Gweithio tuag at Ginio Mawr

Mae cymunedau ledled y DU ar fin dod ynghyd dros benwythnos Mehefin 1af ac 2il dros baned a chacen ar gyfer y Cinio Mawr eleni.  Yn eu paratoadau ar gyfer eu Ciniawau Mawr lleol, mae timau o bob cwr o’r DU wedi dechrau ar deithiau sy’n cwmpasu cannoedd o filltiroedd, yn ymweld â phrosiectau cymunedol a phobl angerddol i weld y gwaith anhygoel y maent yn ei wneud yn eu cymunedau, ac i ymuno yn eu dathliadau.

Mae’r Cinio Mawr yn fenter Eden Communities, a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac mae wedi ei wneud yn bosibl diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Ymunodd Alex Davies o’n tîm Canolbarth a Gorllewin â cherddwyr Cymru eleni, Katie a Sian, ar eu taith ar benwythnos braf wrth iddynt deithio drwy Llanbedr Pont Steffan yng Ngheredigion i ymweld â Choetir Cymunedol prydferth Long Wood ychydig filltiroedd y tu allan i’r dref, a gafodd dros £700,000 drwy ein rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol.

“Y peth cyntaf daeth i’m sylw wrth imi gyrraedd oedd pa mor dawel oedd yr holl le. Roedd pobman wedi ei adeiladu â deunyddiau o’r coetir ei hun, gan gynnwys yr holl ganolfan ymweld a’r addurn tu allan.

“Roeddwn mor lwcus o gael gweld cwt gwylio adar roedd gwirfoddolwyr wrthi’n adeiladu ddim yn bell o’r prif adeilad. Eto, roedd y deunyddiau i gyd wedi eu tarddu o’r coetir ei hun a gallwn weld y cwt gorffenedig yn dod yn ychwanegiad gwych i beth sydd yn barod yn fan stopio prydferth i gerddwyr yn yr ardal.

“Roedd yn hyfryd cael sgwrsio â Katie a Sian am eu siwrne hyd at y pwynt yna. Roeddent newydd gyrraedd o Abergwaun yn Sir Benfro, wedi iddynt ymweld â Theatr Gwaun yn yr ardal, sy’n theatr gwych yn cael ei redeg gan y gymuned. Roedd y coetir tawel yn ymddangos fel y byddai yn newid mawr o awyrgylch o gymharu â chymuned egnïol, a cefais yr argraff eu bod wedi gweld amrywiaeth eang o brosiectau ar eu taith hyd yn hyn, a bod mwy i ddod.

“Os ydych byth yn pasio drwy’r ardal, rwy’n argymell yn fawr ichi ymweld â’r ganolfan a chael golwg o gwmpas y lle. Mae’n le hyfryd i ymweld, a’n un sy’n bosibl diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.”

Gallwch weld mwy o lle mae Tîm Cymru wedi bod gan wylio’r fidio ar dudalen Trydar @EdenCommWales.

Os hoffech ddarganfod mwy am gynnal eich Cinio Mawr eich hun, nid yw’n rhy hwyr! Gallwch ddod o hyd i llawer o wybodaeth defnyddiol ar eu gwefan http://www.edenprojectcommunities.com/thebiglunch

Dilynwch ni ar Facebook at The National Lottery Community Fund Wales, neu ar Trydar @CronGymYLG

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s