60 eiliad gyda Swyddog Gwybodaeth a Dysgu…

Mae gennym gyfle i rywun ymuno â’n tîm fel Swyddog Gwybodaeth a Dysgu ar gyfer pobl sy’n angerddol dros gefnogi cymunedau yng Nghymru. Rhag ofn nad ydych yn siŵr yn union beth mae Swyddog Gwybodaeth a Dysgu’n ei wneud, rydym wedi gofyn i Dave o’n tîm Gwybodaeth a Dysgu i roi blas ar y swydd i chi.

Beth yw’r peth gorau am weithio i Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol?

Rwyf wedi bod gyda’r Gronfa am bron 10 mlynedd bellach felly mae hynny’n dweud rhywbeth, dwi’n siŵr. Does dim llawer o fudiadau y mai eu cenhadaeth yw ‘helpu’r cymunedau mewn angen mwyaf’ felly oherwydd hynny mae’n lle uchel ei gymhelliad i weithio, yn enwedig pan fyddwch yn gweld y gwahaniaeth a ddaw yn sgil ein hariannu, a medru dangos hynny i fudd-ddeiliaid. Ar ben hynny, mae’r bobl yn grêt hefyd!

Beth ydych chi’n ei wneud fel Swyddog Gwybodaeth a Dysgu ar ddiwrnod arferol?

Mae’r rôl yn amrywiol iawn felly mae pob diwrnod yn wahanol i’r un blaenorol. Er hynny, mae’r rôl yn ymwneud yn rheolaidd â threfnu gweithdai i ddod â phobl ynghyd a rhannu dysgu, dadansoddi ein data ariannu a chreu adroddiadau neu friffiau sy’n seiliedig ar ddysgu. Os oes gennych ddiddordeb mewn edrych ar sut y gellir gwella hynny a gwasanaethau, dyma swydd hynod ddiddorol!

Beth fu eich uchafbwynt yn y rôl?

Mae datblygu proses sy’n galluogi arsylwi a dadansoddi ein patrymau ariannu’n well gan arwain at ddealltwriaeth well o’n hymgyrhaeddiad yng Nghymru wedi bod yn ddiddorol tu hwnt. Mae hyn wedi galluogi ni i adnabod ‘mannau oer’ yn ein hariannu a’r mathau o brosiectau sy’n wirioneddol bwysig i gymunedau yng Nghymru.

Beth fyddech yn dweud wrth rywun sy’n ystyried ymgeisio nad yw’n 100% yn sicr?

Rhowch gynnig arni. Mae’r rôl yn hyblyg iawn ac yn galluogi chi i adnabod ble y gallwch gael yr effaith fwyaf o ran hyrwyddo gwybodaeth a dysgu. Mae’n gysylltiedig ag effaith ein grantiau hefyd felly rydych yn cael y cyfle i weld rhai pethau anhygoel a rhannu rhai storïau gwych.

Oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol? I gynrychioli’r cymunedau rydym yn cydweithio â nhw’n well, rydym yn awyddus i recriwtio pobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd.

Am fwy o wybodaeth neu i ymgeisio, cliciwch yma.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s