Mynd i'r cynnwys

Dyfodol disglair ar y gorwel i ardaloedd arfordirol gyda dros £3m ar gael

Rhagfyr 21, 2017

Gyda Blwyddyn y Môr o’n blaenau mae hyd yn oed yn fwy o reswm dros ddathlu arfordir prydferth Cymru gan y bydd rownd newydd Cronfa Cymunedau’r Arfordir yn agor yn y Flwyddyn Newydd. Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi dyfarnu’r swm enfawr o £12m ar draws cyfnod y rhaglen ac yn awr bydd dros £3m ychwanegol ar gael ar gyfer prosiectau sydd am gefnogi ac adnewyddu dyfodol ein morlin syfrdanol.

Mae Cronfa Cymunedau’r Arfordir bob amser wedi canolbwyntio ar adfywio economaidd a chreu swyddi, a gyda’r rownd nesaf byddwn am adeiladu ymhellach ar lwyddiant anhygoel prosiectau blaenorol. Mae pob mudiad, gan gynnwys cwmnïau preifat, mudiadau nid-er-elw a’r sector cyhoeddus, sydd â syniadau cyffrous i greu swyddi neu ddiogelu swyddi presennol, yn gymwys i ymgeisio a chaiff ceisiadau gan bob sector o’r economi, o dwristiaeth i amaeth ac o fadau i adeiladau, eu croesawu’n gynnes;  Gellir cynnwys yr holl gostau cyfalaf a refeniw hanfodol ar gyfer rhedeg y prosiect yn y grant, ac yn y gorffennol mae hyn wedi amrywio o bopeth gan gynnwys faniau cludo llaeth i wersi syrffio a hwylio.

Bydd pa brosiectau bynnag sy’n cael eu hariannu’n dibynnu ar yr effaith economaidd fwyaf mewn cymhariaeth â maint yr anheddiad i sicrhau’r budd mwyaf posib i bobl. Mae prosiectau blaenorol wedi cyffwrdd â dau ben y raddfa ariannu, o grantiau llai gwerth £50,000 i Surf More South Wales i sefydlu a chefnogi ysgol syrffio newydd ar Draeth Aberafan i’r uchafswm grant o £300,000 er mwyn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gysylltu amrywiaeth o atyniadau ym Mhorthcawl trwy gynllun beicio newydd.

Ymysg y prosiectau eraill a ariannwyd yn flaenorol sydd wedi ffynnu diolch i grant gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir mae Menter Aberteifi Cyfyngedig a ddefnyddiodd eu grant o £109,974 i ailsefydlu a datblygu’r Neuadd Farchnad Aberteifi ysblennydd fel hyb busnes cynaliadwy ar gyfer masnachwyr a micro-fentrau. A hwythau wedi creu 3 rôl ran-amser ac 1 rôl amser llawn a chefnogi 26 o fusnesau lleol ar yr un pryd, mae’r prosiect yn dystiolaeth o botensial anhygoel mentrau arfordirol.

Gyda phob £1 o fuddsoddiad yn creu 98c ychwanegol ar gyfer yr economi leol ac ardaloedd ar yr arfordir, gall buddion hwb gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir sicrhau llewyrch hir dymor i’r morlin. Rhagamcanir y caiff dros 1000 o swyddi eu creu o ganlyniad i’r buddsoddiad presennol, a gyda mwy byth i ddod gyda’r rownd ariannu ddiweddaraf mae’n sicr o olygu dyfodol disglair i’n harfordiroedd.

Bydd mwy o wybodaeth, gan gynnwys nodiadau arweiniad a ffurflenni cais, ar gael yn fuan ar ein gwefan a gallwch gael y diweddaraf ar unrhyw gyhoeddiadau trwy’r ddolen isod:

www.biglotteryfund.org.uk/cronfacymunedaurarfordir

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: