Mynd i'r cynnwys

Ymgeisio am grant gan y Gronfa Loteri Fawr yn 2018?

Ionawr 18, 2018

Ydych chi’n ystyried ymgeisio am grant gan y Loteri Genedlaethol i gefnogi’ch cymuned eleni? Yn ein fideo diweddaraf, mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam ac Ymddiriedolaeth Innovate yn rhannu eu profiad o gyrchu grantiau’r Loteri Genedlaethol:

 

Derbyniodd Menter Iaith Sir Fflint a Wrecsam £4,867 gan Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol ar gyfer eu prosiect Cymraeg, Magi Ann. Datblygon nhw chwe ap i gefnogi rhieni nad ydynt yn siarad Cymraeg i ddarllen llyfrau yn Gymraeg gyda’u plant. Bu’r prosiect yn llwyddiannus iawn, gan ennill gwobr y prosiect addysg gorau yng Ngwobrau’r Loteri Genedlaethol.

Derbyniodd Ymddiriedolaeth Innovate £248,713 trwy Pawb a’i Le i helpu pobl sydd ag anableddau dysgu a/neu broblemau iechyd meddwl.  Bydd y prosiect yn gweithio i helpu unigolion i adeiladu ar eu cryfderau ac ennill sgiliau a hyder trwy waith cadwraeth awyr agored, un o nodau’r prosiect yw helpu nhw i fyw’n annibynnol yn eu cymunedau.

Pwy all ymgeisio?

Cylch Meithrin-27.jpgMae’r Gronfa Loteri Fawr yn gweithredu amrywiaeth o raglenni grant sydd â’r nod o wneud gwir welliannau i gymunedau a bywydau’r bobl mewn angen mwyaf. Mae ein grantiau’n agored i’r sectorau cymunedol, gwirfoddol a chyhoeddus yng Nghymru.

Mae’n bwysig i ni eich bod yn cynnwys eich cymuned wrth ddylunio, datblygu a chyflwyno’r gweithgareddau rydych yn eu cynllunio. Rydym yn credu y bydd hwn yn helpu eich prosiect i gael ei gefnogi’n well gan yr egni a’r cryfderau sy’n bodoli yn eich cymuned ac mae’n fwy tebygol o fod yn llwyddiannus o ganlyniad i hyn. Wrth gymuned, rydym yn golygu pobl sy’n byw yn eich ardal leol, pobl gyda buddiant a rennir neu bobl sy’n profi rhwystrau a phroblemau tebyg.

Ein rhaglenni grant

Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn gynllun grantiau bach syml, yn gwneud dyfarniadau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi prosiectau a gweithgareddau sy’n bwysig i bobl a chymunedau. Mae mwy o wybodaeth ar ein gwefan.

Mae Pawb a’i Le’n cynnig grantiau rhwng £10,001 a £500,000 ar gyfer prosiectau a fydd yn para hyd at bum mlynedd sy’n gweld pobl a chymunedau’n gweithio ar y cyd ac yn defnyddio eu cryfderau i gael effaith gadarnhaol ar y pethau sydd fwyaf pwysig iddynt. Mae dau edefyn Pawb a’i Le, grantiau maint canolig – rhwng £10,001 a £100,000 a grantiau mawr – rhwng £100,001 a £500,000.

Pawb a’i Le ac Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yw ein dwy brif raglen ac maent yn agored i geisiadau trwy gydol y flwyddyn. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am unrhyw un o’n rhaglenni grantiau tymor byr eraill, fel Helpu Teuluoedd sy’n Gweithio isod, trwy ddefnyddio ein porwr ariannu.

Mae Helpu Teuluoedd sy’n Gweithio’n agored i geisiadau tan 15 Mawrth 2018.  Mae Helpu Teuluoedd sy’n Gweithio’n ariannu prosiectau sy’n gwella bywydau teuluoedd sy’n gweithio tra mewn tlodi, gyda grantiau o tua £500,000 dros bedair blynedd (yn dod i ben 2022). Mae’r rhaglen yn anghyffredin gan iddi dalu am gam datblygu i alluogi’r teuluoedd sy’n debygol o elwa o’r prosiect i gymryd rhan wrth ddylunio’r prosiect. Mae mwy o wybodaeth ar ein gwefan.

 

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: