Helpu Teuluoedd sy’n Gweithio – dull ariannu newydd gan y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaetholf yng Nghymru wedi lansio Helpu Teuluoedd sy’n Gweithio, gan gynnig grantiau hyd at £500,000 dros bedair blynedd ar gyfer prosiectau i weithio gyda theuluoedd sydd wedi’u heffeithio gan dlodi ‘tra’n gweithio’ i wella’u bywydau. Yr hyn y byddech yn ei ddisgwyl gan y Gronfa, mwy neu lai? Ond mae ‘na rhywbeth gwahanol fel y mae Andy Brown, Rheolwr Ariannu Helpu Teuluoedd sy’n Gweithio yn dweud wrthym:

“Mae ariannu cyfnod datblygu’r prosiect yn gam newydd i ni. Yn gynyddol rydym wedi bod yn gofyn i fudiadau sy’n ymgeisio i’n cynlluniau grant ddangos sut maent yn galluogi’r bobl a fydd yn elwa i arwain wrth ddatblygu’r prosiect. Rydym wedi bod yn gwrando ar adborth ynglŷn â’r ffordd orau i ni helpu mudiadau ac mae’r rhaglen hon yn cynnig ffordd i ni wneud hynny. Rydym yn gobeithio y bydd mudiadau’n croesawu’r cyfle hwn ac yn cyflwyno cais i ni.”

Yn wir mae’r broses ymgeisio’n wahanol iawn i’r hyn sydd gennym fel arfer. Yn lle disgrifio beth fydd y prosiect yn ei gyflwyno, caiff rhan o’r grant ei defnyddio i ariannu cyfnod datblygu a fydd yn rhoi cyfle i’r mudiadau a’r buddiolwyr benderfynu ar yr hyn y maen nhw eisiau i’r prosiect ei gyflwyno. Mae’r dull hwn yn golygu na fydd prosiectau’n gallu disgrifio’n fanwl yr hyn y maent yn bwriadu ei wneud pan fyddant yn gwneud y cais cychwynnol, gan na fydd hwn yn glir hyd nes y crëir cynllun prosiect yn sgil y cam cyntaf.

Esboniodd Andy: “Rydym yn gwybod bod hon yn strategaeth risg uwch i ni ond rydym eisiau dangos ein bod o ddifrif am alluogi pobl i arwain ac mae gwaith datblygu ariannu sy’n cynnwys y bobl a fydd yn elwa o’r prosiect yn gam mawr tua’r nod hwnnw. Rydym eisiau i fudiadau neidio’r bwlch a gwrando o ddifrif i’r hyn y mae’r teuluoedd ei eisiau a’r hyn y mae ei angen arnynt. Byddwn yn asesu ceisiadau’n rhannol ar sail pa mor effeithiol y mae cynigion yn debygol o fod wrth ennyn diddordeb teuluoedd sy’n gweithio yn ystod blwyddyn gyntaf y prosiect.”

Mae’r fenter Helpu Teuluoedd sy’n Gweithio wedi dod i fodolaeth gan i ni gydnabod y nifer cynyddol o bobl sydd mewn tlodi yng Nghymru, er gwaetha’r ffaith eu bod yn gweithio. Bydd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus dargedu aelwydydd gydag o leiaf un person sydd â swydd amser llawn neu ran-amser neu sy’n hunangyflogedig ac yn magu o leiaf un plentyn o dan 18 oed.

Dilynwch ni ar Twitter yn @CronGymYLG

Dilynwch ni ar Facebook yn The National Lottery Community Fund Wales

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s