Bowlio deg Caerfyrddin reit lan ein hale ni

Fel rhan o ailfrandio i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, aethom i ymweld â rhai o’r prosiectau yr oeddem wedi dyfarnu grantiau iddynt dros y blynyddoedd. Dyma Alex Davies o’n tîm Cyfathrebu’n dweud wrthym am y ganolfan Xcel Bowl yn Johnstown, Sir Gâr, y dyfarnwyd grant Trosglwyddo Asedau Cymunedol o bron £800,000 iddi yn ôl yn 2010.

“Fy meddyliau cychwynnol wrth gychwyn ar y daith oedd y gallwn fod wedi dewis diwrnod gwell i ymweld â’r ganolfan gan mai dyna oedd y glaw trymaf yr wyf wedi gyrru ynddo ers tro byd. Rhoddwyd y teimlad hwnnw o’r neilltu wrth i mi gyrraedd fodd bynnag, gan nad oeddwn yn siŵr ble y byddai modd i mi barcio o ystyried nifer y ceir a oedd yno. Trodd allan mai dyna oedd y diwrnod perffaith ar gyfer dwsinau o deuluoedd a oedd yn chwilio am rywbeth i’w wneud fynd yno gan fod y lle’n llawn dop, a siaradais â rhai myfyrwyr o’r ysgol leol hyd yn oed a oedd yno ar eu hegwyl ginio i chwarae gemau a ddywedai ba mor werthfawr yr oedd i gael y lleoliad mor agos iddynt.

Nid yr unig gyfleuster yn y ganolfan mo’r ale fowlio fodd bynnag; cwrddais â Paul Griffiths a Dave Insull, Rheolwyr y Ganolfan a aeth â mi ar daith gynhwysfawr o gwmpas yr adeilad. Y stop cyntaf oedd y ganolfan ailgylchu dodrefn sy’n cymryd dodrefn a nwyddau gwynion ail law, eu hailgylchu a’u gwerthu’n ôl i’r gymuned am bris fforddiadwy. At ei gilydd maent yn ailgylchu tua 70 tunnell o ddodrefn a nwyddau gwynion, tua’r un pwysau â 500 oergell-rhewgell, ac mae’n amlwg eu bod yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’r amgylchedd yn ogystal â phobl ar incwm isel.

Ar ôl hynny aeth Dave â mi o gwmpas i weld y siop gymunedol a’r banc bwyd. Yn yr un modd â’r ganolfan ailgylchu, mae’r siop gymunedol yn cymryd eitemau dieisiau gan bobl yn y gymuned leol, cyhyd â’u bod mewn cyflwr da, ac yn gwerthu nhw ymlaen am bris fforddiadwy i bobl efallai na fyddai modd iddynt fforddio nhw fel arall. Mae dillad, teganau, gemwaith, llyfrau a mwy i gyd ar gael yma ac roedd cerdded o gwmpas y  siop fel cerdded trwy ogof Aladin o bethau i’w prynu. Mae’r banc bwyd a agorwyd mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Trussell ac a redir gan 20 o wirfoddolwyr, yn rhoi bwyd i’r bobl sydd ei angen fwyaf diolch i Tesco Caerfyrddin, Co-op Cydweli ac eraill.

Wedyn awn yn ôl i’r ale fowlio am ginio; ar y pwynt hwn mae’r ale fowlio dan ei sang gyda’r awyrgylch yn cyseinio â chleciau’r pinnau bron yn barhaus. Dywedir wrthyf nid yn unig ar gyfer bowlio y defnyddir y lle ond bod llawer o bobl yn mynd yno i gwrdd i fyny a chael cinio, mae llawer o grwpiau lleol yn defnyddio’r lle dim ond i gwrdd â’i gilydd, mae’n hyb o weithgarwch sy’n ffynnu’n wirioneddol.

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn dyfarnu grantiau i gannoedd o brosiectau yng Nghymru bob blwyddyn ac mae’n wych gweld y gwahaniaeth y mae prosiectau’n ei wneud i gymunedau yng Nghymru diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Nid oedd mynd i Xcel Bowl yn eithriad ac roedd yn gwbl syfrdanol gweld graddfa’r effaith y mae’r arian yn ei chael yma.”

Derbyniodd Eglwys Gymunedol Tywi £798,202 trwy’r Rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol i gaffael ac adnewyddu’r hen ffatri pecynnu caws yn Johnstown, Sir Gâr a’i drawsnewid i gyfleuster cymunedol amlbwrpas gan gynnwys ale bowlio deg, cyfleuster ailgylchu dodrefn a banc bwyd.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s