Mynd i'r cynnwys

£150,000 gan Y Loteri Genedlaethol ar gael ar draws Cymru Ym Mhrosiectau’r Bobl

Ebrill 16, 2018

Mae pum grŵp cymunedol lleol ar draws Cymru ar fin cystadlu am hyd at £50,000 yr un gan y Loteri Genedlaethol. Mae Prosiectau’r Bobl yn rhoi cyfle i’r grwpiau hyn fynd benben â’i gilydd mewn pleidlais gyhoeddus i’w helpu gwneud gwahaniaeth anhygoel i’w cymunedau.

Ers 13 mlynedd, mae’r Gronfa Loteri Fawr, ITV a’r Loteri Genedlaethol yn dod ynghyd i roi cyfle i’r cyhoedd benderfynu sut y dylid defnyddio arian gan y Loteri Genedlaethol  yn eu hardal leol.

Bydd y tri prosiect yng Nghymru sy’n derbyn y nifer uchaf o bleidleisiau gan y cyhoedd yn derbyn grantiau gwerth hyd at £50,000 yr un. Bydd hyn yn helpu nhw i barhau â’u gwaith o ddod â phobl ynghyd, creu cymunedau cryfach a  gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.

Mae’r bleidlais ar agor yn www.prosiectaurbobl.org.uk. Dyma’r prosiectau yng Nghymru:

 

Ain’t No Mountain High Enough gan Cardiff People First yng Nghaerdydd

Os yn llwyddiannus, bydd y grŵp cymunedol hwn yn derbyn £36,412 gyda’r nod o rhedeg Her Bannau Brycheiniog ble maen nhw’n cefnogi cyfranogwyr i gymryd rhan mewn teithiau cerdded ym Mannau Brycheiniog, a fydd yn cynyddu eu ffitrwydd a hefyd eu hyder. Byddant hefyd yn trefnu tripiau ar gyfer pobl ag anawsterau symudedd.

 

Global Gardens Project gan The Trinity Project yng Nghaerdydd.

Maent yn gobeithio derbyn £49,241 ar gyfer prosiect sydd â’r nod o hyrwyddo cyfathrebu rhyng-ddiwylliannol yn eu safle rhandir yng Nghaerdydd trwy arddio, coginio a bwyta gan ddod â ffoaduriaid, ceiswyr lloches a’r gymuned ehangach ynghyd, a gan gefnogi iechyd a llesiant y cyfranogwyr. Byddant hefyd yn adeiladu toiled ar y safle er mwyn iddo fod yn fwy hygyrch ar gyfer pobl sy’n cymryd rhan.

 

Green Team gan Brecon Active Inclusion Group yn Aberhonddu.

Maent yn cystadlu am £19,821 gyda’r nod o gweithio gyda phobl ifanc sy’n byw yn Aberhonddu a’r cylch i’w helpu goresgyn problemau iechyd meddyliol a chorfforol. Fel rhan o’u prosiect, byddant yn gweithio gyda’r gymuned leol i ddarparu cyfleoedd dysgu a chymwysterau mewn sgiliau gwledig y byddant yn eu defnyddio i gydweithio i ddatblygu a gwella mannau gwyrdd cymunedol, ac i rannu’u dysg â grwpiau eraill.

 

Happy Holidays gan 3D Kids yn Ynys Môn,

Mae’r grŵp cymunedol hwn yn gobeithio defnyddio £49,300 er mwyn gweithio  gyda phobl ifanc gydag anableddau difrifol a’u teuluoedd sy’n byw mewn cymunedau gwledig ac arunig yn Ynys Môn. Bydd y prosiect yn prynu carafán y gellir ei addasu er mwyn cludo pobl ifainc sydd ag anawsterau symudedd. Bydd y prosiect yn cefnogi pobl ifanc a’u teuluoedd trwy drefnu tripiau undydd, boreau coffi cymunedol a disgos a fydd yn gwella hyder pobl a chynyddu cydlyniad cymunedol.

 

My Time To Be Me gan Amy and Friends yn Rhyl.

Os yn llwyddiannus byddant yn derbyn £49,750 gyda’r nod o sefydlu mwy o grwpiau ar gyfer plant a phobl ifanc sydd â rhiant neu frawd neu chwarae gyda salwch sy’n bygwth bywyd. Bydd y prosiect hefyd yn cyflogi Gweithiwr Cymorth Brodyr a Chwiorydd i weithio gyda’r bobl ifanc a allai fod wedi wynebu profedigaeth neu heriau eraill.

 

Mae Prosiectau’r Bobl yn gyfle cyffrous i chi wneud gwahaniaeth i’ch cymuned. Rydym yn arddangos rhai prosiectau anhygoel sydd ar y rhestr fer ar draws ardal ITV Wales yr wythnos hon. Y cyfan y mae angen i chi ei wneud i gymryd rhan yw troi ymlaen a phleidleisio droseich hoff brosiect!

Er 2005, mae mwy na £39 miliwn wedi ei ddyfarnu trwy’r bartneriaeth hon rhwng y Gronfa Loteri Fawr, y Loteri Genedlaethol ac ITV/STV i 865 o Achosion Da ar draws y Deyrnas Unedig.

Daw’r bleidlais i ben ddydd Llun 30 Ebrill 2018 a chyhoeddir y canlyniadau ddydd Iau 3 Mai 2018. Gall bobl bleidleisio unwaith fesul rhanbarth a bydd angen cyfeiriad e-bost arnoch i bleidleisio*. I fwrw pleidlais a gweld yr amodau a thelerau, ewch i www.prosiectaurbobl.org.uk

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: