Adeiladu gwydnwch dros Drydydd Sector Ffyniannus

Yn ddiweddar comisiynodd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol y Ganolfan Ariannu i greu’r map cyntaf o dirwedd cefnogi’r trydydd sector yng Nghymru. Mae’r Ganolfan Ariannu’n ymgynghoriaeth sydd wedi gweithio gyda thros 100 o elusennau ar draws Cymru. Maent wedi gweld o lygad y ffynnon yn union pa mor heriol y mae pethau mewn gwirionedd ar gyfer y trydydd sector.

Roeddem yn ceisio rhestru, deall ac asesu pa gymorth sydd ar gael i alluogi’r sector (elusennau, grwpiau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol) i oroesi a ffynnu. Canolbwyntiom ar gymorth i adeiladu gwydnwch sefydliadol ac ariannol. Gofynnom i’r Ganolfan Ariannu am y broses a’r hyn y gwnaethant ei adnabod:

Daethom o hyd i lawer i’w ddathlu. Mae nifer mawr o fudiadau sy’n darparu cefnogaeth i adeiladu gwydnwch, ac mae llawer o hyn am ddim neu am gost isel. Mae angen mwy o ymchwil i werthuso’r effaith gyffredinol, ond mae i’w weld yn amlwg y gwerthfawrogir y sbectrwm o gefnogaeth, a syndod yw y ceir ychydig iawn o ddyblygu o ystyried y nifer o fentrau.

Caiff y crynodeb o’n cyfeirlyfr cefnogaeth arbenigol ei lansio ar 21 Mawrth 2019 yng nghynhadledd Gofod3. Rydym hefyd yn darparu rhestr yma. Dylid ystyried ei fod yn gipolwg ar amgylchedd cefnogi cymhleth, yn hytrach na rhestr hollgynhwysfawr.

Bydd ein hadroddiad llawn sy’n ystyried y materion a heriau y mae’r trydydd sector yn eu hwynebu ar gael gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ddiweddarach eleni. Bydd yr adroddiad yn rhannu astudiaethau achos a safbwyntiau o ddwy ochr yr hafaliad cefnogaeth – derbynyddion a darparwyr. Bwriedir cyhoeddi’r cyfeirlyfr llawn ar-lein hefyd.

Ynglŷn â’r Rhestr Darparwyr Cefnogaeth

Bu i’n hymchwil ar gyfer y cyfeirlyfr gynnwys nifer o feysydd yr ystyrir y maent yn effeithio ar wydnwch ariannol a sefydliadol:

Datblygu’r bwrdd, cynllunio busnes a strategaeth, cydymffurfio, arloesedd digidol, tystiolaeth ac effaith, cyllid, codi arian ac ariannu, llywodraethu, adnoddau dynol (AD), arweinyddiaeth, cenhadaeth a gweledigaeth, cyfreithiol,  rheoli, a gwirfoddoli

Mae’r cyfeirlyfr yn cynnwys darparwyr o’r sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector. Ar gyfer darparwyr sector preifat, gwnaethom ddiarddel gwasanaethau proffesiynol ac ymgynghoriaeth wedi’u teilwra, ar wahân i wasanaethau annibynnol sydd ar gael am ddim.

Mae’r cyfeirlyfr yn cynnwys y cyrff penodedig ar gyfer cefnogi’r trydydd sector – WCVA, Canolfan Cydweithredol Cymru a’r 19 o gynghorau gwirfoddol sirol – y maent yn y lle gorau i roi cymorth yn gyntaf. Y tu hwnt i hyn mae darparwyr sy’n cynnwys rhaglen lawn o gefnogaeth yn ymdrin â nifer o feysydd o angen, a rhai eraill sy’n arbenigo.”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s