Helpwch siapio grantiau Loteri Genedlaethol

logo.pngRydym yn chwilio am 10 – 12 o bobl yng Nghymru i gymryd rhan mewn profion defnyddwyr i helpu Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (yr hen ‘Gronfa Loteri Fawr’) i wella’r broses o ymgeisio am grantiau.

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol eisiau gwella’r profiad cyffredinol o ymgeisio am grant gan y Loteri Genedlaethol, gan gynnwys trawsnewid ein gwasanaethau digidol a gwe a mireinio’r broses ymgeisio. Gall cyfranogwyr fod yn ymgeiswyr llwyddiannus ac aflwyddiannus a fydd yn ein helpu i fapio’r camau ymgeisio am grant (y ‘daith gwsmeriaid’) a dweud wrthym am eu profiad o’r hyn a aeth yn dda a’r hyn a fu’n anodd.

Byddem yn ddiolchgar iawn am eich cyfraniadau gan ei fod mor bwysig o ran gwella ein gwasanaethau a sicrhau bod ein grantiau’n cael yr effaith orau bosib ar ystod eang o gymunedau.

Beth yw e?
Grŵp o 10 – 12 o bobl sydd wedi ymgeisio am grant gan y Gronfa Loteri Fawr (Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol erbyn hyn). Bydd y grŵp yn cwrdd i ddweud wrthym am eu profiadau o ymgeisio am grantiau – yr hyn a aeth yn dda a’r hyn a fu’n anodd. Bydd yna dau sesiwn:

  • Sesiwn Gymraeg – Rhwng 10yb a 4yp, 28 Mawrth yn Dŷ Ladywell, Y Drenewydd
  • Sesiwn Saesneg – Rhwng 10yb a 4yp, 26 Mawrth yn Dŷ Helmont, Caerdydd

Beth yw’r diben?
Mae’r Gronfa eisiau gwella’r broses ymgeisio i’w gwneud yn haws cael mynediad ati, yn symlach ac yn brofiad gwell ar gyfer ein hymgeiswyr. Bydd profi unrhyw newidiadau a wnawn gydag amrywiaeth o ymgeiswyr blaenorol yn gam gwerthfawr a phwysig iawn wrth wella ein gwasanaeth yn y dyfodol.

Beth fydd gofyn i mi ei wneud?
Dod i weithdy ble y byddwch yn trafod eich profiadau o ymgeisio am grantiau’r Loteri Genedlaethol trwy gyfres o ymarferion. Efallai y byddwn hefyd yn cysylltu â chi cyn neu ar ôl y cyfarfod i ofyn am adborth mwy anffurfiol, naill ai drwy e-bost, dros y ffôn neu drwy webinar.

Sut fydd yn gweithio?
Bydd gweithdy taith y cwsmer yn cael ei hwyluso gan gynrychiolwyr Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, gyda chinio wedi’i gynnwys.

Efallai y bydd mwy o gyfarfodydd y gallwch fynd iddynt. Byddwn yn rhoi gwybod i chi os cadarnheir y cyfarfodydd hyn, fel y gallwch ein hysbysu ni a ydych ar gael.

Beth yw’r budd i mi?
Cyfle i gymryd rhan yn natblygiad ein profiad ymgeiswyr a dweud eich dweud am sut le fydd y Gronfa yn y dyfodol agos.

Yn anffodus ni allwn dalu am eich amser, er hynny byddwn yn talu treuliau teithio rhesymol ar eich cyfer ac am ofalwyr os bydd angen.

Ni fydd eich cyfranogiad yn y gweithdy yn effeithio ar unrhyw grantiau presennol neu yn y dyfodol a cheisiadau rydych yn eu cyflwyno.

A fyddaf yn cael fy enwi?
Yn ystod y gweithdy, bydd ein timau’n gwneud nodyn o’ch sylwadau ond ni fydd cyfranogwyr yn cael eu henwi mewn unrhyw adroddiadau a bydd yr holl fanylion personol yn cael eu cadw’n ddienw.

Beth os oes gennyf gwestiynau pellach?
Os hoffech wybod mwy am y cyfle hwn, cysylltwch â mi trwy yrru e-bost i catrin.jones@cronfagymunedolylg.org.uk.

Sut ydw i’n nodi fy niddordeb?

Os yw hyn yn swnio fel rhywbeth y byddech chi’n awyddus i gymryd rhan ynddo, nodwch eich diddordeb trwy yrru e-bost i catrin.jones@cronfagymunedolylg.org.uk. Os ydych yn credu y byddai rhywun arall yn eich mudiad ar lefel weithredol mewn sefyllfa well i ymateb, mae croeso i chi anfon y gwahoddiad hwn ymlaen atynt.

Bydd y tîm prosiect yn adolygu pob nodyn o ddiddordeb ac yn dewis sampl cynrychioliadol o gyfranogwyr yn y prawf. Ni allwn warantu y bydd pawb sy’n nodi diddordeb yn gallu cymryd rhan, ond byddwn yn cysylltu’n ôl â phawb sy’n ymateb o fewn wythnos.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s