“Collais ffrind i hunanladdiad yn ddiweddar felly mae’n ffactor cymhelliant mawr i mi geisio gwneud gwahaniaeth.”

“James ydw i, dw i’n fyfyriwr Cyfieithu yn yr ail flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd. Cymerais ran yn gyntaf gyda Mind Your Head trwy gydweithio ag adran Lles yr Undeb Myfyrwyr lle cwrddais â Rosie a Lewis ein Cyd-Lywyddion. Rwyf bellach yn Ysgrifennydd y Grŵp, cymerais ran yn wythnos lansio Mind Your Head a helpais hwyluso’r caffi Mind Your Head, yr ydym yn ei wneud eto yr wythnos hon ar gyfer yr ymgyrch “Alright Mate?”.

“Cymerais ran yn bennaf i geisio gwneud gwahaniaeth gydag iechyd meddwl. Collais ffrind i hunanladdiad yn ddiweddar felly mae’n ffactor cymhelliant mawr i mi gymryd rhan a cheisio gwneud gwahaniaeth. Pan oeddwn yn tyfu i fyny roedd gan fy mam gryn dipyn o salwch a olygodd fod angen i mi geisio cymorth trwy fy chweched dosbarth ac yn y pen draw yn y brifysgol pan ddes i yma. Felly fe frwydrais gyda’r pryder o gwmpas hynny am ychydig, ac yn bendant roedd y stigma’n rhywbeth a’m rhwystrodd rhag ceisio cymorth gan i mi deimlo na ddylai fod yn broblem neu y dylwn jest ddygymod ag ef, neu fod problemau fy mam yn waeth na rhai fi.

“Ond unwaith y dechreuais ofyn am y cymorth hwnnw fe wnaeth i reoli popeth fod yn llawer haws, sy’n rheswm arall pan y cymerais ran yn Mind Your Head a’r prosiectau a ariennir gan y Loteri Genedlaethol gan i mi deimlo bod angen i ni chwalu’r syniad na allwn ofyn am gymorth dim ond achos mai dynion ydym ni, ac yn gyffredinol hefyd achos bod stigma i bawb, ond ei fod yn mynd yn ddyblyg pan fydd dynion i fod yn fwy gwydn a chryf ac na allant siarad am ei hiechyd am resymau amrywiol.

“Felly mae’n bwysig i mi bod prosiectau fel hyn yn cael eu hariannu, a bod pobl yn cymryd rhan ynddynt ac yn siarad am eu problemau eu hunain fel cymhelliant i bobl eraill geisio cymorth. Mae stori am lwyddiant bob amser yn well na rhywun yn dweud wrthych i gael cymorth neu ddim ond i deimlo’n well oherwydd y gallwch weld bod pethau’n gweithio a bod y gwasanaethau yno er mwyn gwella’ch iechyd eich hun.”

Mae siarad am iechyd meddwl  yn GRYFDER, NID yn wendid. Ar y cyd gyda’r Diwrnod Dynion Rhyngwladol, mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn lansio’r ymgyrch #AlrightMate? Yr ymgyrch yw eu hymateb i’r gyfradd frawychus o uchel o hunanladdiad ymysg dynion yn y Deyrnas Unedig, sef achos marwolaeth mwyaf dynion o dan 45 oed. Maent eisiau helpu cwtogi ar yr ystadegau gofidus hyn a chwalu’r stigma o siarad am iechyd meddwl.

Derbyniodd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd £9,600 gan y Loteri Genedlaethol i hyfforddi chwe aelod staff sy’n delio â myfyrwyr a allai fod yn profi argyfwng i gyflwyno rhaglen ‘Sgiliau Atal Hunanladdiad ar gyfer Myfyrwyr Prifysgol’ i gorff y myfyrwyr. Siaradodd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol â myfyrwyr Prifysgol Caerdydd am eu profiadau er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o faterion salwch meddwl ymysg pobl ifainc.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s