Ymgeisio am grant gan y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn 2018?

Ydych chi’n ystyried ymgeisio am grant gan y Loteri Genedlaethol i gefnogi’ch cymuned eleni? Yn ein fideo diweddaraf, mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam ac Ymddiriedolaeth Innovate yn rhannu eu profiad o gyrchu grantiau’r Loteri Genedlaethol:

Derbyniodd Menter Iaith Sir Fflint a Wrecsam £4,867 gan Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol ar gyfer eu prosiect Cymraeg, Magi Ann. Datblygon nhw chwe ap i gefnogi rhieni nad ydynt yn siarad Cymraeg i ddarllen llyfrau yn Gymraeg gyda’u plant. Bu’r prosiect yn llwyddiannus iawn, gan ennill gwobr y prosiect addysg gorau yng Ngwobrau’r Loteri Genedlaethol.

Derbyniodd Ymddiriedolaeth Innovate £248,713 trwy Pawb a’i Le i helpu pobl sydd ag anableddau dysgu a/neu broblemau iechyd meddwl.  Bydd y prosiect yn gweithio i helpu unigolion i adeiladu ar eu cryfderau ac ennill sgiliau a hyder trwy waith cadwraeth awyr agored, un o nodau’r prosiect yw helpu nhw i fyw’n annibynnol yn eu cymunedau.

Pwy all ymgeisio?

Cylch Meithrin-27.jpgMae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn gweithredu amrywiaeth o raglenni grant sydd â’r nod o wneud gwir welliannau i gymunedau a bywydau’r bobl mewn angen mwyaf. Mae ein grantiau’n agored i’r sectorau cymunedol, gwirfoddol a chyhoeddus yng Nghymru.

Mae’n bwysig i ni eich bod yn cynnwys eich cymuned wrth ddylunio, datblygu a chyflwyno’r gweithgareddau rydych yn eu cynllunio. Rydym yn credu y bydd hwn yn helpu eich prosiect i gael ei gefnogi’n well gan yr egni a’r cryfderau sy’n bodoli yn eich cymuned ac mae’n fwy tebygol o fod yn llwyddiannus o ganlyniad i hyn. Wrth gymuned, rydym yn golygu pobl sy’n byw yn eich ardal leol, pobl gyda buddiant a rennir neu bobl sy’n profi rhwystrau a phroblemau tebyg.

Ein rhaglenni grant

Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn gynllun grantiau bach syml, yn gwneud dyfarniadau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi prosiectau a gweithgareddau sy’n bwysig i bobl a chymunedau. Mae mwy o wybodaeth ar ein gwefan.

Mae Pawb a’i Le’n cynnig grantiau rhwng £10,001 a £500,000 ar gyfer prosiectau a fydd yn para hyd at bum mlynedd sy’n gweld pobl a chymunedau’n gweithio ar y cyd ac yn defnyddio eu cryfderau i gael effaith gadarnhaol ar y pethau sydd fwyaf pwysig iddynt. Mae dau edefyn Pawb a’i Le, grantiau maint canolig – rhwng £10,001 a £100,000 a grantiau mawr – rhwng £100,001 a £500,000.

Pawb a’i Le ac Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yw ein dwy brif raglen ac maent yn agored i geisiadau trwy gydol y flwyddyn. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am unrhyw un o’n rhaglenni grantiau tymor byr eraill, fel Helpu Teuluoedd sy’n Gweithio isod, trwy ddefnyddio ein porwr ariannu.

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s