Mynd i'r cynnwys

Rhannwch eich prif flaenoriaeth ar gyfer eich cymuned gyda ni

Awst 16, 2018

Fel prif ariannwr cymunedol Cymru, mae’n hynod bwysig ein bod yn gwrando ac yn ymateb i’r pethau sydd fwyaf pwysig ar gyfer y cymunedau a wasanaethwn. Bydd eich barn yn helpu i hysbysu ein hardaloedd thematig at y dyfodol. Ymhlith yr esiamplau o’r rhain mae Helpu Teuluoedd sy’n Gweithio a Creu Eich Lle sydd wedi ein galluogi i dargedu ffrydiau ariannu i feysydd gall wneud y gwahaniaeth mwyaf.

Mae ein strategaeth, ‘Pobl yn Arwain’, yn seiliedig ar y gred y dylai pobl arwain ar wella’u bywydau a’u cymunedau. Felly, rydym eisiau gofyn am eich barn, a gofyn eich bod yn blaenoriaethu’r meysydd a nodwyd yn nhrefn pwysigrwydd ar gyfer eich cymunedau chi. Hoffem i chi esbonio hefyd sut rydych chi’n ymwneud â’ch cymuned a’r ffordd orau i ni rannu cyngor ariannu a newyddion am ein grantiau gyda chi.

Dros y misoedd nesaf, rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau gyda budd-ddeiliaid i fanteisio ar eu gwybodaeth a phrofiad ar yr hyn a welant yn eu meysydd arbenigol hefyd. Bydd hyn yn hysbysu ein hymchwil ac ,ar y cyd â’ch barn, yn ein helpu i benderfynu ar flaenoriaethau thematig at y dyfodol ar gyfer 2019 – 2021.

Gallwch gwblhau’r arolwg ar https://www.surveygizmo.eu/s3/90092797/Wales-outreach-survey-summer-2018. Y dyddiad cau yw 14 Medi 2018.

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: