£34 miliwn ar gael gan y Loteri Genedlaethol ar gyfer cymunedau yn 2018/19

John_Rose_1063_17_col_FF.JPGCyfarwyddwr Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru, John Rose:

Pan fyddwch yn meddwl am y Loteri Genedlaethol, yn aml rydych yn meddwl am rywun yn gorfoleddu mewn ewyn o siampaen ar ôl ennill miliynau o bunnoedd. Gwelir y golygfeydd dathliadol hyn gyda miloedd o achosion da ar draws Cymru sydd wedi derbyn grantiau trawsnewidiol diolch i arian a godir gan y Loteri Genedlaethol.

Mae rhai o’r grantiau hyn yn cael eu dosbarthu gennym ni yn y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ac yn y flwyddyn ariannol nesaf byddwn yn dyfarnu dros £34 miliwn i gymunedau, gan roi ymdeimlad tebyg i ennill y jacpot ar gyfer y pethau sydd wirioneddol bwysig iddynt.

Mae llawer o’r grantiau unigol yn rhai mawr, gwerth cannoedd ar filoedd o bunnoedd ond mae llawer yn rhai bach hefyd.

Y grantiau hyn o cyn lleied â £300 hyd at £10,000 yw’r rhai sy’n cyrraedd yn wirioneddol wrth wraidd cymunedau, ar gyfer prosiectau fel C.B.C. Haverhub yn Hwlffordd a dderbyniodd £10,000 tuag at adnewyddu hen Swyddfa Bost i greu cyfleuster cymunedol ac £8,895 a ddyfarnwyd i Pobl yn Gyntaf Sir Gâr er mwyn datblygu gwasanaeth i alluogi unigolion sydd ag anableddau neu anawsterau dysgu i gyrchu grwpiau, cyfarfodydd a hyfforddiant fel y gallant gymryd rhan yn llawn mewn prosesau gwneud penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau.

Nid rhywbeth newydd mo hwn, dros y deng mlynedd ddiwethaf yn unig rydym wedi dyfarnu dros 8,000  o grantiau bach gwerth cyfanswm o fwy na £31 miliwn, ac yn y flwyddyn ariannol nesaf byddwn yn dosbarthu grantiau gwerth £4 miliwn.

Os ydych am ymgeisio am grant mwy ar gyfer eich cymuned mae gennym raglenni eraill sy’n cynnig hyd at £500,000. Er enghraifft mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn defnyddio arian a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol er mwyn defnyddio eu hamgylchedd lleol yng ngogledd Cymru i wella bywydau pobl yn y gymuned leol.

Rydym yn ceisio ariannu prosiectau sy’n cynnwys eu cymuned wrth ddylunio, datblygu a chyflwyno’r gweithgareddau y maent yn eu cynllunio. Rydym yn credu y bydd hwn yn helpu prosiectau i gael eu cefnogi’n well gan yr egni a’r cryfderau sy’n bodoli mewn cymunedau ac mae’n fwy tebygol o fod yn llwyddiannus o ganlyniad i hyn. Mae’r dull hwn wedi’i esbonio’n fanylach yn y fideo isod.

Ewch i’n gwefan https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh am fwy o wybodaeth, ffoniwch ni ar 0300 123 0735, e-bostiwch cymru@cronfagymunedolylg.org.uk, trydar @CronGymYLG neu siaradwch â ni ar Facebook facebook.com/tnlcommunityfundwales

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s