Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg yn helpu Bryn i beicio am y tro cyntaf ers 1961

“Bryn ydy fy enw i. Rwy’n 86 oed, yn byw yn Y Barri ac yn gofalu am fy merch. Cymerais i ran ym mhrosiect Connected Carers Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg ar ôl cael fy ngwahodd gan y Ffederasiwn Rhieni i fynd i un o’u grwpiau brecwast, rwy’n mwynhau cwmni pobl a chwrdd â phobl, ac roedd hynny’n ddigon i mi gymryd rhan yn fwy.

Y peth cyntaf y ces i allan o’r cyfarfod hwnnw oedd cael gwybod beth arall oedd yn mynd ymlaen gyda’r prosiect, fel beicio gyda Pedal Power yng Nghaerdydd a mynd ar deithiau cerdded. Roeddwn ychydig yn sigledig y tro cyntaf i mi fynd ar feic yn y sesiwn honno, ond mwynheais i. Dwi ddim wedi mynd ar feic ers i mi adael Abertawe ym 1961, pan fyddwn yn beicio i’r gwaith. Er nad oeddwn wedi mynd ar feic ers cymaint o amser, doedd fy nghoesau ddim yn gwanegu neu ddim byd fel ‘na. Roedd fy llaw yn brifo ychydig ar ôl pwyso arno felly y tro nesaf yr es i roedd gennyf feic a oedd fel gorwedd i lawr a phedalu fel hynny.

Oherwydd y prosiect dwi wedi ymgynefino â defnyddio beic eto a diolch i’r prosiect rwyf wedi dechrau nofio eto hefyd, ac eto alla i ddim feddwl am y tro diwethaf yr es i nofio.

Trwy’r prosiect Pedal Power ddes i o hyd i fy ffrind Gerald eto, y dechreuodd ei ferch yn yr ysgol ar yr un pryd â fy merch i. Doeddwn i ddim wedi gweld e ers 10 mlynedd, ac roedd yn braf gweld e, cael clonc a dal i fyny.

Mae cymryd rhan yn y prosiect Connected Carers wedi fy helpu gyda fy sgiliau TG hefyd. Y unig ddefnydd yr oeddwn erioed wedi’i wneud o gyfrifiadur o’r blaen oedd gwneud ychydig o waith ar Word neu Excel, neu wirio’r tywydd a newyddion ond mae mynd i’r sesiynau Vale Digital Champions yn Hyb Aberaeron Close wedi agor fy llygaid o ddifrif i gyfleoedd newydd wrth ddefnyddio cyfrifiadur. Maent wedi dangos i mi sut i ddefnyddio pethau gwahanol ar gyfrifiadur nad oeddwn hyd yn oed yn ymwybodol ohonynt o’r blaen. Un o’r ymarferion a roddwyd i mi oedd archebu tocyn trên a gwesty yn Llundain, pethau fel hynny na fyddwn erioed wedi meddwl am eu gwneud, ac erbyn hyn rwy’n mynd i’r sesiynau hynny bob wythnos.

Mae’r prosiect hwn wedi bod yn wirioneddol dda ar fy nghyfer. Rwyf wedi siarad â llawer o ofalwyr eraill oherwydd y prosiect hwn, ac mae wedi fy helpu mynd allan ac o gwmpas yn fwy, derbyn cefnogaeth gan bobl eraill a hefyd bod yn gefnogol i ofalwyr eraill sy’n ymwneud â’r prosiect.

Byddwn yn argymell yn fawr i ofalwyr eraill yn yr ardal gymryd rhan yn y prosiect hwn os ydych eisiau cwrdd â phobl debyg, mae wedi bod yn dda iawn i mi ac mae wedi bod yn dda iawn i ddod ynghyd gyda phobl sydd yn yr un sefyllfa â chi.”

Mae Bryn yn un o 500 o bobl sydd yn cael eu cefnogi trwy brosiect Connected Carers Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg. Dyfarnwyd £257,702 iddynt diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i gefnogi gofalwyr teulu pobl sydd â chyflyrau gydol oes neu sy’n cyfyngu ar fwyd yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg i gymryd rhan mewn rhwydweithio cymdeithasol, hyfforddiant, seibiant a hunanddatblygu.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s