10 Niwrnod Allan Hygyrch wedi’u cefnogi gan y Loteri Genedlaethol Wych

Ydych chi erioed wedi chwarae’r Loteri Genedlaethol? Os ydych efallai nad ydych yn ei wybod, ond mae eich punnoedd wedi cefnogi’r prosiectau gwych hyn sy’n cynnig rhywbeth i bobl sydd ag anableddau. Felly ewch â’r plant (y rhai ifainc a’r rhai ifainc eu hysbryd), ac ewch allan yr haf yma i ymweld â’r prosiectau rhyfeddol hyn sydd wedi derbyn grantiau gan y Loteri Genedlaethol.

Mae’r Loteri Genedlaethol yn cynhyrchu dros £30m bob wythnos ar gyfer achosion dagan gefnogi pobl a chymunedau ledled y Deyrnas Unedig. Bob tro y byddwch yn prynu tocyn Loteri Genedlaethol rydych yn helpu gwneud gwahaniaeth i gymunedau ar draws Cymru trwy ariannu prosiectau sy’n dod â chymunedau ynghyd, diogelu a dathlu ein treftadaeth ac yn gwella bywydau trwy’r celfyddydau, chwaraeon a diwylliant

Parc Sglefyrddio Hwlffordd, Maes Chwarae Picton, Hwlffordd SA61 1TP.

Mae’r Parc Sglefyrddio hwn, a ddatblygwyd gyda grant o bron hanner miliwn o bunnoedd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn 2011, bellach yn boblogaidd dros ben. Mae plant ar sgwteri a sglefyrddau’n ymarfer ochr yn ochr â phlant mewn cadeiriau olwyn. Mae Lily Rice, medalydd arian WCMX ym Mhencampwriaeth WCMX y Byd 2018 California yn hyfforddi yn y Parc, bwrw golwg arni https://youtu.be/E0WJJYefglA

Rhianna’s Swing – Parch Gwledig y Gnoll, Ystâd y Gnoll, Fairyland, Castell-nedd SA11 3BS.

DhG3PztXUAA2yTo.jpg

Wedi’i agor yn y Parc Gwledig hyfryd, mae’r parc chwarae cynhwysol am ddim ar agor i blant. Mae’r parc wedi’i gyfarparu gyda chyfarpar arbenigol a ddylunnir i alluogi plant sydd ag anableddau i chwarae ac mae ar agor 8am – 7pm yn ystod misoedd yr haf. Am fanylion beth sydd ar gael, ewch i: www.rhiannasswing.co.uk/our-vision.

Pwll Padlo Cofeb Rhyfel Abercynon, Parc, Abercynon, CF45 4UY.

Ar agor tan 29 Awst, mae’r fenter gymunedol a redir gan wirfoddolwyr yn cynnig sesiynau nofio ar gyfer plant sydd ag anableddau a’u teuluoedd rhwng 4pm a 6pm ar nos Iau – gwiriwch y manylion cyn i chi fynd www.facebook.com/actionforabercynonwarmemorialpaddlingpool/

Y Clwb Rhyngsynhwyraidd – Y Barri

Maent yn cynnig gweithgareddau Olympaidd arbennig gyda sesiynau am ddim yn ystod mis Awst- bwrw golwg ar eu tudalen Facebook am wybodaeth bellach www.facebook.com/theintersensoryclub/

Taith Gerdded Arfordirol y Mileniwm – Parc Arfordirol y Mileniwm yn Llanelli, SA15 2LF

Gyda chymysgedd o forlin trawiadol a choetir prydferth, mae’r llwybrau hygyrch a rhydd rhag traffig yn dechrau wrth y Ganolfan Ddarganfod yn Llanelli ac yn dod i ben ym Mharc Gwledig Pen-bre. Mae manylion llawn y llwybr ar gael gan www.sustrans.org.uk/ncn/map/route/millennium-coastal-park-llanelli a cheir adolygiad yma www.disabledholidayinfo.org.uk/search/searchdetail.cfm?EstID=741

Melin Talgarth, Talgarth, LD3 0BW

Dychwelwyd y felin ddŵr draddodiadol i’w gogoniant gynt ac unwaith eto mae’n prysur melino blawd maen blasus. Mae’r felin a’r caffi sydd wedi ennill gwobrau ar agor dydd Mawrth i ddydd Sul ac ar wyliau banc 10.00 tan 16.00. Gallwch fynd ar daith gyda thywysydd neu neilltuo sesiwn i wneud rhywfaint o felino eich hun, mae citiau bara a blawd ar werth. Mae lifft cadair olwyn i’r lloriau uchaf i fynd ar daith ac mae’r caffi’n hygyrch mewn cadair olwyn hefyd. https://talgarthmill.com/plan-your-visit.html

Pedal Power, Caeau Pontcanna, oddi ar Stryd Dogo, Pontcanna Caerdydd CF11 9JJ

Defnyddiodd grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i brynu amrywiaeth o feiciau gwahanol, sydd ar gael i’w llogi allan i bobl gyda a heb anableddau. Os nad ydych wedi rhoi cynnig ar feicio o’r blaen, gallwch ddilyn eu siart ar-lein a dod o hyd i’r beic iawn ar gyfer eich galluoedd www.cardiffpedalpower.org/find-the-right-bike-for-you ac wedyn rhoi caniad iddynt i hurio un, maent hefyd yn gwerthu beiciau hygyrch, rhedeg grwpiau beicio ac yn cynnig hyfforddiant i feicwyr.

Y Bartneriaeth Awyr Agored – Gogledd Cymru

Os ydych wedi’ch lleoli yng Ngogledd Cymru, mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi cefnogi rhwydwaith o glybiau sy’n cynnig gweithgareddau awyr agored ac mae llawer yn darparu ar gyfer galluoedd amrywiol. Mae’r rhestr lawn ar gael yma: http://www.outdoorpartnership.co.uk/cy/clwb/holl/

Cardigan castle (1)

Castell Aberteifi, Aberteifi, SA43 1JA

Enillodd y Castell Wobr Great British Buildings: Restoration of the Year 2017 Channel 4. Gallwch fforio’r Tŷ Sioraidd yng nghalon y Castell 900 oed a mwynhau’r gerddi rhestredig. Mae teithiau tywysedig, arddangosfeydd, digwyddiadau a chaffi, a gallwch aros ar y safle hyd yn oed (mynediad cadair olwyn ar gael). www.cardigancastle.com/cy/

Canolfan Anifeiliaid RSPCA Llys Nini, Penlle’r-gaer, SA4 9WB.

Gallwch ymweld â’r ganolfan achub ac ailgartrefu anifeiliaid anwes leol sydd â chaffi a choetir, nid ydynt wedi’u hariannu gan RSPCA ond yn codi arian trwy eu siopau.

Cynhelir sesiwn chwarae fel teulu sy’n ffocysu ar anghenion ychwanegol 29 Awst 2018 10.30am i 12.30pm. I gadw lle ffoniwch (01792 635400) neu e-bostiwch Michele.Beynon@swansea.gov.uk mae cadw lle’n hanfodol gan fod nifer cyfyngedig o leoedd.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s