Mynd i'r cynnwys

10 Niwrnod Allan Hygyrch wedi’u cefnogi gan y Loteri Genedlaethol Wych

Awst 13, 2018

Ydych chi erioed wedi chwarae’r Loteri Genedlaethol? Os ydych efallai nad ydych yn ei wybod, ond mae eich punnoedd wedi cefnogi’r prosiectau gwych hyn sy’n cynnig rhywbeth i bobl sydd ag anableddau. Felly ewch â’r plant (y rhai ifainc a’r rhai ifainc eu hysbryd), ac ewch allan yr haf yma i ymweld â’r prosiectau rhyfeddol hyn sydd wedi derbyn grantiau gan y Loteri Genedlaethol.

Mae’r Loteri Genedlaethol yn cynhyrchu dros £30m bob wythnos ar gyfer achosion dagan gefnogi pobl a chymunedau ledled y Deyrnas Unedig. Bob tro y byddwch yn prynu tocyn Loteri Genedlaethol rydych yn helpu gwneud gwahaniaeth i gymunedau ar draws Cymru trwy ariannu prosiectau sy’n dod â chymunedau ynghyd, diogelu a dathlu ein treftadaeth ac yn gwella bywydau trwy’r celfyddydau, chwaraeon a diwylliant

Parc Sglefyrddio Hwlffordd, Maes Chwarae Picton, Hwlffordd SA61 1TP.

Mae’r Parc Sglefyrddio hwn, a ddatblygwyd gyda grant o bron hanner miliwn o bunnoedd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn 2011, bellach yn boblogaidd dros ben. Mae plant ar sgwteri a sglefyrddau’n ymarfer ochr yn ochr â phlant mewn cadeiriau olwyn. Mae Lily Rice, medalydd arian WCMX ym Mhencampwriaeth WCMX y Byd 2018 California yn hyfforddi yn y Parc, bwrw golwg arni https://youtu.be/E0WJJYefglA

Rhianna’s Swing – Parch Gwledig y Gnoll, Ystâd y Gnoll, Fairyland, Castell-nedd SA11 3BS.

DhG3PztXUAA2yTo.jpg

Wedi’i agor yn y Parc Gwledig hyfryd, mae’r parc chwarae cynhwysol am ddim ar agor i blant. Mae’r parc wedi’i gyfarparu gyda chyfarpar arbenigol a ddylunnir i alluogi plant sydd ag anableddau i chwarae ac mae ar agor 8am – 7pm yn ystod misoedd yr haf. Am fanylion beth sydd ar gael, ewch i: www.rhiannasswing.co.uk/our-vision.

Pwll Padlo Cofeb Rhyfel Abercynon, Parc, Abercynon, CF45 4UY.

Ar agor tan 29 Awst, mae’r fenter gymunedol a redir gan wirfoddolwyr yn cynnig sesiynau nofio ar gyfer plant sydd ag anableddau a’u teuluoedd rhwng 4pm a 6pm ar nos Iau – gwiriwch y manylion cyn i chi fynd www.facebook.com/actionforabercynonwarmemorialpaddlingpool/

Y Clwb Rhyngsynhwyraidd – Y Barri

Maent yn cynnig gweithgareddau Olympaidd arbennig gyda sesiynau am ddim yn ystod mis Awst- bwrw golwg ar eu tudalen Facebook am wybodaeth bellach www.facebook.com/theintersensoryclub/

Taith Gerdded Arfordirol y Mileniwm – Parc Arfordirol y Mileniwm yn Llanelli, SA15 2LF

Gyda chymysgedd o forlin trawiadol a choetir prydferth, mae’r llwybrau hygyrch a rhydd rhag traffig yn dechrau wrth y Ganolfan Ddarganfod yn Llanelli ac yn dod i ben ym Mharc Gwledig Pen-bre. Mae manylion llawn y llwybr ar gael gan www.sustrans.org.uk/ncn/map/route/millennium-coastal-park-llanelli a cheir adolygiad yma www.disabledholidayinfo.org.uk/search/searchdetail.cfm?EstID=741

Melin Talgarth, Talgarth, LD3 0BW

Dychwelwyd y felin ddŵr draddodiadol i’w gogoniant gynt ac unwaith eto mae’n prysur melino blawd maen blasus. Mae’r felin a’r caffi sydd wedi ennill gwobrau ar agor dydd Mawrth i ddydd Sul ac ar wyliau banc 10.00 tan 16.00. Gallwch fynd ar daith gyda thywysydd neu neilltuo sesiwn i wneud rhywfaint o felino eich hun, mae citiau bara a blawd ar werth. Mae lifft cadair olwyn i’r lloriau uchaf i fynd ar daith ac mae’r caffi’n hygyrch mewn cadair olwyn hefyd. https://talgarthmill.com/plan-your-visit.html

Pedal Power, Caeau Pontcanna, oddi ar Stryd Dogo, Pontcanna Caerdydd CF11 9JJ

Defnyddiodd grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i brynu amrywiaeth o feiciau gwahanol, sydd ar gael i’w llogi allan i bobl gyda a heb anableddau. Os nad ydych wedi rhoi cynnig ar feicio o’r blaen, gallwch ddilyn eu siart ar-lein a dod o hyd i’r beic iawn ar gyfer eich galluoedd www.cardiffpedalpower.org/find-the-right-bike-for-you ac wedyn rhoi caniad iddynt i hurio un, maent hefyd yn gwerthu beiciau hygyrch, rhedeg grwpiau beicio ac yn cynnig hyfforddiant i feicwyr.

Y Bartneriaeth Awyr Agored – Gogledd Cymru

Os ydych wedi’ch lleoli yng Ngogledd Cymru, mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi cefnogi rhwydwaith o glybiau sy’n cynnig gweithgareddau awyr agored ac mae llawer yn darparu ar gyfer galluoedd amrywiol. Mae’r rhestr lawn ar gael yma: http://www.outdoorpartnership.co.uk/cy/clwb/holl/

Cardigan castle (1)

Castell Aberteifi, Aberteifi, SA43 1JA

Enillodd y Castell Wobr Great British Buildings: Restoration of the Year 2017 Channel 4. Gallwch fforio’r Tŷ Sioraidd yng nghalon y Castell 900 oed a mwynhau’r gerddi rhestredig. Mae teithiau tywysedig, arddangosfeydd, digwyddiadau a chaffi, a gallwch aros ar y safle hyd yn oed (mynediad cadair olwyn ar gael). www.cardigancastle.com/cy/

Canolfan Anifeiliaid RSPCA Llys Nini, Penlle’r-gaer, SA4 9WB.

Gallwch ymweld â’r ganolfan achub ac ailgartrefu anifeiliaid anwes leol sydd â chaffi a choetir, nid ydynt wedi’u hariannu gan RSPCA ond yn codi arian trwy eu siopau.

Cynhelir sesiwn chwarae fel teulu sy’n ffocysu ar anghenion ychwanegol 29 Awst 2018 10.30am i 12.30pm. I gadw lle ffoniwch (01792 635400) neu e-bostiwch Michele.Beynon@swansea.gov.uk mae cadw lle’n hanfodol gan fod nifer cyfyngedig o leoedd.

No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: