Beth nesaf am Magi Ann?

Roedd ennill Gwobr Loteri Cenedlaethol 2017, Categori Addysg, yn brofiad anhygoel i Fenter Iaith Fflint a Wrecsam. Gyda’r cyllid loteri, llwyddom i greu 6 ap i helpu plant i ddysgu darllen Cymraeg. O ganlyniad i’r enwebiad ac ennill y wobr, rydym wedi derbyn cyhoeddusrwydd amhrisiadwy ar gyfer y prosiect. Cyrhaeddom gynulleidfa llawer ehangach nag y byddem trwy ein rhwydweithiau presennol, nid yn unig ar draws Cymru, ond ar draws Prydain.

Roedd cael gwneud ein haraith wrth dderbyn y wobr yn y Gymraeg yn hwb mawr i waith y Mentrau Iaith o hyrwyddo’r Gymraeg. Gwych oedd clywed y Gymraeg yn cael ei ddarlledu ar y BBC ar draws Prydain.

Mae 180,000 o lawr-lwythiadau bellach o’n hapiau – cyfanswm aruthrol. Rydym yn ffyddiog bod, nid yn unig arian y loteri, ond hefyd y cyhoeddusrwydd a’r hyrwyddo oedd ynghlwm â’r Gwobrau Loteri wedi chwarae ffactor mawr yn y llwyddiant yma.

Tra yn y seremoni wobrwyo, daethom i gyfarfod criw o Gernyw o oedd wedi ennill gwobr mewn categori arall – ac o ganlyniad – rydym bellach yn cydweithio ar brosiect newydd i gyfieithu Magi Ann i’r Gernyweg! Newyddion cyffrous tu hwnt. Mae’r Loteri Genedlaethol wedi chwarae rôl bwysig iawn yn llwyddiant Magi Ann, ac yn parhau i chwarae rôl bwysig wrth i ni weld dilyniant a Magi Ann yn mynd o nerth i nerth.

Cael gwybod mwy am y Gwobrau Loteri Genedlaethol yma.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s