“Mae’n syfrdanol, ac ni allaf dweud digon o ddiolchiadau i chi i gyd sy’n prynu tocynnau’r Loteri Genedlaethol bob wythnos.”

Gwyliwch y funud anhygoel y cafodd Y Bont ym Mhen-y-bont ar Ogwr wybod eu bod wedi llwyddo i dderbyn £530,000 a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Aeth dau o’n staff Canolbarth a Gorllewin Cymru, Rosie Dent ac Alex Davies, i ymweld â’r ganolfan, lle meddyliodd staff a theuluoedd yr oeddent yno i wneud ffilm ar wasanaethau ar gyfer plant sydd ag anableddau ond cawsant eu syfrdanu i gael eu hysbysu’n annisgwyl yr oeddent wedi derbyn y grant!

Mae Y Bont yn elusen sy’n darparu cefnogaeth i deuluoedd plant sydd ag anableddau neu gyflyrau meddygol cymhleth, ac fe’i sefydlwyd gan rieni a dyheodd am ganolfan lle gallent gwrdd â theuluoedd eraill mewn sefyllfa debyg. Erbyn hyn maent yn darparu gwasanaeth unigryw i fwy na 140 o deuluoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr a’r cylch.

Roedd y grŵp yn wefr i gyd pan ddatgelwyd y newyddion y bu eu cais am grant o £530,059 gan y Loteri Genedlaethol trwy raglen Pawb a’i Le’r Loteri Genedlaethol yn llwyddiannus!

Dros bum mlynedd bydd yn cefnogi plant anabl a’u teuluoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr i ostwng yr heriau y maent yn eu hwynebu, yn benodol unigedd a diffyg cyfleoedd cymdeithasol, gan annog nhw i ddatblygu cyd-gefnogaeth gan gymheiriaid, adeiladu perthnasoedd a mwynhau ffordd o fyw actif trwy weithgareddau sy’n cynnwys y teulu cyfan.

Meddai Ann Sherwood, Prif Weithredwr Y Bont: “Rydym yn hynod, hynod gyffrous ac yn ddiolchgar i Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, sydd newydd ddweud wrthym ein bod wedi ennill grant am bum mlynedd er mwyn i ni agor prosiect parth hwyl y tu allan i’r ysgol sydd yn bennaf ar gyfer plant ag awtistiaeth, eu brodyr chwiorydd a rhieni, a phlant sydd ag anghenion eraill. Mae’n syfrdanol, ac ni allaf dweud digon o ddiolchiadau i chi i gyd sy’n prynu tocynnau’r Loteri Genedlaethol bob wythnos.”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s