Gwirfoddolwyr yn cefnogi pobl hŷn i daclo unigedd a byw mor annibynnol â phosib trwy Attic Project

Trwy gydol ein bywydau mae llawer ohonom yn cronni pethau sydd yn aml yn ffurfio pentwr yn yr atig neu mewn mannau amrywiol o gwmpas ein cartrefi. Dros amser gall y pethau hyn fod yn rhwystr mawr o ran symud i gartref llai neu ganiatáu mynediad ar gyfer atgyweiriadau, addasiadau a gwelliannau allweddol sy’n gwneud ein cartrefi’n ddiogel ac yn gyfforddus wrth i’n hanghenion newid.

Mae rhoi trefn ar eich pethau’n aml yn dod â llawer o atgofion yn ôl a gall gadael iddynt fynd fod yn heriol yn emosiynol ac yn gorfforol. Mae Attic Project yn bartneriaeth rhwng Gofal a Thrwsio a VCS Cymru i gefnogi pobl hŷn yng Nghasnewydd, Caerdydd a Bro Morgannwg i drefnu eu heiddo personol fel y gallant fyw mor annibynnol â phosib.

Trwy weithiwr achos a gwirfoddolwyr arbenigol, mae Attic Project yn cefnogi pobl hŷn i roi trefn ar eiddo neu gael gwared arno mewn ffordd sy’n dda iddynt hwy ac i’r amgylchedd. Mae cael y cyfle i gofnodi a siarad am y storïau y tu ôl i eiddo fod yn broses rymusol, gan leihau teimladau o unigedd cymdeithasol a gwella lles.

E8CE95FE-C94F-4F73-A8AB-BEA745F7E3E1
Gwirfoddolwr, Georgia

Mae’r prosiect yn bosib diolch i grant o £499,241 a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ac mae wedi bod yn llwyddiant diolch i’r holl wirfoddolwyr ymroddedig sy’n buddsoddi eu hamser mewn cefnogi pobl hŷn yn eu cymuned trwy’r prosiect. Siaradom ag un o wirfoddolwyr anhygoel y prosiect, Georgia, i gael gwybod beth sy’n ei chymell hi…

Pam ydych chi’n gwirfoddoli?

Yn gyntaf, y rheswm gychwynnol dros wirfoddoli gydag Attic Project oedd oherwydd bod angen i mi wneud lleoliad gwaith 40 awr mewn lleoliad gofal fel myfyriwr blwyddyn gyntaf wrth astudio i fod yn gwnsler. Fodd bynnag, ers i mi gwblhau fy oriau, penderfynais barhau i roi o fy amser gan y dechreuais sylweddoli bod yr hyn yr oeddwn yn ei roi i’r gymuned yn rhywbeth hynod werthfawr.

Beth ydych chi’n cael allan o wirfoddoli?

Yn bwysicaf oll yr hyn a gaf allan o wirfoddoli yw y gallaf adeiladu perthynas gyda fy nghleientiaid. Gallaf roi’r cymorth y mae ei angen arnynt, a gadael iddynt arwain y ffordd ar yr un pryd. Trwy wneud hyn rwy’n teimlo fy mod yn rhoi ymdeimlad o gyflawniad iddynt yn y broses yr awn drwyddi gyda’n gilydd.

Beth fyddech chi’n ei ddweud wrth rywun sy’n ystyried gwirfoddoli?

EWCH AMDANI! Bydd yn agor drysau newydd i chi o ran hunanymwybyddiaeth ac amynedd, ac rydych yn siŵr o glywed rhai storïau rhyfeddol.

I gyrchu cefnogaeth, ffoniwch Gofal a Thrwsio ar 0300 111 3333 ac i gael gwybodaeth am wirfoddoli, ffoniwch VCS Cymru ar 029 2132 2627. Os hoffech wybod mwy am grantiau’r Loteri Genedlaethol ar gyfer prosiectau cymunedol yng Nghymru, ewch i wefan Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

 

 

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s