10 mlynedd ac yn dal yn ei hanterth

Adnewyddwyd Canolfan Ddydd Tŷ Deva Parc Caia yn Wrecsam gyda grant Sector Gwirfoddol a Chymunedol o £104,495 yn 2004 i ddarparu canolfan cwbl hygyrch ar gyfer pobl hŷn ym Mharc Caia, Wrecsam. 10 mlynedd ar ôl iddi agor, mae’r ganolfan yn dal yn ei hanterth; Dyma Alison Hill o’r ganolfan yn dweud mwy wrthym.

“Y llynedd, deng mlynedd ar ôl iddi agor, mae Tŷ Deva wedi llwyddo i fod yn gynaliadwy yn ariannol.

“Mae Tŷ Deva yn ganolfan ddydd i bobl hŷn, wedi’i lleoli ym Mharc Caia, Wrecsam. Yn gweithredu mewn canolfan gymunedol fach a gafodd ei hadnewyddu gyda grant cyfalaf gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae Tŷ Deva yn darparu clwb cinio, gwasanaethau baddon, gweithgareddau cymdeithasol a phryd ar glud. Mae’n darparu gofal dydd ar gyfer pobl hŷn sy’n cael eu cyfeirio gan y gwasanaethau cymdeithasol a’r rhai sy’n cyfeirio eu hunain. Mae hyn yn golygu bod Tŷ Deva yn darparu cefnogaeth ataliol i bobl nad ydynt yn gymwys i gael nawdd gan yr awdurdod lleol, yn aml mae ein gofal yn helpu nhw i aros yn annibynnol am amser hwy.

“Bob dydd mae Tŷ Deva yn gofalu am 25 o bobl yn y ganolfan ac yn cludo bwyd cynnes i 25 pellach yn y gymuned. Mae Tŷ Deva yn cynnwys pobl hŷn sy’n defnyddio’r ganolfan yn ei rheolaeth trwy grŵp defnyddwyr. Mae llawer o’r bobl hŷn sy’n defnyddio’r ganolfan hefyd yn gwirfoddoli, er enghraifft trwy ofalu am y gerddi o gwmpas neu gludo pryd ar glud.

“Yn wreiddiol, ariannwyd costau rhedeg a staffio Tŷ Deva yn llawn gan Gymunedau’n Gyntaf ond daeth y cyllid hwn i ben nifer o flynyddoedd yn ôl. O’r cychwyn cyntaf rydym wedi ceisio model ariannu sy’n gynaliadwy ac eleni rydym wedi llwyddo i’w sicrhau. Mae Tŷ Deva bellach wedi’i ariannu’n llawn o’r ffioedd y mae’n eu derbyn gan bobl sy’n dewis defnyddio’r ganolfan ac o daliadau i’r awdurdod lleol ar gyfer y lleoedd y maent wedi’u cyfeirio atom. . Ond y prif lwyddiant yw medru cyflawni cynaladwyedd ariannol ac ar yr un pryd cynnal ein model gofal sy’n blaenoriaethu atal yr un mor uchel â darparu gofal.

“Cymerodd dipyn o amser ond mae Tŷ Deva yn llwyddiant ysgubol ac yn fodel gwych a all gael ei efelychu i ddarparu gofal dydd cynaliadwy.”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s