“Rwy’n dwlu ar y fferm – mae’n lle gwych a chynhwysol. Mae wedi helpu fi i fwynhau pethau eto.”

Mae fferm gymunedol yn Abertawe a oedd ar fin cau llai na 12 mis yn ôl yn dathlu’r newyddion y bydd grant gan y Loteri Genedlaethol yn creu cyfleoedd ar gyfer ei chymuned. Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae Fferm Gymunedol Abertawe wedi derbyn £99,992 i gefnogi pobl newydd yn y gymuned sydd ag anawsterau iechyd meddwl i gael cyfleoedd gwirfoddoli a hyfforddi gyda chymorth gan anifeiliaid ar eu fferm.

Bu’n rhaid i un gwirfoddolwr, Paul Abraham, sy’n mynychu’r fferm roi’r gorau i’r gwaith oherwydd anaf gysylltiedig â’r gwaith. Meddai: “Rwy’n dwlu ar y fferm – mae’n lle gwych a chynhwysol. Mae wedi helpu fi i fwynhau pethau eto ar ôl newid mawr yn fy mywyd, collais fy swydd ac roeddwn yn delio â phroblemau iechyd – roeddwn mewn tipyn o dwll. Mae gwirfoddoli ar y Fferm wedi fy helpu i ddringo allan o’r twll hwnnw, ar un pwynt ni allwn wedi y ffordd ymlaen. Roeddwn bob amser wedi bod mor brysur ac wedyn roeddwn wedi fy niflasu ac yn teimlo’n ddiwerth gan nad oeddwn yn defnyddio fy sgiliau. Erbyn hyn rwy’n edrych ymlaen at ddydd Iau a gwirfoddoli gyda fy nghyfeillion. Diwrnod i mi fy hun yw e, dwi ddim yn ŵr priod, tad, tad-cu neu’r un sy’n mynd â’r ci am dro. Paul ydw i! Rwy’n cyflawni pethau, rhoi rhywbeth yn ôl a byddaf bellach yn cael helpu mwy o bobl newydd i ddechrau mwynhau bywyd eto.”

Yn siarad am y grant, meddai’r Rheolwr Gwirfoddoli a Hyfforddi, Kate Gibbs: “Rwyf wrth fy modd bod Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi penderfynu dyfarnu’r grant hwn i’r Fferm. Mae’r Fferm yn bodoli diolch i, a dros, wirfoddolwyr ac i wella lles. Ein cymuned yw’r ysbrydoliaeth a’r grym y tu ôl i’r prosiect newydd. Mae wedi bod yn flwyddyn anodd – blwyddyn yn ôl roeddem yn wynebu’r bygythiad difrifol o orfod cau ond diolch i benderfyniad y gwirfoddolwyr, oriau o waith caled ac agwedd bositif, rydym yma o hyd ac mae’r argoel yn dda. Rwyf wedi gweld o lygad y ffynnon y gall gwirfoddoli ar y fferm newid bywydau pobl ac mae’n wych cael y cyfle i adeiladu ar hwn trwy hyfforddi gwirfoddolwyr i fedru cefnogi eraill gyda’u problemau iechyd.”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s