Yn ymweld â Buddsoddi’n Lleol Caerau

Daeth y tîm o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru i ymweld â phrosiectau Buddsoddi’n Lleol yng Nghaerau yn ddiweddar, gan dreulio’r diwrnod yn teithio o amgylch prosiectau cymunedol niferus yr ardal, ac yn cwrdd â phobl Caerau a mwynhau eu lletygarwch anhygoel.

Aeth y tîm ar daith wib i ymweld â rhai o brosiectau gwych y pentref, yn cynnwys: Capel Dyffryn, Undeb Credyd Caerau, Eglwys Sant Cynfelyn, Ymddiriedolaeth Datblygu Caerau, trac BMX Llynfi, Prosiect Cymunedol Noddfa, Men’s Shed Caerau, Gardd Farchnad Caerau, Clwb Bocsio Caerau Dragons a Chlwb Rygbi Nantyffyllon.

Phil Jones yw Cadeirydd Buddsoddi’n Lleol Caerau, a dyma a ddywedodd am y profiad:

“Roedd y diwrnod cyfan yn wych. Daeth y ‘tîm’ cyfan at ei gilydd i groesawu ein hymwelwyr (Syr Adrian Webb, John Rose a Catrin Jones o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru, yn ogystal â Graham Benfield o BCT) a rhoi trosolwg iddynt o’r holl gynnydd sydd wedi’i gyflawni mewn cyfnod mor fyr drwy Buddsoddi’n Lleol Caerau.  Roedd yr awyrgylch yn arbennig, yn ddifyr ac yn gyfeillgar drwy gydol y dydd.

“Roeddwn i’n teimlo’n falch iawn o’r hyn rydyn ni wedi’i gyflawni a byddaf yn parhau i deimlo felly. Ond mae’n rhaid i mi ddweud fy mod i’n arbennig o falch o un foment, a oedd yn crynhoi yn union beth mae Buddsoddi’n Lleol yn ei olygu.  Siaradodd Shirley o’r ‘Grŵp Cyfeillgarwch’ yng Nghapel Dyffryn yn huawdl am sut yr oedd y ‘cyfeillion’ wedi ei helpu hi a’i gŵr Ken drwy gyfnodau anodd, ac yntau’n dioddef o ddementia difrifol.  Cyn yr ymweliad hwn, dim ond wythnos oedd wedi pasio ers i Shirley golli Ken i’w salwch, ond roedd hi wir eisiau bod yn rhan o’r digwyddiad.

“O’r sgyrsiau a gefais ar y diwrnod gyda’n hymwelwyr a’r adborth a gawsom ar ôl y diwrnod, mae’n amlwg bod ein hymwelwyr wedi cael diwrnod gwych a difyr dros ben yn ein pentref ni, Caerau.  Mae’r ymweliad  – sy’n tynnu sylw at yr holl brosiectau presennol sy’n datblygu a’r mentrau newydd fydd yn cael eu creu yn yr ardal – yn sicr yn dangos y bydd rhwydweithio, cynllunio, darparu a gweithio gyda’n gilydd i wella ein pentref a chreu cyfleoedd yn ein helpu ni i gyd yma yng Nghaerau i gael ansawdd bywyd gwell”.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s