Mae’r Daith Fawr yn ymgymryd â’r her o daflu goleuni ar gymunedau ar draws Cymru

33058688_10160348189620564_5195480178280628224_n.jpg

Mae’r Daith Fawr yn ôl! Mae pedwar tîm o gerddwyr yn cychwyn ar bedwar llwybr ar draws pob un o’n pedair cenedl, gan deithio mwy na 250 milltir dros 18 diwrnod ledled y Deyrnas Unedig i daflu goleuni ar grwpiau a digwyddiadau syfrdanol sy’n dod â phobl ynghyd a magu awydd bwyd yn barod at y Cinio Mawr ar ddiwedd eu teithiau.

Mae’r Daith Fawr yn fenter a ariennir gan Gymunedau Eden trwy grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae’r grant yn bosib diolch i arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Mae’r Daith Fawr yn taflu goleuni ar y bobl wrth wraidd cymunedau’r Deyrnas Unedig, sy’n cydweithio i beri i bethau gwych ddigwydd bob dydd. Mae’r digwyddiad blynyddol hwn yn gweld cerddwyr yn ymweld â phrosiectau a grwpiau cymunedol sy’n gwneud gwir wahaniaeth i fywydau lleol. Ar hyd y ffordd byddant yn annog pawb i gymryd rhan yn Y Cinio Mawr.

Lansiwyd y daith ym Morecambe, Lloegr ddydd Mercher 16 Mai ar raglen The One Show y BBC. Ffarweliodd y comedïwr Jo Brand a’r Gruffalo iddynt, ac anelodd y cerddwyr at eu llwybrau eu hunain.  Jude Boutle o Llandrindod yw’r cerddwr o Gymru, a ddewiswyd i gymryd rhan oherwydd ei hymrwymiad enfawr i’w chymuned. Bydd Jude yn cerdded trwy gymunedau ar y gororau yn nwyrain Cymru. Ar ôl egwyl fer yn Preston, cyrhaeddodd Jude Ogledd Cymru ar ddydd Gwener 18 Mai, gan groesi’r ffin ger Shotton, Sir y Fflint.

Ar ddydd Sul rhoddwyd  croeso cynnes Cymreig i Jude gan wirfoddolwyr ym mharti gwaith rheolaidd Prosiect Treftadaeth Brymbo. Mae gan brosiect Treftadaeth Brymbo uchelgais mawr i ddatblygu lleoedd i’r gymuned o safle diwydiannol gynt. Diolch i grantiau gan y Loteri Genedlaethol mae’r uchelgeisiau’n cael eu gwireddu.

Dros yr wythnosau nesaf bydd Jude yn galw heibio rhai mentrau anhygoel eraill a ariennir gan y Loteri Genedlaethol gan gynnwys Pont Hafren yn Y Drenewydd, Neuadd Henderson yn Nhal-y-bont ar Wysg a Chanolfan Bridges yn Sir Fynwy.

Bydd antur fawr Jude yn dod i ben yn y dref sy’n gartref iddi, sef Llandrindod, mewn pryd i’r Cinio Mawr – cyfle unwaith y flwyddyn i gymdogion yn y Deyrnas Unedig ddod ynghyd ar ddydd Sul 3 Mehefin.

Dywedodd Jude wrthym, “Yr hyn sy’n hynod gyffrous i mi yw ymweld â’r holl gymunedau gwahanol a’r prosiectau anhygoel sy’n digwydd ym mhob lle. Ac ar ben hynny, cael cyfle i gwrdd â’r bobl sy’n rhoi o’u hamser i wneud iddynt weithio. Mae arwyr tawel ledled Cymru sy’n gwirfoddoli ac yn gweithio’n galed bob dydd i wneud eu cymunedau’n well trwy ddod â phobl ynghyd. Rwy’n teimlo’n freintiedig fy mod wedi cael fy newis ar gyfer y rôl hon oherwydd ei fod yn golygu y byddaf yn cael cyfle i gwrdd â chynifer ohonynt.”

Gallwch chi gymryd rhan

Cofrestrwch i gymryd rhan yn y daith gerdded dorfol yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn 26 Mai   Neu beth am gynnal Cinio Mawr i ddod i nabod eich cymdogion yn well? Mae gwahoddiad i bawb. Archebwch becyn am ddim ac ymunwch â miliynau o rai eraill ar draws y Deyrnas Unedig ar gyfer Y Cinio Mawr ar 3 Mehefin a pheidiwch ag anghofio dilyn #DaithFawr i weld llawer o gymunedau ysbrydoliaethus ar waith.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s