Hyfforddi am ddyfodol disglair ar ein harfordir

Mae’r haf wedi cyrraedd, a gyda’r haul yn tywynnu a’r tymheredd yn uchel gallwn ddechrau cynllunio rhai o’r anturiaethau heulog braf yr ydym wedi bod yn aros amdanynt trwy’r flwyddyn. O hyn ymlaen, diolch i waith anhygoel nifer o brentisiaid dawnus iawn, gall mwy o bobl nag erioed ymuno â’r hwyl ar ôl agor cerbyd mynediad i’r anabl Rheilffordd Dyffryn Rheidol yn Aberystwyth.

Ar ôl derbyn dyfarniad o £251,280 ym mis Awst 2017 fel rhan o Rownd 4 y rhaglen Cronfa Cymunedau’r Arfordir (CCA), helpodd y rheilffordd i hyfforddi dau berson ifanc mewn sgiliau adnewyddu cerbydau trên ager adfeiliedig a sicrhau bod yr arbenigedd yn aros yn yr ardal leol am genedlaethau i ddod. Dyma’r ail brosiect y mae Dyffryn Rheidol wedi’i gwblhau fel rhan o’r rhaglen ar ôl bod yn llwyddiannus yn Rownd 3 gyda grant o £288,000, ac erbyn hyn mae wedi creu cyfanswm o 6 phrentis newydd a 4 swydd hyfforddwr, a diogelu 8 rôl bellach.

Cafodd un o’r trigolion lleol sy’n defnyddio cadair olwyn, Carwyn Daniels, y fraint o roi prawf i’r cerbyd newydd, ac roedd e wrth ei fodd â mynd ar y trên am y tro cyntaf ers iddo fod yn blentyn ifanc. Ar ôl taith fer gydag arosiadau ar hyd y ffordd, cyfarchwyd y trên dan ei sang ar ben arall y rheilffordd ym Mhontarfynach gyda pherfformiad gan gôr Ysgol Gymunedol Mynach a bwffe mawr i ddathlu’r achlysur.

Bydd y gymuned arfordirol ehangach yn elwa’n fawr o effeithiau’r prosiect gyda’r cyfle i fod yn bartner gyda busnesau lleol eraill i ddarparu profiadau newydd fel trenau priodas, te prynhawn a hyd yn oed teithiau dirgelwch llofruddiaeth. Ar y ddwy ochr o’r llinell, mae busnesau’n sicr o fod ar eu hennill am flynyddoedd i ddod gyda’r rhagamcaniad o 2,000 o ymwelwyr ychwanegol bob blwyddyn.

Meddai Hywel Lovgreen, Swyddog Ariannu’r prosiect, “Roedd yn ddiwrnod hyfryd ac yn garreg filltir go iawn ar gyfer y cwmni. Yn ogystal â bod yn ddarpariaeth a groesawir wrth ddarparu ar gyfer anghenion pawb, mae’r cerbydau hygyrch yn ganlyniad, ac yn gredyd, i waith caled y gweithlu a phrentisiaid hynod fedrus y mae’r cwmni bellach yn eu cyflogi – gan gyfateb yn berffaith i’r rhaglen Cronfa Cymunedau’r Arfordir”.

Gan fod Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn gweinyddu Cronfa Cymunedau’r Arfordir ar ran Llywodraeth Cymru rydym yn aros i glywed am rownd ariannu bellach ar hyn o bryd. Os hoffech gofrestru eich diddordeb ar gyfer y rhaglen gallwch wneud hynny trwy yrru e-bost i arfordir@cronfagymunedolylg.org.uk.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s