyfer eu dosbarth Dance for Parkinson’s, ni fyddech o reidrwydd yn meddwl am gwmni dawns. Yn enwedig wrth i un dyn droi i fyny mewn cadair olwyn yn gwisgo crys chwys gyda’r geiriau “I don’t float like a butterfly or sting like a bee but I’ve got Parkinson’s like Muhammad Ali”. Ond yn wir, cwmni dawns yw’r union beth y dylech fod yn meddwl amdano.

Mae clefyd Parkinson’s yn effeithio ar bawb yn wahanol ond wrth iddo ddatblygu mae fel arfer yn mynd yn gynyddol wanhaol ac yn effeithio ar gorff cyfan yr unigolyn, gan gynnwys eu hwyneb a lleferydd.

Peilotwyd y dosbarthiadau’n wreiddiol yn Llundain lle cydweithiodd Bale Cenedlaethol Lloegr â Phrifysgol Roehampton. Profodd yr astudiaeth tair blynedd effaith gadarnhaol y rhaglen ar bobl sydd â chlefyd Parkinson, gan gefnogi eu hyder a chryfder a hyd yn oed lleddfu rhai o’u symptomau dros dro.

Mewn partneriaeth â Bale Cenedlaethol Lloegr, mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru wedi bod wrthi’n darparu dosbarthiadau i gynulleidfa o Gymru yng Nghaerdydd dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Erbyn hyn, gyda chymorth grant o £5,000 gan Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol, mae NDCWales yn estyn eu dosbarthiadau i’r Coed Duon, De Cymru.

 

Stretching

Mae dwy athrawes, Yvette Wilson, sy’n arwain ar ddawns a symud, a Helen Woods, hyfforddwr llais a phianydd y grŵp, ac maent wedi’u cefnogi gan wirfoddolwyr.  Daw Helen â hwyl a cherddoriaeth i’r sesiwn ac Yvette yw’r galon ac enaid – yn ogystal â dysgu’r grŵp i symud, mae hi’n dod â’r repertoire yn fyw, ac yn sydyn nid grŵp o bobl sydd â chyflwr meddygol mo hwn ond stiwdio yn llawn dawnswyr.
 

Rydym yn gwneud Romeo a Juliet y tymor hwn,” meddai Geraldine, un o wirfoddolwyr y prosiect, ar ddechrau’r sesiwn, a chyn bo hir mae pawb yn cuddio y tu ôl i’w dwylo, gan chwarae rôl y Juliet yn ei harddegau’n chwarae gyda’i ffrindiau, a Romeo’n brolio wrth iddo ddangos ei sgiliau cleddyfaeth. Maent yn ymarfer gwrnio gyda Helen ac wedyn i mewn i barau am waith barre. Mae’r sesiwn yn hwyliog ac yn ddifyr, nid oes unrhyw embaras ac mae’r effaith ar symudiadau pobl yn radical.

Welcome (Volunteer Geraldine front right)

 

Dywedodd un o’r cyfranogwyr Roger wrthyf, “Mwy nag unwaith rwyf wedi gweld pobl yn codi o’u cadeiriau olwyn a cherdded hyd yr ystafell, nid bob tro ond mwy nag unwaith.  Dyma’r unig ffurf ar ffisiotherapi na fydd fy ngwraig yn colli allan arno, mae’r holl rai eraill mae hi’n dweud – allwn ni beidio â mynd, ond ni fydd hi’n colli hwn am y byd.”

 

Meddai Gareth Williams, Rheolwr Ariannu ar y rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol
“Yn ogystal â chael effaith uniongyrchol a hynod gadarnhaol ar y bobl sydd â chlefyd Parkinson’s mae hefyd yn cael yr un effaith ar eu partneriaid a gofalwyr a all deimlo’n unig yn eu rolau gofalu – mae’n eithaf amlwg faint y maent yn ei gael allan o’r sesiynau hefyd.”

Ychwanegodd Paul Kaynes, Prif Weithredwr Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru
‘Mae dawns yn ffurf gelf sy’n llawn ysbrydoliaeth ac mae ein rhaglen Dance for Parkinson’s yn dangos hwn bob wythnos. Rydym wedi gweld y buddion a’r llawenydd y mae cyfranogwyr wedi’u cael o fod yn rhan o’r rhaglen hon, ac rydym wrth ein boddau bod hyn wedi’i gydnabod gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, a fydd yn helpu ni i ddatblygu ac ehangu ein rhaglen.’
Photography copyright Billie Charity
Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r prosiect
Mwy o wybodaeth am Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s