Bws mini cymunedol yn dod â phobl ynghyd diolch i’r Loteri Genedlaethol

Yr wythnos hon, gyda’r Nadolig ar y gorwel, rydym yn dathlu rhai o’r prosiectau gwych a ariannwyd gennym yn ddiweddar sy’n gwneud gwahaniaeth mawr yn eu cymunedau.

Yn gynharach eleni, fe ddyfarnom grant y Loteri Genedlaethol o £98,300 i fudiad Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen Cyf i redeg cynllun cludiant cymunedol yn Sir Gâr. Maen nhw’n un o 29 o brosiectau a dderbyniodd £2.77 miliwn ar gyfer cyfleusterau cymunedol yn 2018.

Aethom i ymweld â’r prosiect am y diwrnod i weld y bws ar waith yn helpu grwpiau a lleol. Ymunom â’r bws yn cludo pobl â chlefyd Alzheimer a’u gofalwyr i grŵp dementia lleol. Dywedodd Madelaine Richards, un o’r gofalwyr, wrthym gymaint roedd hi’n gwerthfawrogi gallu gadael y tŷ, gan jocian “Dydw i’n methu gadael fy ngŵr ar ei ben ei hun, pe bawn i yn y carchar byddai pethau’n go debyg, ond o leiaf baswn i’n cael fy mhrydau bwyd.”

Tom Chowder yw Cadeirydd Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen Cyf ac mae’n falch o sut mae’r bysiau a ddarparwyd gan Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cael eu defnyddio: “Mae’r grŵp dementia y prynhawn ‘ma yn esiampl berffaith o’r math o grwpiau rydym yn eu helpu. Mae’n dod â phobl o ardaloedd gwledig ynghyd, gan olygu bod dim rhaid iddynt aros adref ar eu pennau eu hunain. Mae’n gyfle i’r gofalwyr fynd allan gyda’i gilydd gyda’r person maen nhw’n gofalu am. Mae pawb yn mwynhau’r cwmni ac mae’n amlwg yn ysgogi trafodaethau ac atgofion. Roedd cymaint o alw ar gyfer ein bws cyntaf ein bod wedi bod yn llwyddiannus gyda’n cais am ail un, mae’r galw’n enfawr. Mae ein strwythur prisio’n rhesymol sy’n golygu bod grwpiau bach yn gallu ei fforddio.”

Siaradom hefyd â Rod Bowen, cydlynydd y prosiect, dywedodd wrthym: “Mae’r bws mor brysur – heddiw mae’n mynd allan teirgwaith, mae wedi bod yn Llanelli bore ‘ma yn mynd â phobl i grŵp iechyd meddwl, prynhawn ‘ma mae’r grŵp dementia lleol yn ei defnyddio, a heno mae grŵp gwirfoddol yng Nghaerfyrddin yn ei defnyddio. Mae’n amrywio ond ein nod yw cadw’r bws ar y ffordd mor aml â phosib a fydd yn ei gwneud yn gynaliadwy yn yr hir dymor.”

Mae Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen Cyf yn defnyddio grant y Loteri Genedlaethol i ehangu eu prosiect Cludiant i Bawb trwy brynu bws mini addasedig 16-sedd arall ar gyfer cymunedau yn Sir Gâr ac i recriwtio a hyfforddi gyrwyr gwirfoddol a chydlynu’r defnydd o’r bws mini gyda grwpiau a mudiadau llety gwarchod yn yr ardal.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s