“Mae dynion tair gwaith yn fwy tebygol o gymryd eu bywyd, ac mae’n broblem sy’n arbennig o anodd ac yn gritigol ar y foment.”

“Helo, fy enw i yw Rosie a rwy’n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Caerdydd. Rwyf hefyd newydd gwblhau swydd breswyl gyda Undeb y Myfyrwyr mewn prosiect wedi ei ariannu gan y Loteri Genedlaethol am gefnogaeth iechyd meddwl ac atal hunanladdiad. Roedd y prosiect wedi ei ariannu gan Y Loteri Genedlaethol a rydym mor ddiolchgar am yr arian a’r gallu i wneud y prosiect.

“Dwi yn bersonol wedi darparu’r hyfforddiant mae hwn wedi ariannu i 300 o fyfyrwyr, ond mae tîm ohonom yn ei ddarparu ac yn bwriadu darparu i 1,000 o fyfyrwyr ac aelodau staff cyn ddiwedd y flwyddyn, felly mae’n sicr am fod o fudd i nifer o bobl o’r gymuned ac am helpu dysgu pobl sut i weld yr arwyddion ymysg eu ffrindiau, cyfoedion, teuluoedd a chydweithwyr sy’n dangos arwyddion o feddyliau a syniadau hunanddinistriol, a’u dysgu sut i’w helpu a sut gallent helpu eu hunain hefyd.

“Rhan arall o’n ymgyrch “Alright Mate?” roeddwn yn angerddol dros gymryd rhan ynddo a dechrau oedd ymgyrch oedd yn targedu myfyrwyr gwryw yn benodol. Mae dynion  dair gwaith yn fwy tebygol o gymryd eu bywyd, ac mae’n broblem sy’n arbennig o anodd ac yn gritigol ar y foment, felly roeddem eisiau gwneud ymgyrch i fyfyrwyr gwryw i’w annog ac i ddweud ei fod yn iawn siarad am eich iechyd meddwl a chwilio am gefnogaeth, a fod pawb, dim ots beth yw eu rhyw neu hunaniaeth, gyda iechyd meddwl fel sydd ganddynt iechyd gorfforol, ac ei fod yn gryfder, nid gwendid i chwilio am gefnogaeth.

“Yn bersonol, dwi’n dioddef o iselder a phryder, ac mae hynny wedi cael effaith mawr arnaf fel myfyrwraig, ond mae Prifysgol Caerdydd ac Undeb y Myfyrwyr wedi fy helpu gymaint, a bob tro dwi wedi teimlo fel fy mod angen cefnogaeth mae wedi bod yna i mi a dwi wedi gallu siarad am y peth. Does yna ddim rhwystr wedi bod imi siarad am y peth, a dwi eisiau hynny fod yr un peth i’m ffrindiau, cydweithwyr a chyfoedion sy’n ddynion, a gyda rhwystrau unigryw gallent wynebu, fel yr angen iddynt fod yn gryf a nad yw’n gryf siarad am y peth gan fod llawer o stigma ynglŷn â dynion yn cael mynediad i gefnogaeth iechyd meddwl ac yn siarad am eu iechyd meddwl. Roeddwn felly eisiau creu ymgyrch a darpariaeth sy’n eu annog i fod yn gyfforddus yn siarad am iechyd meddwl, sef lle daeth yr ymgyrch “Alright Mate?” o.”

Mae siarad am iechyd meddwl  yn GRYFDER, NID yn wendid. Ar y cyd gyda’r Diwrnod Dynion Rhyngwladol, mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn lansio’r ymgyrch #AlrightMate? Yr ymgyrch yw eu hymateb i’r gyfradd frawychus o uchel o hunanladdiad ymysg dynion yn y Deyrnas Unedig, sef achos marwolaeth mwyaf dynion o dan 45 oed. Maent eisiau helpu cwtogi ar yr ystadegau gofidus hyn a chwalu’r stigma o siarad am iechyd meddwl.

Derbyniodd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd £9,600 gan y Loteri Genedlaethol i hyfforddi chwe aelod staff sy’n delio â myfyrwyr a allai fod yn profi argyfwng i gyflwyno rhaglen ‘Sgiliau Atal Hunanladdiad ar gyfer Myfyrwyr Prifysgol’ i gorff y myfyrwyr. Siaradodd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol â myfyrwyr Prifysgol Caerdydd am eu profiadau er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o faterion salwch meddwl ymysg pobl ifainc.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s