Mynd i'r cynnwys

Rydym ni’n dweud #DiolchiChi

Rhagfyr 8, 2017

Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi dros £30 miliwn at achosion da bob wythnos, ond nid yw llawer o bobl yn gwybod am yr effaith enfawr sydd gan y Loteri Genedlaethol ar eu cymunedau lleol.

I ddweud diolch am eu cefnogaeth, dros wythnos rydym wedi rhannu storïau a chyflawniadau ar gyfryngau cymdeithasol gyda’r hashnod #DiolchIChi [hyperlink to twitter] gan brosiectau gwych sy’n bosib diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, gan gynnwys syrpreis arbennig iawn ar gyfer chwaraewyr ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Yn rhoi syrpreis i’r chwaraewyr diarwybod oedd grŵp pobl hŷn o Gaerdydd sy’n dod ynghyd i ganu a chymdeithasu diolch i Golden-Oldies (Goldies) a dderbyniodd £249,458 eleni trwy ein rhaglen Pawb a’i Le. Mae’r grant yn helpu Goldies i ymdrin ag unigedd ac unigrwydd ymysg pobl hŷn trwy ddatblygu sesiynau canu ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru, ynghyd â chyflwyno prosiect rhwng y cenedlaethau mewn ysgolion.

Mae Goldies yn rhedeg sesiynau canu a gweithgareddau ar draws Cymru a Lloegr i bobl hŷn sy’n profi unigedd cymdeithasol, yn ogystal â’r rhai sydd ag anawsterau dysgu a dementia. I lawer, mae Goldies yn llinell fywyd. Mae ganddynt dros 70 o sesiynau misol yn Lloegr a thros 48 yng Nghymru o dan y faner Goldies CYMRU. I gael gwybod mwy, ewch i www.goldiescymru.org.uk/wel/hafan. Mae Goldies yn un yn unig o’r 13,000 o brosiectau ar draws y Deyrnas Unedig sy’n bosib diolch i grantiau’r Loteri Genedlaethol.

Yn olaf, fel bonws ychwanegol, gall chwaraewyr y Loteri Genedlaethol gael mynediad am ddim i dros 400 o safleoedd treftadaeth a ariannwyd trwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri rhwng 11 a 17 Rhagfyr. Gallwch ddod o hyd i fwy o fanylion ar eu gwefan yma.

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: