Ar ben y byd gyda’r Bartneriaeth Awyr Agored yn Eryri

Ffurfiwyd Y Bartneriaeth Awyr Agored 12 mlynedd yn ôl wrth ymateb i ymchwil gan Brifysgol Bangor a ddangosodd nad oedd bron neb o’r ardal leol yn gweithio fel hyfforddwyr yn y diwydiant diddordebau awyr agored yng Ngogledd Cymru ac Eryri. Crynhodd ymchwilwyr yr agwedd leol bryd hynny fel “Mae dringo’r mynyddoedd ar gyfer twristiaid”. Aeth y Bartneriaeth Awyr Agored ati i newid yr agwedd honno o’r gwaelod i fyny. Roeddent am ennyn diddordeb ac ysbrydoli’r cymunedau a fu’n byw yn yr ardal am fanteision y dirwedd ar eu carreg drws. Dyfarnwyd grant Pawb a’i Le o £495,000 i’r prosiect.

Mae un o edafedd y prosiect (Llwybrau i Gyflogaeth) yn cydweithio â phobl leol sy’n ddi-waith i’w helpu mynd allan a mynd yn fwy iach, dysgu rhai sgiliau ac, wrth iddynt wneud hynny, mwynhau’r amgylchedd hefyd. Cyrhaeddodd y prosiect ei holl dargedau ar gyfer symud pobl yn ôl i’r gwaith trwy’r rhaglen. Daliom i fyny â dau gyfranogwr sydd wedi bod yn y prosiect ers tri mis – Carren ac Ioan.

Er eu bod yn bobl wahanol iawn o ran eu profiad a chefndir mae’r ddau wedi gwneud newidiadau mawr i’w bywydau, rhywbeth y maent yn rhoi credyd i’r prosiect ar ei gyfer.

Watkin Path Hike-55 - med.jpg

Esboniodd Carren iddi gael ei gorfodi i fod yn sylweddol lai actif yn sgil llawdriniaeth ar ei throed; a hithau’n disgwyl bod yn anweithgar am dri mis, mewn gwirionedd cymerodd dros flwyddyn iddi ymadfer. Yn ystod y cyfnod hwn magodd hi bedair stôn, collodd ei hyder ac roedd hi’n mynd trwy’r newid bywyd, yn gyffredinol roedd hi’n teimlo’n isel iawn.

“Gwelais yr hysbyseb ar Facebook ac mae wedi trawsnewid fy mywyd. Rwyf wedi dod o hyd i swydd ran-amser mewn siop, ond mae hynny dros dro gan fy mod eisiau cymhwyso fel Arweinydd Mynydd. Rwyf eisiau dechrau grŵp i annog menywod dros eu 50 oed i fynd allan, mynd yn actif a chael gwybod am y dirwedd y maent yn byw ynddi.”

Rhoddodd Carren fewnwelediad i mi ar sut mae’n teimlo i gymryd rhan yn y prosiect.

“Mae Owain (sy’n arwain ar y Prosiect Llwybrau i Gyflogaeth a’r grŵp) bob amser yn herio ni, er enghraifft nid ydym o reidrwydd yn defnyddio’r llwybrau i ddringo, rydym yn chwilio am ffordd fwy uniongyrchol o fynd i fyny, hyd yn oed os yw’n anoddach.

“Dwi wedi colli teimlad yn hanner fy nhroed oherwydd y llawdriniaeth a phan fydd angen i ni ddringo i fyny rhywbeth eithaf serth rwyf weithiau’n mynd braidd yn ofnus na fydd fy nhraed yn gweithio. Mae Owain yn dweud “Dewch ymlaen, gallwch chi wneud e” ac rwy’n gallu ac rwy’n gwneud e. Mae’r prosiect hwn wedi golygu’r byd i mi, rwyf wedi newid fy mywyd o’i herwydd!”

Ac mae Ioan yn ddyn ifanc sydd hefyd wedi defnyddio’r prosiect i newid cyfeiriad, gan lwyddo i fachu swydd mewn gwersyllfa leol ar sail cryfder ei brofiadau. Mae’r lleill yn plagio fe am beidio ag ysmygu neu ddefnyddio ei ffôn symudol wrth iddo ddringo, mae fe ond yn gwenu ac yn cerdded i fyny. Gan fod Ioan a Carren yn siarad Cymraeg mae llawer o’r sgwrs yn Gymraeg, ond maent i gyd yn siarad Saesneg yn hapus hefyd, mae’n dibynnu ar ddymuniad y rhai sy’n cymryd rhan. Mae gan y Bartneriaeth Awyr Agored hanes trawiadol o ddenu defnyddwyr Cymraeg eu hiaith i’r sector – gan gynyddu nifer yr hyfforddwyr sy’n siarad Cymraeg (cyfwerth ag amser llawn) o 4% i 25% yn ystod cyfnod y prosiect.

Mae mwynhad Owain ei hun wrth fod allan yn y bryniau gyda’r grŵp yn amlwg:

“Does dim ots gennyf ar ba gyflymder yr ydym yn cerdded, rwy’n gwirioni ar fod yn yr awyr agored a gweld pobl yn herio eu hunain ac elwa o fod allan yma.”

Mae’n ymddangos bod dringo bryniau ym mhrydferthwch Gogledd Cymru’n galluogi pobl i oresgyn rhwystrau eraill yn eu bywydau.Watkin Path Hike-60.jpg

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s