Sesiynau golff yn rhoi hwb i hyder goroeswyr strôc

Mae goroeswyr strôc wedi bod yn dathlu llwyddiant sesiynau golff ar draws Cymru wrth helpu rhoi hwb i’w hyder a lles. Mae’r sesiynau New2Golf a Back2Golf  yn rhan o Stroke Community Steps gan y Gymdeithas Strôc yng Nghymru, prosiect pedair blynedd a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae’r rhaglen yn galluogi pobl sydd wedi’u heffeithio gan strôc i gyrchu cyfleusterau a gweithgareddau cymunedol, gan gynnwys sesiynau golff hygyrch, a drefnir ar y cyd gyda Wales Golf ac wedi’i gefnogi gyda chyllid ychwanegol gan Sports Foundation for the Disabled a Stroke Research and Innovation Fund.

Mae golffwyr blaenorol a’r rhai sy’n newydd i’r gamp wedi bod yn ymgynnull bob wythnos mewn clybiau ar draws Cymru, gan symud o sesiynau rhagflas i fynd allan ar y maes. Dathlwyd eu llwyddiant yn Clays Golf, Wrecsam ar 1 Tachwedd a The Vale Resort, Caerdydd ar 13 Tachwedd. Un a aeth i’r dathliad yn Vale Resort oedd Paddy Pratt o Ddoc Penfro, y mae ei hyder wedi cael hwb gwirioneddol o ganlyniad i fynd allan ar y cwrs golff. Yn dilyn strôc bedair blynedd yn ôl, teimlodd Paddy, 84 oed, na fyddai hi byth yn cymryd rhan mewn unrhyw beth actif eto.

“Ond ers i mi ymuno, rwyf wedi darganfod y gallaf wneud pethau nad oeddwn erioed yn gwybod y gallwn.” meddai Paddy. Hefyd, gallaf helpu’r rhai sydd mewn sefyllfa waeth na fi – mae wedi dod â llawer o bobl ynghyd y byddent fel arall yn byw ar eu pennau eu hunain ac yn teimlo’n isel. Dydych chi ddim yn sylweddoli bod y symudiadau a wnewch wrth chwarae golff mor ddefnyddiol, yn enwedig ar gyfer cydbwyso. Rwy’n dod gyda fy ffon cerdded, ond yn ei roi i lawr mor fuan ag y byddaf yn cyrraedd!”

Hyd yma mae’r prosiect wedi cynnig cyfle i dros 50 o bobl sydd wedi’u heffeithio gan strôc fod yn actif. “Yr hyn sy’n gwneud i’r prosiect hwn sefyll allan yw gweld yr effaith y mae’n ei chael ar fywydau pobl.” meddai Sarah Lee, Rheolwr Datblygu Prosiectau’r Gymdeithas Strôc yng Nghymru. Mae rhan o’r effaith a’r adborth yr ydym wedi’i dderbyn yn dod gan bobl sy’n dweud na fyddent byth wedi ymgymryd â neu ddychwelyd i golff heb gael eu hannog gan y cynllun. Dyma garreg gamu sydd wedi newid eu bywydau ac maent â mwy o hyder bellach i roi cynnig ar bethau eraill.”

Ychwanegodd Hannah McAllister, Cyfarwyddwr Datblygu Wales Golf: “Yr hyn sy’n allweddol i’r prosiect hwn yw’r bartneriaeth rhwng Wales Golf a’r Gymdeithas Strôc. Bu gan bawb yr un angerdd, yr un ymroddiad a’r un nodau terfynol.”

Un clwb sy’n rhedeg y cynllun yw Y Pîl a Chynffig. “Gofynnodd Theo Baker, Cydlynydd Datblygu Golff Cymunedol Wales Golf a hoffem gymryd rhan mewn sesiynau rhagflas a gwersi golff gyda’r Gymdeithas Strôc.” esboniodd Cyfarwyddwr Golff Vale Resort, Dil Williams. “Roedd un o’r aelodau yr oeddwn wedi bod yn ei hyfforddi wedi cael strôc, felly meddyliais y byddai hynny’n ffordd wych o’i annog i ailgydio mewn golff. O safbwynt y clwb mae wedi bod yn wych gan ein bod yn estyn allan yn fwy i’r gymuned; mae’n dangos bod golff yn gêm ar gyfer pawb. Roedd rhai heriau, gyda thir anwastad a chydbwysedd yn broblem fawr ar gyfer llawer o’r bobl, ond ar ôl 10 wythnos o hyfforddiant, rydym wedi cael nhw i’r maes academi naw twll lle maent yn chwarae ac yn mwynhau’n fawr. Gallech weld y penderfyniad ac roedd yn hwyl rhyfeddol.”

Mae’r bartneriaeth a phrosiect wedi cael ei ddefnyddio fel astudiaeth achos gweithio ar y cyd gan Chwaraeon Cymru ac wedi helpu wrth gynhyrchu pecyn cymorth gweithio ar y cyd ar gyfer partneriaethau a mudiadau chwaraeon eraill yn y dyfodol.

Yn siarad am y prosiect, meddai Rebecca Blanche, Swyddog Ariannu gyda Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol: “Mae’r prosiect hwn yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau cynifer o bobl mewn cymunedau ar draws Cymru. Dyma enghraifft wych heddiw o elusennau’n gwneud gwir wahaniaeth i’r pethau sydd fwyaf pwysig i bobl diolch i arian gan y Loteri Genedlaethol.”

Mae sesiynau New2Golf a Return2Golf yn cael eu cynllunio ar gyfer 2019. I gael mwy o wybodaeth am y prosiect Stroke Community Steps, ewch i www.stroke.org.uk/communitysteps

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s