Dydyn ni ddim yn gwneud y rhaglen “i” bobl ifanc. Rydym yn ei wneud “gyda” hwy.

Mae’r athroniaeth sy’n gyrru Jo Clay, Cyfarwyddwr Sefydlu Empower Be the Change yn seiliedig ar ddyfyniad enwog gan Mahatma Ghandi: “You must be the change you want to see in the world;”

Mae Empower Be the Change wedi bod yn llwyddiannus wrth sicrhau £246,000 oddi wrth y Loteri Genedlaethol, trwy fuddsoddiad gan raglen Pawb a’i Le y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Bydd yr arian yn galluogi Jo a’i thîm i gefnogi 1,000 o unigolion yn Wrecsam, Conwy, Sir y Fflint a Sir Ddinbych trwy ei rhaglen Volunteer to Employment sy’n anelu at gynyddu eu hyder, gwydnwch a’u sgiliau cyflogadwyedd.

“Rwyf yn angerddol am greu cyfleoedd i bobl yng ngogledd Cymru i gyrraedd eu potensial, a diolch i arian y Loteri Genedlaethol, rydym yn gallu cefnogi cannoedd o bobl ifanc, i feithrin eu hyder a’u gwydnwch, a sicrhau cyflogaeth lawn amser.”

“Dydyn ni ddim yn ‘gwneud’ y rhaglen ‘i’ bobl. Rydym yn ‘ei wneud’ gyda hwy. Mae’n golygu ein bod yn gwrando ac yn cynnig y gefnogaeth orau iddynt, gan ei gwneud yn daith bersonol iddynt er mwyn sylweddoli a chyflawni eu huchelgais,” esboniodd Jo.

Mae’r bobl sy’n cymryd rhan yn y rhaglen yn cael eu dynodi gan ysgolion, prifysgolion a chanolfannau byd gwaith, ac yn cael eu cefnogi wedi hynny i gyflawni cymhwyster achrededig, gydag anogaeth i gymryd rhan mewn lleoliadau gwirfoddoli cymunedol.

Yr ysbrydoliaeth dros sefydlu Empower Be the Change oedd amser Jo yn India lle y sefydlodd a rheolodd “India Adventure” – rhaglen wirfoddoli ryngwladol, sy’n cynnig lleoliadau gwirfoddoli i bobl ifanc o’r DU gyda Silo India er mwyn ennill profiad gwerthfawr oedd yn cefnogi eu nodau personol ac addysgol.

“Roedd llwyddiant rhaglen “India Adventure” wedi dangos fod gwirfoddoli yn gatalydd ar gyfer datblygiad personol ehangach, ac yn gwneud gwahaniaeth parhaol i’r unigolyn. Cefais fy ysbrydoli i sefydlu Be the Change trwy weld y manteision o wirfoddoli drosof fy hunan,” esboniodd Jo.

Am ragor o fanylion am y prosiect, edrychwch ar http://www.empowerbethechange.org Trydar –  @Empower_BTC a Facebook empower.bethechange

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s