Sut i gynnwys pobl ifainc wrth ddylunio eich prosiect

Oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio i Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am brosiect sy’n cynnwys pobl ifainc? Rydych yn llawer mwy tebygol o dderbyn grant os gallwch ddangos bod pobl ifainc wedi’u cynnwys wrth ddylunio a datblygu’ch prosiect.

Gall fod yn eithaf hawdd i gerdded i mewn i’r magl o gael syniad am brosiect rydych eisiau ei gyflwyno, dylunio’r gweithgareddau eich hun ac wedyn cysylltu ag ysgol neu glwb ieuenctid i ymgynghori â’ch pobl i weld ai dyna rhywbeth y maent ei eisiau. Rydym yn credu bod gan brosiectau a gweithgareddau gyfle cryfach o lwyddo os caiff prosiect ei ddylunio a’i ddatblygu gyda’r bobl a fydd yn elwa ohono.

Dyna pam rydym eisiau ariannu prosiectau sy’n galluogi pobl i arwain trwy gynnwys y gymuned trwy gydol dyluniad y prosiect. Un o’r dulliau gorau o gynnwys pobl ifainc yn eich prosiect yw trwy gyd-gynhyrchu neu gyd-ddylunio. Os ydych yn crafu’ch pen yn ceisio meddwl yn union beth yw’r rhain, dyma ddiffiniad gan Gyd-gynhyrchu Cymru:

‘Mae cyd-gynhyrchu’n galluogi dinasyddion a gweithwyr proffesiynol i rannu pŵer a gweithio ar y cyd mewn partneriaeth gyfartal, i greu cyfleoedd i bobl gael mynediad at gefnogaeth pan fydd ei hangen arnynt a chyfrannu at newid cymdeithasol’.

I bob pwrpas mae hyn yn golygu bod y bobl rydych yn cydweithio â nhw, pobl ifainc yn yr achos hyn, wrth wraidd y broses gynllunio i adnabod, cynllunio a chyflwyno prosiectau a gweithgareddau sydd o bwys iddynt. Er nad yw hyn o reidrwydd yn ddull newydd, mae’n mynd y tu hwnt i’r hyn y cyfeirir ato’n draddodiadol fel ymgynghori ac yn ymwneud yn fwy â grymuso cymunedau ac unigolion.

Felly, gyda hyn mewn cof, dyma chwe awgrymiad ar sut i gyd-ddylunio eich syniad prosiect gyda phobl ifainc:

  1. Gweld a thrin pobl ifainc fel partneriaid hanfodol wrth gynllunio a threfnu eich prosiect, a chynnwys nhw mewn unrhyw benderfyniadau mawr
  2. Pryd bynnag y bo’n bosib, annog pobl ifainc i arwain, gwella’u sgiliau a chynyddu eu hyder
  3. Sicrhau bod pobl ifainc yn rhan allweddol o’r nerth ysgogol sy’n siapio, datblygu ac yn cyflwyno’ch prosiect
  4. Cynnwys yr holl bobl ifainc, gan gynnwys pobl ifainc o grwpiau gwarchodedig, a gweithio i herio gwahaniaethu
  5. Cymryd i ystyriaeth pa faterion sy’n bwysig i bobl ifainc a meddwl am yr hyn y gallwch ei gynnig i ymdrin â nhw
  6. Sicrhau y bydd pobl ifainc yn parhau i ymwneud â’ch mudiad, gan greu etifeddiaeth a fydd yn parhau y tu hwnt i fywyd y grant.

Gobeithiwn y byd y canllawiau hyn yn eich helpu i gynnwys pobl ifainc wrth ddylunio a datblygu’ch prosiect, a’ch helpu i gryfhau eich prosiect a chynyddu eich cyfle o fod yn llwyddiannus wrth ymgeisio am grant gan y Loteri Genedlaethol.

I gael mwy o wybodaeth ewch i’n gwefan https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh, ffoniwch ni ar 0300 123 0735, e-bostiwch cymru@cronfagymunedolylg.org.uk, trydar ni @CronGymYLG neu siaradwch â ni ar Facebook facebook.com/tnlcommunityfundwales

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s