Ymweld a Ponthafren, Y Drenewydd

Ariannwyd Ponthafren trwy Pawb a’i Le (grant o £375,568). Mae’n hyrwyddo iechyd a lles cadarnhaol. Mae’r ganolfan yn cynnig cwnsela am ddim, Ymadfer 1-i-1 a gweithgareddau gan gynnwys cyrsiau celf, garddio, byw’n iach ac ymwybyddiaeth ofalgar. Mae cyfle hefyd i hyfforddi fel gwirfoddolwr neu ddysgu sgiliau newydd a mireinio CVs a thechnegau cyfweld. Mae croeso i bobl alw heibio i weld beth sy’n digwydd. Mae’r prosiect yn nhrydedd flwyddyn grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Ymwelom â Phonthafren yn Y Drenewydd fel rhan o’r Daith Fawr. Agorodd y sefydliad ei ddrysau am y tro cyntaf ym 1992 i ddarparu ar gyfer pobl sy’n profi problemau iechyd meddwl neu’r rhai a allai fod yn unig neu wedi’u heithrio yn gymdeithasol.

Mae’r ganolfan wedi’i lleoli yng nghanol Y Drenewydd wrth yr afon ac mae’n cynnig lle i ymlacio a’r cyfle i gymryd rhan mewn ystod eang o weithdai, gweithgareddau a chyrsiau. Mae’r gerddi wedi cael eu dylunio i gynnig lle croesawgar i aelodau wneud rhywfaint o arddio neu eistedd a gwylio’r afon yn mynd heibio’n hamddenol. Yn ystod ein hymweliad, cwrddom â Tracey sy’n gwirfoddoli dros Bonthafren ar ôl iddi gu eu cwrs hyfforddi Gwirfoddolwyr. Disgrifiodd Tracey sut mae ei phrofiad o wirfoddoli wedi rhoi diben hollol newydd ac ymdeimlad o hunanwerth iddi. Mewn cyfweliad llawn emosiwn y gallwch ei weld yma siaradodd Tracey am sut yr oedd hi wedi colli ei hunanhyder.

“Credais fy mod yn ddiwerth ond dydw i ddim!

Mae gennyf lawer i’w roi ac rwy’n mwynhau rhoi yn fawr.

Rwy’n mwynhau siarad ag aelodau a rhoi rhywbeth yn ôl.”

Disgrifiodd Claire Cartwright, Cyfarwyddwr Ponthafren, pa mor bwysig y mae i Bonthafren fod yn gysylltiedig â’r gymuned leol.

“Sefydlwyd Ponthafren ym 1992 gan bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl, ac yn chwilio am rywle diogel i gymdeithasu.  Mae pethau wedi symud ymlaen ers hynny.  Rydym yn ffodus o fod yn meddu ar yr adeilad hwn gyda’r gerddi sy’n helpu ni i gysylltu iechyd a diogelwch, ac ochr yn ochr â hynny mae bob amser croeso gwresog a chefnogaeth gan y tîm.  Mae gennym bolisi drws agored, rydym yn gwybod weithiau y dywedir wrth bobl “mae angen i chi fynd at Bonthafren” os ydynt yn cael amser caled. Yr wythnos ddiwethaf mae’n debygol y daeth 300 o bobl drwy ein drysau am gefnogaeth, a thros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi ehangu ein gwasanaethau fel bod lle i 30 pellach bob noson hefyd.  Mae pobl yn gwybod am Bonthafren ac maen nhw’n cefnogi ni yn y gymuned.”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s